PROPOZÍCIE CYKLISTICKÝCH PRETEKOV

„#zdolaj CSÉCS“

ako 7.kolo Detskej východ MTB ligy

30.7.2022 Čečejovce

prebieha v 12-tich mestách na Slovensku

Hlavný organizátor: Samospráva obce Čečejovce, Time4fun, o.z. a DVL v znení pravidiel Detskej Východ MTB ligy organizuje 7.kolo týchto detských pretekov pod názvom #zdolaj CSÉCS

PARTNERI PODUJATIA: Obec Čečejovce, Time4fun, o.z., Bicycle Garage, FTMgraphic, ABRISO SK s.r.o., Eleventum o.z., Naša levandula, Dobrovoľný hasičský zbor Čečejovce

MIESTO KONANIA :okolie amfiteátra v Čečejovciach

PREZENTÁCIA : Amfiteáter v Čečejovciach 10:00 – 11:00

ŠTARTOVNÉ :  pre kategórie BABY : 1 ,-€, všetky ostatné kategórie : 5 ,-€  Platba na mieste (

Obyvatelia s trvalým pobytom v Čečejovciach zdarma)

KONTAKT : demko@time4fun.skGabriel Demko +421 905 593722

ROZHODCA PRETEKOV : Gabriel Demko

Pretekári, ktorí už absolvovali preteky Detskej DVL v minulosti, obdržia pozývací – prihlasovací link emailom.

ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE :Miestny dobrovoľný hasičský zbor

PRIHLÁSENIE

PRE REGISTRÁCIE VOPRED – KLIK TU

Pretekári BABY štartujú s nevratnými štartovými číslami. Na štart sa radia podľa pokynov organizátora a podľa vlastného posúdenia rodičov (skúsenejšie deti dopredu).

Pri prezentácii nie je možné vyzdvihnúť štartové čísla pre iných pretekárov (len zákonný zástupca), nezabudnite na kartičky poistenca štartujúcich a prípade vyžiadania ich predložte.

Ostatné kategórie štartujú s vratnými štartovými číslami, ktoré po prejazde cieľom sa zbierajú. Za pochopenie ďakujeme.

Ak ste sa už správne zaregistrovali, nájdete sa v zozname TU

Online registrácie vopred končia 10.6.2022

PROGRAM

Podujatie sa koná v rámci akcie Deň rodiny, organizovanú obcou a samosprávou obce Čečejovce.

10:00-11:00 Prevzatie štartových balíčkov a miestne registrácie na cyklistické preteky

11:30 štart nesúťažnej cyklistickej BABY kategórie

11:45 predpokladaný štart detskej východ MTB ligy

14:30 Predpokladané vyhodnotenie cyklistických pretekov


Jednotlivé štarty pretekov sú informatívne, organizátor sa ich snaží dodržať, ale pri vlnových štartoch môže dôjsť k určitým časovým posunom. V prípade malého alebo príliš veľkého počtu pretekárov sa môžu jednotlivé štarty v rámci vekových kategórií rozdeliť alebo zlúčiť (chlapci/dievčatá). Pretekári budú o tom vyrozumený najneskôr pred jednotlivými štartmi.

09:30 – 11:00 Miestne registrácie a vyzdvihnutie štartových čísel vopred registrovaných pretekárov.

ŠTART PRVEJ KATEGÓRIE : 11:45 – BABY

KATEGÓRIE

KATEGÓRIE Detskej Východ MTB ligy sú totožné pre chlapcov i dievčatá:

BABY:   rok nar. 2018 a mladší         1 baby pretekársky okruh spolu 120 m. 

MIKRO: rok nar.2016 – 2017              2x krátky pretekársky okruh spolu 1 500 m ŽLTÁ

MILI:      rok nar.2014 – 2015              2x stredný pretekársky okruh spolu 3 600 m MODRÁ  

MINI:      rok nar.2012 – 2013              2x dlhý pretekársky okruh spolu 4 000 m ČERVENÁ  

MLADŠÍ ŽIACI/ČKY: rok nar.2010 – 2011   4x dlhý pretekársky okruh spolu 8 000 m ČERVENÁ

STARŠÍ ŽIACI/ČKY: rok nar.2008 – 2009    5x dlhý pretekársky okruh spolu 10 000 m ČERVENÁ

oceňujú sa zvlášť chlapci a dievčatá

V prípade, ak v danej kategórii DIEVČAT, bude prihlásených 5 a menej pretekárov, organizátor ich môže odštartovať spolu s chlapcami, inak štartujú s krátkym časovým sklzom.

