2022 Hýbme sa spolu

Materská škola "Stonôžka", Krátka 10 v Moldave nad Bodvou Vás v spolupráci s občianskym združením Time4fun, o.z.  a partnermi podujatia pozývajú na jedinečné detské preteky pre deti materských škôl, dňa 28.5.2022 so začiatkom od 9:00

 

Partnermi podujatia sú :
mesto Moldava nad Bodvou
Centrum voľného času Cvrček
Time4fun, o.z.
NOMILAND s.r.o. obchod s hračkami
Norway grants
MŠK Moldava nad Bodvou

VŠEOBECNÉ PROPOZÍCIE A PRAVIDLÁ

 

DÁTUM PRETEKOV : 28.5.2022 - Sobota

MIESTO REGISTRÁCIE : Areál Materskej školy "Stonôžka", Krátka 10 , Moldava nad Bodvou 

MIESTO ŠTARTU : Všetky disciplíny majú rovnaké miesto štartu v areáli MŠ Stonôžka, Krátka 10, Moldava nad Bodvou

PROGRAM PODUJATIA :
9:00 - 10:00 Registrácia detí na mieste, oboznámenie detí s trasou.
10:15 predpokladaný čas prvého štartu.
Podľa počtu detí budú jednotlivé štarty ne/rozdelené podľa dievčat-chlapcov spolu/zvlášť.
Pre jednotlivé vekové kategórie budú k dispozícii rôzne dĺžky trás.
Trasa sa môže absolvovať na bicykli, bicykli s prídavnými kolieskami, trojkolke, kolobežke, odrážadle. Výhodu rýchlosti však budú mať cyklisti.
6-7 roční absolvujú DUATLONové preteky t.j. najprv na bicykli prejdú trasu, následne zložia bicykel, zložia prilbu a zabehnú ešte krátku trasu.
DETI sú zadelení do vekových kategórií podľa roku narodenia. (nie podľa dátumu)
rok narodenia : 2020 - 2019 oceňujú sa najrýchlejší 1-2-3  (štartujú spoločne chlapci a dievčatá)
rok narodenia : 2018 - 2017 oceňujú sa medailou najrýchlejší chlapci 1-2-3 , najrýchlejšie dievčatá 1-2-3 (rozhodne sa podľa počtu či štartujú spolu chlapci a dievčatá, alebo samostatne)
rok narodenia : 2016 - 2015 oceňujú sa medailou najrýchlejší chlapci 1-2-3 , najrýchlejšie dievčatá 1-2-3 (rozhodne sa podľa počtu či štartujú spolu chlapci a dievčatá, alebo samostatne)
ŠTARTOVNÉ : zdarma
Tí najrýchlejšie registrovaní pretekári obdržia malý štartovací balíček.
Najrýchlejší budú ocenení drobnou odmenou.
Onedlho doplníme viac informácií, mapku trate na www.time4fun.sk
i na našom FB www.facebook.com/time4fun.sk
Nalaďte sa a pozrite si video z jedného z predchádzajúceho ročníka Hýbme sa spolu : https://youtu.be/c9Hu0PeI0S8
Dôležité upozornenie :
Všetci účastníci cyklistických pretekov sú povinný mať na hlave prilbu. Prosíme rodičov o dodržanie. Dieťaťu bez prilby nebude umožnený štart.
Na podujatí sa vyhotoví video i zvukový záznam. Zákonný zástupcovia svojou účasťou súhlasia s vyššie uvedeným.
Všetci účastníci sa zúčastnia na podujatí na vlastné riziko.