PROPOZÍCIE

Pozývame Vás na individuálno-športovo orientačnú výzvu na segmente VR Horný les Moldava 2020 s aplikáciou STRAVATM

Ak jazdíte rád v prírode, prijmite našu výzvu a porovnajte sa cez aplikáciu STRAVATM Podmienkou výzvy VR Horný les, Moldava 2020 je prejsť stanovenú trasu na bicykli, (nie e-bike) jazdu zaregistrovať cez aplikáciu STRAVATM. Na to aby ste ju vedeli zaznamenať a uverejniť musíte byť registrovaný na www.strava.com

Výzva trvá v období od 29.5.2020 00:00 do 14.6.2020 12:00 zmena kvôli nepriazni počasia minulého týzdňa - predĺžené do 18.6.2020 23:59. Počas tohto obdobia je možné zajazdiť neobmedzený počet jázd. Do celkového hodnotenia sa vezme iba jeden najlepší čas účastníka počas obdobia trvania výzvy. Výsledky budeme priebežne uverejňovať na našej web stránke, ale aj Facebookovej stránke podujatia podľa výsledkov na Leaderboarde na STRAVE v skupine Time4fun. Do úvahy sa berú jazdy a nahratie dát na stravu od 29.5.2020 00:00 do 23:59 dňa 18.6.2020

PODMIENKY ÚČASTI NA VÝZVE : VR Horný les, Moldava 2020

Vyplnenie registračného FORMULÁRA a úhradou dobrovoľného štartovného minimálne však vo výške 2,- € na bankový účet, ktorý bude uvedený v potvrdzujúcom emaily po vyplnení registračného formulára. V prípade neuhradenia štartovného pred jazdou bude uvedená jazda, resp. ten čas nebude započítaný do výsledkov. Zoznam jázd účastníkov a ich priebežne jazdené časy budú o.i. uvedené aj na www.time4fun.sk

1. Mať registráciu a aplikáciu STRAVA www.strava.com postačuje aj neplatená verzia.  Ako vytvoriť STRAVA účet ? KLIK TU - video 

Krátky návod ako inštalovať aplikáciu STRAVA na mobilný telefón KLIK TU - video

Krátky návod ako spustiť záznam (nahrávanie tvojej jazdy) v STRAVA KLIK TU - video

Krátky návod o tom ako zastaviť a uložiť záznam z tvojej jazdy v STRAVA KLIK TU - video

2. Prihlásením sa do skupiny (klubu) Time4Fun v aplikácii STRAVA. Ako sa pridať do klubu na STRAVA ? Klik TU - video

3. Vyplniť registračný formulár, vykonať úhradu na výzvu VR Horný les, Moldava 2020, je potrebné vykonať ešte pred prvou jazdou.

4. Po príjazde do cieľa jedno selfie spred cieľa, alebo rázcestia Horný les. Pomôže nám identifikovať ťa a aj nielen nie/e-bike. Foto zasielajte buď na email info@time4fun.sk ,alebo Facebook stránku podujatia, popripade foto do vašej jazdy na STRAVE. Ďakujeme.

5. V prípade ak jazdíte/ robíte doprovod svojmu dieťaťu a Vaše dieťa nemá aplikaciu STRAVA, jazdu vykonajte pod vlastným loginom v STRAVE a v názve jazdy uveďte meno svojho dieťaťa, aby sme vedeli identifikovať, že sa jedná o jazdu vášho dieťaťa.

V prípade chybného súboru strava, prejavuje sa to napr. nezajazdením úplného segmentu, ale aj výpadkami GPS signálu sa žiaľ tvoja jazda nezapočítava do súťaže. V prípade pochybností si vyžiadame GPX súbor na kontrolu. resp v takýchto prípadoch nám zaši GPX súbor na kontrolu, prejdeme ho, pozrieme sa naň. Časy budú merané aplikáciou STRAVATM a reklamácie dosiahnutých časov strácajú opodstatnenie. Ak si veľký odporca aplikácie strava, vo výnimočných prípadoch existuje ešte možnosť, že nám zašleš svoj GPX súbor z jazdy na základe ktorého spracujeme tvoj čas na danom segmente.

 

TRASA

Celková dĺžka trasy : 8,8 km , Prevýšenie : 366 metrov, priemerný sklon 4,1 %

 

Stiahni si GPX súbor

 

Video Trasy

 

Trasa bude vyznačená dočasnými páskami, a budeme sa ich snažiť počas celej doby trvania výzvy ju udržiavať. Môže sa stať, že v niektorom čase na niektorých miestach budú chýbať. Pozrite si aj video z trasy. Pre prípad je možné si stiahnuť GPX súbor, alebo vytlačiť mapu trasy.

