Podujatia v roku 2023

Názov
Button reg a vys
Rozhanovce
Hrešná
Hrešná
Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Čečejovce
Lászlótanya (HU)
Zlatá Idka
Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Medzilaborce - Borov
Lorinčík
Lorinčík
Blatná Polianka
Veľká Ida
Veľká Ida
Veľká Ida
Revúca

Tieto podujatia sme organizovali v roku 2022

img_531245
Modava nad Bodovu
img_531245
Medzev
img_531245
Čečejovce
img_531245
Lorinčík
img_531245
Hrešná
img_531245
Jahodná
img_531245
Zlatá Idka - Kojšovská hoľa
img_531245
Čečejovce
img_531245
Čečejovce
img_531245
Moldava nad Bodvou
img_531245
Moldava nad Bodvou
img_531245
Moldava nad Bodvou
img_531245
Veľká Ida
img_531245
Veľká Ida
img_531245
Čečejovce
img_531245
Hrhov
img_531245
Moldava nad Bodvou

Tieto podujatia sme organizovali v roku 2021

img_531245
Moldava nad Bodovu
img_531245
Moldava nad Bodvou
img_531245
Moldava nad Bodvou
img_531245
Čečejovce
img_531245
Čečejovce

Tieto podujatia sme organizovali v roku 2020

img_531245
Moldava, Mokrance
img_531245
Kojšovská hoľa
img_531245
Moldava nad Bodvou
img_531245
Moldava nad Bodvou
img_531245
Veľká Ida

Tieto podujatia sme organizovali v roku 2019

img_531245
Moldava nad Bodvou
img_531245
Veľká Ida
img_531245
Zlatá Idka

Tieto podujatia sme organizovali v roku 2018

img_531245
Veľká Ida
img_531245
Zlatá Idka

Tieto podujatia sme organizovali v roku 2017

img_531245
Zlatá Idka