PROPOZÍCIE PRETEKOV

 

1.kolo Detskej VRL

12.7.2020 Moldava nad Bodvou

Hlavný organizátor : Mestské kultúrne stredisko a Mestský športový klub v Moldave nad Bodvou
Výkonný organizátor cyklo pretekov : Time4fun, o.z. v rámci pravidiel Detskej VRL ako 1.kolo Detskej VRL

 

Presné miesto štartu a cieľa :  ŠPORTOVÝ AREÁL POD KOPCOM, Moldava nad Bodvou

GPS : 48.620174, 20.993890  (parkovisko)

Naplánuj si trasu s Google maps zo svojho domu až k nám : KLIK TU rýchlo a jednoducho.

 

PRIHLÁSENIE

REGISTRÁCIE VOPRED - KLIK TU

Registrovať sa dá aj v deň konania podujatia 12.7.2020 v čase 10:00 - 11:30 na Športovom areáli pod kopcom, Moldava nad Bodvou. Žiadame však účastníkov, aby využili online prihlasovací formulár. Vyhnú sa tak zbytočnému čakaniu v rade, v deň pretekov a urýchlia tak prezentáciu a priebeh podujatia.

Pretekári BABY štartujú s nevratnými štartovými číslami. Na štart sa radia podľa pokynov organizátora a podľa vlastného posúdenia rodičov (skúsenejšie deti dopredu).

Pri prezentácii nie je možné vyzdvihnúť štartové čísla pre iných pretekárov (len zákonný zástupca), nezabudnite na kartičky poistenca štartujúcich a prípade vyžiadania ich predložte.

Ostatné kategórie štartujú s vratnými štartovými číslami.

Ak ste sa už zaregistrovali, nájdete sa v zozname TU

PROGRAM:


Jednotlivé štarty pretekov sú informatívne, organizátor sa ich snaží dodržať, ale pri vlnových štartoch môže dôjsť k určitým časovým posunom. V prípade malého alebo príliš veľkého počtu pretekárov sa môžu jednotlivé štarty v rámci vekových kategórií rozdeliť alebo zlúčiť (chlapci/dievčatá). Pretekári budú o tom vyrozumený najneskôr pred jednotlivými štartmi.

10:00 – 11:30 Vyzdvihnutie štartových čísel vopred registrovaných pretekárov.

12:00 BABY      rok narodenia 2016 a viac

12:10 MIKRO    rok narodenia 2014 - 2015

12:30 MILI        rok narodenia 2012 - 2013

13:00 MINI       rok narodenia 2010 - 2011

13:50 MLADŠÍ ŽIACI/ČKY        rok narodenia 2008 - 2009

14:35 STARŠÍ ŽIACI/ČKY         rok narodenia 2006 - 2007

 Vyššie uvedený časový rozpis je iba približný a počíta s oddeleným štartom chlapcov a dievčat v štartoch MIRKO až STARŠÍ ŽIACI / ČKY. 

V prípade nižšieho počtu štartujúcich, môžu byť štarty chlapcov a dievčat spojené a tým pádom môže dôjsť k posunutiu štartu, podľa pravidiel Detskej VRL.

Pri registrácii vopred ponúkame možnosť zakúpenia športového - rýchloschnúceho trička v cene 10,-€ s logom podujatia (platí do 5.7.2020)

 

ŠTARTOVNÉ

0 € kategória BABY

2 € Kategória Mikro až Starší žiaci / čky

 

Ceny :

Kategória BABY je nesúťažná, účastnícka medaila.

Kategórie MIKRO až STARŠÍ ŽIACI / ČKY – prví traja medaila

 

Bodovanie pretekárov podľa pravidiel Detskej VRL.

PODMIENKY ÚČASTI.

Pretekári v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.

Pre kategóriu BABY je povolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Jazdí sa na rovnom asfalte.

Pre ostatné kategórie sa odporúča horský bicykel, ale zároveň sa zakazujú cyklokrosové a cestné bicykle. Cyklistická prilba je povinná.

Pretekári sa začnú vyzývať na postavenie na štart približne 5 minút pred príslušným štartom. Pretekár, ktorý sa nedostaví na výzvu k štartu bude štartovať z konca štartového poľa. Prosíme pretekárov aby to rešpektovali pokyny organizátorov.

 

Parkovanie, sitaučná mapka : 

Mapka trasy :

Video trasy :

Trasa BABY klik TU

Kratšia trasa klik TU

Dlhšia trasa klik TU

Autor trasy: Štefan Kuzma

Prípadné ubytovanie :

Prípadné miesta na túry v okolí :

 

INÉ :

  1. A) Z dôvodu stále pretrvávajúcej svetovej pandémie ochorenia COVID-19 sú všetci účastníci povinní dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné predpisy podľa nariadení Vlády SR. V záujme dodržiavania všetkých vyššie opísaných bezpečnostných opatrení môže pri vstupe do areálu prevádzkovateľ pristúpiť ku kontrole účastníka – jeho ochranných prostriedkov a k meraniu jeho telesnej teploty. Registračné a kontaktné miesta sú upravené tak, aby prichádzalo k minimálnemu kontaktu medzi účastníkmi a so zamestnancami areálu. Dodržujte bezpečnú vzdialenosť 2 metre. Počty štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na požadované počty, podľa dátumu prihlásenia.
  2. B) Detská VRL sa uskutoční za každého počasia – za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie súťaže. Sledujte informácie na vychodroadliga.eu alebo www.time4fun.sk
  3. C) Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.
  4. D) Deťom odporúčame lekársku prehliadku. Podujatia sa zúčastnite iba ak ste zdravý/zdravá.
  5. E) Usporiadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou.
  6. F) Pre súťaž je povolený horský bicykel v dobrom technickom stave (v kategórii Baby aj odrážadlá, trojkolky).
  7. G) Súťaž sa riadi týmito pravidlami, prípadne ak nie je vyššie uvedené, tak súťažným poriadkom Detskej VRL – viď www.vychodroadliga.eu alebo www.time4fun.sk V prípadoch nepodchytených v súťažnom poriadku či pravidlách rozhoduje organizátor súťaže. Proti jeho rozhodnutiu nie je možné odvolanie.
  8. H) Počas oficiálneho tréningu v čase od 09:30 do 12:00 h sa na trati môžu pohybovať len cyklisti so štartovým číslom.

 
Dňa 27.6.2020 v Moldave