 

Odkaz na SEGMENT

 

 

Web stránka podujatia : www.time4fun.sk

Facebook odkaz podujatia : VR Horný les, Moldava 2020

Trasa vedie z Moldavy nad Bodvou od Arény športcentra, nazývanou aj POD KOPCOM, za záhradkami rodinných domov, hore strmým stúpaním - úsekom zvané Peklo – XC 2016, následne mierny zjazdom lúkou vstupuje do lesa za neustáleho mierneho stúpania (Lipová hora, Koncový košiar) a popri Vyvieračke Sv. Ladislava po kamenno - lesnej širokej ceste končí krátkym zjazdom pri starej časti korby nákladného auta v časti zvanom Horný les. Celá trasa je zjazdná MTB, CX či trekovým bicyklom. Následne poprosíme o selfie foto z cieľa.

UPOZORNENIE: Trasu je možné absolvovať aj tlačením bicykla v ťažkých úsekoch.

 

VYHODNOTENIE

Vyhodnotených a ocenených bude 7 najrýchlejších účastníkov podľa aplikácie STRAVATM „LEADERBOARD“, ktorí splnia podmienky a zajazdia celý segment VR Horný les, Moldava 2020 za najkratší čas v období trvania výzvy a svoju jazdu nahrajú do aplikácie STRAVATM .

Špeciálnym balíčkom sa ocení najmladší účastník výzvy.

Doplnili sme kategóriu e-bike v ktorej sa ocenia prví traja najrýchlejší účastníci.

Vyhlasovateľ výzvy môže v prípade vyššieho počtu účastníkov zmeniť vyhodnotenie 7 najrýchlejších účastníkov a namiesto toho rozdelí účastníkov výzvy do vekových kategórií a to najneskôr do 9.6.2020, resp. môže vytvoriť kategórie podľa pohlavia.

Hodnotení nebudú účastníci, ktorí celú trasu neprejdú v celku, resp. STRAVA nezaznamená ich prejazd segmentom. V prípade jednoznačnej jazdy po celom segmente v odôvodnených prípadoch môže vyhlasovateľ výzvy po podanej reklamácii, po vyžiadaní a preskúmaní GPX súboru ne/uznať právoplatnosť jazdeného segmentu. O prípadne vzniknutých nezrovnalostiach, nepodchytených v týchto pravidlách rozhoduje vyhlasovateľ výzvy. Voči jeho rozhodnutiu nie je možné odvolanie. Účastníci výzvy súhlasia s vyššie uvedenými pravidlami. Nie je podmienkou, ale na Facebook stránke tento výzvy radi uvítame selfie foto účastníkov z cieľa, viď. koniec videa.

Účastníci individuálnej športovo-orientačnej výzvy jazdia na vlastné riziko a vyhlasovateľ nezodpovedá za ich prípadné škody na majetku tretích osôb.

Prosíme každého o férovú súťaž.

Spôsob a miesto vyhlásenia výsledkov výzvy bude upresnené.

 

Posledná oprava : predĺženie dátumu do 18.6.2020

Posledná úprava 25.5.2020

 

NARIADENIE VLÁDY

Dôležitým pravidlom je aj nevyhnutné rešpektovanie nariadení vlády, ktoré zakazuje zhromažďovanie sa v skupinách, povinnosť nosenia rúška a rukavíc. Preto svoje výkony podávajte výlučne ako jednotlivci a s dostatočnou ochranou.

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia nového vírusu COVID-19 na celom území krajiny STAV NÚDZE. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“)

ÚVZ SR dňa 23. 03. 2020 vydal opatrenie číslo OLP/2731/2020 o pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým ZAKAZUJE všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v termíne od 24.03.2020 do odvolania.

Ministerstvo v súvislosti s vyššie uvedeným rozhodnutím ÚVZ SR:
– ZAKAZUJE organizovať alebo usporadúvať akúkoľvek súťaž podľa § 3 písm. g) zákona o športe,
– NEODPORÚČA vykonávať športovú činnosť podľa § 3 písm. a) zákona o športe, osobám za predpokladu, že nedodržujú vzdialenosť viac ako 2 metre od seba.

Preto prosíme všetkých účastníkov individuálnej športovo-orientačnej výzvy na segmente, aby dodržiavali nariadenia vlády a nezhromažďovali sa v skupinách, dodržiavali bezpečnú vzdialenosť medzi sebou a boli počas výzvy vybavený rúškami, rukavicami.