2.kolo Série Adventných behov, Hrhov

Organizátori : Samospráva obce HRHOV, Eleventum o.z. a  Time4fun, o.z.,s partnerom podujatia Tomáš Fülöp - FTMgraphic a YMCA Hrhov, Vás pozývajú na 2. kolo Série Adventných behov, ktoré sa uskutoční 29.1.2022 v Hrhove.

 

PROPOZÍCIE

Typ behu: TRAIL - les – asfalt

Dátum pretekov:  29.1.2022

Miestne registrácie nebudú: Prezentácia v materskej škole Hrhov,  adresa Hrhov 365  od 10:30 – 11:30

Miesto štartu: Pri materskej škole v Hrhove GPS: 48.60784230043265, 20.746343566450285

Čas prvého štartu: 12:00 hod

 

Naplánuj si cestu k miestu registrácie: KLIK TU

Registrácie online - vopred: www.time4fun.sk/ iba pre prvo-registrovaných. Pretekári, ktorí sa už zúčastnili 1.kola v Moldave nad Bodvou - obdržia pozývací link-email.  V prípade ak ho nemáte 3 dni pred pretekmi, kontaktujte nás prosím emailom : info@time4fun.sk

Informácie: info@time4fun.sk

Štartovné pre kategóriu LAZY, ACTIVE, HERO: Dobrovoľné, minimálne vo výške 3,- €.

Štartové číslo platí z prvého kola. V prípade straty alebo zabudnutia štartového čísla bude vydané nové štartové číslo za poplatok 2,-€ a predchádzajúce štartové číslo už nebude platné.

V prípade prvo registrovaných účastníkov k štartovnému je treba pripočítať jednorazový poplatok 2,-€ za štartové číslo, t.j. štartovné dobrovoľné, minimálne vo výške 5,-€

 

KATEGÓRIE

Pre 2.kolo organizátor vyhlasuje tieto kategórie:

  1. LAZY – vek pretekárov 1-10 rokov / dĺžka cca 1,1 km, prevýšenie 37 m.

ŠTART : 12:10 hod

  1. ACTIVE – vek nad 10 rokov / dĺžka cca 6,70 km 1. súťažné kolo, prevýšenie 155 m.

ŠTART : 12:05 hod

  1. HERO – vek nad 10 rokov / dĺžka cca 13,4 km 1 súťažné kolo, prevýšenie  310 m.

ŠTART : 12:00 hod

 

Účastník vo veku nad 10 rokov (t.j. rok narodenia 2011 a starší ) si môže podľa svojho zváženia vybrať kategóriu ACTIVE alebo HERO, ktorej sa chce zúčastniť, podľa svojej kondície a zdravotného stavu.

Účastník vo veku nad 10 rokov (t.j. rok narodenia 2011 a starší ), ktorý sa registruje a zabehne v jednom kole vo vybranej príslušnej kategórii, už nemôže meniť v ďalších kolách svoju kategóriu, resp. ak si zmení kategóriu, získané body sa mu nezapočítajú do súťaže o absolútneho víťaza kategórie a aj keby mal najviac bodov, práve kvôli zmene kategórie (LAZY, ACTIVE, HERO) nemôže byť vyhlásený ako absolútny víťaz ani v kategórii z ktorej odchádzal, ani v kategórii do ktorej prešiel.

Pretekár registrovaný v ACTIVE, alebo HERO ak sprevádza svoje dieťa alebo zverenkyňu v kategórii LAZY sa nepovažuje za pretekára, ale iba za doprovod. Za pretekára sa považuje keď bude absolvovať kategóriu v ktorej sa registroval.

Ak je účastník starší ako 10 rokov v kategórii LAZY jeho účasť je nesúťažná (nezapočítavajú sa mu body). Môže sa to stať v prípade ak rodič beží/sprevádza svoje dieťa. Ak sa rodič registruje v takejto kategórii a uhradí štartovné za seba aj za svoje dieťa, po prebehnutí cieľom má nárok na účastnícku medailu. Doprovod nemá nárok na účastnícku medailu.

Pretekári sa môžu registrovať iba v jednej kategórii.

 

OCENENIE

V každej kategórii sa ocenia medailou 1-2-3 traja najrýchlejší pretekári oboch pohlaví.

Na každého registrovaného účastník, ktorý dobehne do cieľa, čaká horúci nápoj. (varené víno, čaj)

Účastníci obdržia účastnícku medailu - limitovaný počet kusov. Po spojení jednotlivých účastníckych medailí budú tvoriť komplexný set.

 

TRASA

Mapka trasy :

LAZY : GPX

 

ACTIVE : GPX

 

HERO : GPX

 

VŠEOBECNÉ

Štartovné sa platí na bankový účet vedený vo Fio Banka, číslo účtu

IBAN : SK19 8330 0000 0025 0182 5982        BIC/SWIFT : FIOZSKBAXXX

Všetky platobné informácie obdrží registrujúci pretekár v potvrdzujúcom emaily, resp. ak ste sa zúčastnili prvého kola v Moldave nad Bodvou, automaticky obdržíte pozývací link na druhé kolo v Hrhove s pokynmi.

 

Prosíme registrujúcich o presné zadanie emailovej adresy, nakoľko pozvánky na budúce kolá série rozposielame emailom - nebude potrebná opätovná registrácia iba potvrdenie účasti.

Po platnej registrácii, zväčša obratom, obdrží registrovaný pretekár potvrdenie o registrácii s inštrukciami. Pokiaľ potvrdenie o registrácii neobdržíte do 24 hodín, prosím kontaktujte nás emailom na info@time4fun.sk

Ak ste sa zúčastnili prvého kola v Moldave nad Bodvou neregistrujte na 2.kolo, po ukončení 1.kola Vám zašleme email kde potvrdíte svoju prípadnú účasť v ďalšom kole a v deň pretekov na mieste sa iba zaprezentujete na registračnom mieste, kde skontrolujú prijatie úhrady. Štartovné prosíme zaplatiť v predstihu podľa inštrukcií v emaily pred pretekmi, aby sme predišli nedorozumeniam.

PRE PRVO REGISTROVANÝCH : t.j. pre tých ktorý sa nezúčastnili pretekov v Moldave nad Bodvou. Ak máte možnosť registrujte sa prosím online-vopred, registrácia pre 2.kolo - Hrhov, bude spustená až po ukončení 1.kola. Registráciou online sa vyhnete zbytočným čakaniam na mieste pred pretekmi. Dodržujte pandemické opatrenia. Preteky sa budú konať podľa aktuálne platných pandemických opatrení v režime OTP  resp. v prípade zhoršenej situácie pre zaočkovaných.

 

Všeobecné rámcové pravidlá platné pre sériu Adventných behov nájdete na CELKOVÉ PROPOZÍCIE