VŠETKY štartové čísla je potrebné po prejazde cieľom vrátiť (okrem kategórie BABY)

Preteky podľa pravidiel DVL viac informácií na www.vychodroadliga.eu

 

CENY

Kategória BABY je nesúťažná, účastníci obdržia účastnícku medailu a malé prekvapenie po prejazde cieľom.

Kategórie MIKRO až STARŠÍ ŽIACI / ŽIAČKY – prví traja medaila.

 

Bodovanie pretekárov podľa pravidiel Detskej Východ MTB ligy. Pre pravidlá klik TU

Priebežné online výsledky počas pretekov budú dostupné TU

PODMIENKY ÚČASTI.

Pretekári v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.

Pre kategóriu BABY je povolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Jazdí sa prevažne na rovnom asfalte. dĺžka cca 150-200 metrov

Pre ostatné kategórie sa odporúča horský bicykel, ale zároveň sa zakazujú cyklokrosové a cestné bicykle. Cyklistická prilba je povinná pri všetkých štartoch.

Pretekári sa začnú vyzývať na postavenie na štart približne 5 minút pred príslušným štartom. Prosíme pretekárov aby to rešpektovali a riadili sa pokynmi organizátorov.

Z podujatia sa vyhotovuje zvukový a obrazový záznam. Registráciou a účasťou na  podujatí a pretekoch sa účastníci vzdávajú akéhokoľvek nároku na honorár za použitie týchto záznamov.

 

Parkovanie, situačná mapka : 

Trasy:

 

Video trasy:

LINK – krátka trasa

LINK – stredná trasa

LINK – dlhá trasa

Ako nás nájdeš:

GPS – registrícia

GPS – parkovanie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

• Pri registráciách na mieste, resp. registrácie vopred ale s úhradou na mieste organizátor nezaručuje štartovací  balíček a občerstvenie.

• Pri cyklistických pretekoch nie je povolené používať bicykle  so žiadnym pomocným pohonom, výlučne vlastnou silou.

• Ocenení sú prví traja pretekári vo vyhlásených kategóriách, ktorí regulárne, za najkratší čas prejdú súťažnú vzdialenosť pokiaľ nie je uvedené inak.

• Výšku štartovného a podrobné propozície nájdete pri jednotlivých podujatiach.

• V sporných prípadoch, resp. v prípade nešportového správania sa pretekárov, môže rozhodca na základe dôkazov udeliť sankcie, ktoré môžu zmeniť poradie výsledkov. Rozhodnutie rozhodcov je konečné bez možnosti odvolania sa.

• Organizátori neručia za škody spôsobené pretekármi, účastníkmi či doprovodom pretekárov, ktorí sa zúčastňujú na podujatí na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko s vedomím, že nie sú im známe žiadne zdravotné či iné skutočnosti, ktoré by im zabránili v bezpečnom absolvovaní dĺžky a trasy pretekov.

• Pretekári sú zodpovední za spôsobené škody organizátorom, samospráve, iným osobám, tretím stranám a sú si vedomí toho, že preteky prebiehajú na mieste, ktoré nie je prioritne určené na pretekanie. Bez tohto súhlasu nie je možné zúčastniť sa podujatia. Tento súhlas sa podpisuje na mieste registrácie v deň pretekov.

• V prípade neúčasti pretekára na podujatí sa štartovné nevracia.

• V prípade nedostavenia sa na štart je pretekár diskvalifikovaný.

• V prípade neskorého dostavenia sa na štart sa pretekárovi počíta pôvodný čas štartu.

• V prípade neočakávaných udalostí môže organizátor zmeniť časy jednotlivých štartov.

• Pretekári v cyklistických disciplínach musia mať povinne riadne upevnenú prilbu počas rozjazdu a celých pretekov. Pretekár bez riadne upevnenej ochrannej prilby nebude pripustený k štartu, resp. bude diskvalifikovaný.

• O vzniknutých situáciách nepodchytených v týchto pravidlách rozhodne organizátor. Proti jeho rozhodnutiu nie je možné odvolať sa

• POZOR : Po vyplnení registrácie obdržíte obratom odpovedný e-mail s informáciami. Dbajte na správne zadanie Vašej e-mailovej adresy. Ak by ste neobdržali email, kontaktujte nás emailom o tejto chybe na : info@time4fun.sk Overíme, kde nastala chyba.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu