VR CsK CUP

VR CsK CUP, Moldava

cseresznyeklub
ProRun

Pozvánka VR CsK CUP

trava

Pozývame Vás VR CsK CUP, Moldava, na dve kolá bežeckých a cyklistických pretekov v Moldave a okolí. Je to individuálno-športovo orientačná výzva nielen s aplikáciou STRAVATM

Termín: 26.10.2020 00:00 - 4.12.2020 23:59

Miesto:

1. kolo - Športový areál pod kopcom
2. kolo - Mokranské lesy

Usporiadateľ: Time4fun o.z.

Kontakty:

Gabriel Demko
00421905593722
demko@time4fun.sk
Loránt Tóth
00421910191270
toth@time4fun.sk

web: www.time4fun.sk

Facebook: https://www.facebook.com/Time4fun.sk

Prihlasovanie: www.time4fun.sk

Organizátor: Time4fun o.z.

Hlavný partner podujatia: CsK Moldava www.csklub.eu

Partneri podujatia:
ProRun Moldava
FTMGraphic

Trať:

Autor cyklo trasy: Štefan Kuzma Europlech .s.r.o. Čečejovce
Autor bežeckej trasy: Július Vilk – Pro Run Moldava
Príprava a čistenie trasy : Zsolt Rácz, Sanyi Lacza, Marek Trembecki, Vojtech Tóth, Tomáš Bukovsky, Ladislav Halász, Gabi Demko

Časomiera:

Jazdené časy sa budú čerpať zo záznamov aplikácii STRAVATM. Je možné zajazdiť neobmedzený počet jázd. Do hodnotenia daného kola sa započíta iba jeden, najlepší čas účastníka.

Výsledky:

Budú priebežne zverejňované na  www.time4fun.sk a aj Facebookovej stránke

Charakteristika podujatia:

VR CsK CUP, Moldava sa skladá z 2 kôl. Každé kolo je vyhodnotené samostatne a naviac zo súčtu časov oboch kôl sa vyhodnotia aj absolútni/ celkoví víťazi.  
1. kolo Moldava nad Bodvou v okolí Športového areálu pod kopcom v termíne od 26.10.2020 do 22.11.2020 23:59, do toho času je potrebné aj svoje jazdy nahrať v aplikácii STRAVATM . 
2. kolo Mokrance v Mokranskom lese v termíne od 9.11.2020 do 4.12.2020 23:59 , do toho času je potrebné aj svoje jazdy nahrať v aplikácii STRAVATM 

Charakteristika jednotlivých kôl:  
1.kolo Moldava silová, technicky náročná  
2. kolo Mokrance vytrvalostná/orientačná 

Podmienky účasti na výzve VR CsK CUP, Moldava

1. Mať účet vlastný účet na www.strava.com

Ako vytvoriť STRAVA účet

Ako sa pridať do STRAVA klubu

2. V STRAVATM sa pridať do skupiny (klubu) Time4Fun.

3.Registrovať sa na túto výzvu

a zaplatiť symbolické štartovné.

4. Zaznamenať svoje jazdy

Pomocou aplikácie STRAVATM alebo športových hodiniek a nahrať do aplikácie STRAVATM.

5. Sledovať priebežné poradie na 

webstránke 

Facebook stránke 

CLUB e na STRAVATM  

a čakať na výsledky. 

Zopár detailov, aby bolo všetko jasné

ŠTARTOVNÉ je dobrovoľné, minimálne však 3,-€ na každý pretek (t.j. 3,-€ na 1.kolo a 3,-€ na 2.kolo). Ak sa registruješ na obe kolá štartovné vo výške 5,-€ Ak sa registruješ iba na 1. kolo, ale aj na beh aj na cyklistiku, platí to isté (t.j. 5,-€) 

V prípade chybného GPX alebo súboru STRAVATM , prejavuje sa to napr. nezajazdením úplného segmentu, alebo žiaľ, aj výpadkami GPS signálu, sa tvoja jazda nezapočítava do súťaže. V prípade pochybností alebo v sporných prípadoch nám zašli GPX súbor na info@time4fun.sk na kontrolu, prejdeme ho, pozrieme sa naň. Časy budú merané predovšetkým aplikáciou STRAVATM. Ak si veľký odporca aplikácie strava, alebo meriaš čas svojim deťom, vo výnimočných prípadoch existuje možnosť, že nám zašleš svoj GPX súbor z jazdy, na základe ktorého spracujeme tvoj čas na danom segmente, alebo pre jazdu svojich detí zaznamenáš čas pod svojim profilom na STRAVATM a v názve uvedieš meno svojho dieťaťa. Okrem toho predpokladáme 1-2 x aj oficiálnej prehliadky trasy, že na mieste rozložíme časomieru a v takom prípade zmeriame tvoj čas čipmi. Nespoliehaj sa však na to všetko závisí od aktuálnej pandemickej situácie. 

Trasa nebude vyznačená. Ak trasu nepoznáš, použi GPX súbor, alebo si vytlač mapu a pri prvej jazde ju preskúmaj. Môžeš to brať ako nácvik orientácie v teréne. Poprípade si pozri aj video z trasy. Uvažujeme aj nad spoločnou obhliadkou trasy, tiež iba podľa možností a aktuálnej pandemickej situácie. Sleduj našu Facebook stránku alebo STRAVA CLUB. 

 

UPOZORNENIE: Trasu je možné absolvovať aj tlačením bicykla v ťažkých úsekoch. Účasť e-bike, alebo bicykle s iným prídavným pohonom nie sú povolené.

Celkoví víťazi 1-2-3 (beh aj cyklistika dospelí) sa vyhodnotia podľa súčtu najnižšieho času dosiahnutého v oboch kolách VR CsK CUP, Moldava.  

1.kolo VR CsK CUP, Moldava

Facebook odkaz podujatia: 1. kolo Moldava VR CsK CUP, Moldava

Trvanie: Zarátavajú sa časy pri absolvovaní trasy od 26.10.2020  00:00 do 22.11.2020 23:59, do toho času je potrebné aj svoje jazdy nahrať v aplikácii STRAVATMa do tohto času sú výsledky iba priebežné.

Preteky BEH 

 Kategórie: bez členenia pohlavia a veku: ocenení najrýchlejší piati (1-2-3-4-5) 

Celková dĺžka trasy: 3,66 km, prevýšenie na 1 kolo cca 130 m. 

Počet kôl: 1 

Mapka trasy 

Stiahni si GPX súbor  

Video trasy 

Segment trasy: VR CsK CUP, Beh, Moldava

Trasa na strave

Preteky CYKLISTIKA DOSPELÍ

 Kategórie: bez členenia pohlavia a veku: ocenení najrýchlejší piati (1-2-3-4-5) 

Celková dĺžka trasy: 2,90 km 

Počet kôl: 1 

Mapka trasy 

Stiahni si GPX súbor  

Video trasy 

Segment trasy: VR CsK 1 kolo dospelí

Trasa na Strave

Web stránka podujatia: www.time4fun.sk 

Preteky CYKLISTIKA DETI

Kategórie: do 14 rokov vrátane, bez členenia pohlavia a veku: ocenenia sa najrýchlejší siedmi (1-2-3-4-5-6-7) 

Celková dĺžka detskej trasy: 600 m. 

Počet kôl: 1 

Mapka trasy 

Stiahni si GPX súbor  

Video trasy 

Segment trasy:  VR CsK 1.Detské kolo

Trasa na strave 

2.kolo VR CsK CUP, Mokrance

Facebook odkaz podujatia: 2. kolo Mokrance VR CsK CUP, Moldava

Trvanie: Zarátavajú sa časy pri absolvovaní trasy od 9.11.2020 do 4.12.2020 23:59 , do toho času je potrebné aj svoje jazdy nahrať v aplikácii STRAVATM 

Preteky BEH 

Kategórie: bez členenia pohlavia a veku: ocenení najrýchlejší traja (1-2-3-  POZOR ZMENA) vekové kategórie

Celková dĺžka trasy: 6,11 km, prevýšenie cca 65 metrov 

Počet kôl: 1 

Mapka trasy 

Stiahni si GPX súbor  

Video trasy  

Segment trasy: VR CsK CUP 2.kolo Beh Mokrance

Preteky CYKLISTIKA DOSPELÍ

Kategórie: bez členenia pohlavia a veku: ocenení najrýchlejší traja (1-2-3  POZOR ZMENA) vekové kategórie

Celková dĺžka trasy: 6,98 km, prevýšenie cca 121 metrov 

Počet kôl: 1 

Mapka trasy 

Stiahni si GPX súbor  

Video trasy 

Segment trasy 

Web stránka podujatia: www.time4fun.sk 

Preteky CYKLISTIKA DETI

V 2.kole sme pôvodne nerátali s pretekmi pre deti, z dôvodu, že by rodičia museli doprevádzať svoje deti na aktuálnej trase v Mokranskom lese. Avšak po kladnej odozve rodičov, pracujeme na trase v blízkosti trasy 1.kola. 2. kolo by malo mať charakter vytrvalostný na technicky nenáročnej trate (dĺžka cca 2 km). Samozrejme tým pádom bude vyhlasovaný aj absolútny víťaz 1-2-3 bez ohľadu veku či pohlavia, podľa súčtu časov z 1. a 2.kola u detí do 14 rokov vrátane. Termín ukončenia 2.kola je 4.12.2020. Bude trvať minimálne 1 týždeň, pokúsime sa ho však spustiť čím skôr. Za pochopenie ďakujeme.

