Podujatia v roku 2023

Názov
4kolo_reg_buttons
Medzev
Moldava nad Bodvou
Hrešná
Hrešná
Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Čečejovce
Lászlótanya (HU)
Zlatá Idka
Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Medzilaborce - Borov
Lorinčík
Lorinčík
Blatná Polianka
Veľká Ida
Veľká Ida
Veľká Ida
Revúca