Kategórie: do 14 rokov vrátane, bez členenia pohlavia a veku: ocenenia sa najrýchlejší šiesti (1-2-3-4-5-6) POZOR ZMENA

Celková dĺžka trasy: 2km

Počet kôl: 1 

Mapka trasy 

Stiahni si GPX súbor  

Video trasy 

Segment trasy 

Web stránka podujatia: www.time4fun.sk 

VYHODNOTENIE

Termín vyhodnotenia bude uverejnený a upresnený počas trvania výzvy. 

Vyhlasovateľ výzvy môže v prípade vyššieho počtu účastníkov v pretekoch zmeniť vyhodnotenie z 5  resp. 7 najrýchlejších účastníkov v jednotlivých kolách a namiesto toho rozdelí účastníkov výzvy proporcionálne do vekových kategórií alebo podľa pohlavia a to najneskôr do 20.11.2020, a prípadné vzniknuté jednotlivé kategórie ocení klasickým spôsobom 1-2-3. 

Hodnotení nebudú účastníci, ktorí celú trasu/segment neprejdú v celku, resp. STRAVATM nezaznamená ich prejazd segmentom. V prípade jednoznačnej jazdy (napr. jazda v skupine) po celom segmente v odôvodnených prípadoch môže vyhlasovateľ výzvy po zaslanom GPX súbore emailom na info@time4fun.sk po preskúmaní GPX súboru ne/uznať právoplatnosť jazdeného segmentu. O prípadne vzniknutých nezrovnalostiach, nepodchytených v týchto pravidlách rozhoduje vyhlasovateľ výzvy. Voči jeho rozhodnutiu nie je možné odvolanie. Účastníci výzvy súhlasia s vyššie uvedenými pravidlami. Nie je podmienkou, ale na našej Facebook stránke tejto výzvy, radi uvítame fotografie účastníkov, zhotovené pred/počas/po jazde. resp. ich komentáre.  

Okrem jednotlivých kôl sa v behu a v cyklistike medzi účastníkmi oboch kôl vyhlásia absolútni /celkoví víťazi 1-2-3, podľa najnižšieho súčtu najlepších časov z oboch kôl.  

 

Dôležité - aktuálne platné opatrenia

Účastníci individuálnej športovo-orientačnej výzvy jazdia na vlastné riziko a vyhlasovateľ výzvy nezodpovedá za ich prípadné škody či škody spôsobené na majetku tretích osôb. Trasy sa nachádzajú na verejne dostupných miestach a je potrebné, aby všetci účastníci dodržali aktuálne pandemické opatrenia, nariadenia vlády a ÚVZ SR, ktoré obmedzujú - zakazujú zhromažďovanie sa v skupinách, povinnosť nosenia rúška a rukavíc. Preto svoje výkony podávajte  výlučne ako jednotlivci a s dostatočnou ochranou. V súčasnosti táto výzva/pretek prebieha iba ako "pohyb v prírode"

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia nového vírusu COVID-19 na celom území krajiny STAV NÚDZE. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“)

ÚVZ SR dňa 23. 03. 2020 a neskôr, vydal opatrenie číslo OLP/2731/2020 o pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým  ZAKAZUJE všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v termíne od 24.03.2020 do odvolania.

Ministerstvo v súvislosti s vyššie uvedeným rozhodnutím ÚVZ SR:
– ZAKAZUJE organizovať alebo usporadúvať akúkoľvek súťaž podľa § 3 písm. g) zákona o športe,
– NEODPORÚČA vykonávať športovú činnosť podľa § 3 písm. a) zákona o športe, osobám za predpokladu, že nedodržujú vzdialenosť viac ako 5 metrov od seba.

Preto prosíme všetkých účastníkov individuálnej športovo-orientačnej výzvy na segmente, aby dodržiavali AKTUÁLNE nariadenia vlády a nezhromažďovali sa v skupinách, dodržiavali bezpečnú vzdialenosť medzi sebou a boli počas výzvy vybavený rúškami, rukavicami, resp podľa aktuálnych nariadení túto výzvu využili iba ako "pohyb v prírode".  Prosíme každého o férovú súťaž.  

cseresznyeklub
ProRun