3.kolo Série Adventných behov, Čečejovce

Organizátori : Samospráva obce Čečejovce a občianske združenie Time4fun, o.z. , s partnerom podujatia Tomáš Fülöp - FTMgraphic, Vás pozývajú na finálové 3. kolo Série Adventných behov, ktoré sa uskutoční 5.2.2022 v Čečejovciach.

 

PROPOZÍCIE

Typ behu: asfalt

Dátum pretekov: 5.2.2022

Miestne registrácie nebudú. Prezentácia: amfiteáter v Čečejovciach od 15:30 – 16:30

Miesto štartu: Pri Amfiteátri, ulica Kostolná, GPS: https://maps.app.goo.gl/Bd3hCEceHLFvmviU9

Čas prvého štartu: 17:00 hod spoločný štart HERO a ACTIVE

17:01 hod štart LAZY

 

Naplánuj si cestu k miestu registrácie KLIK TU

Registrácie online - vopred: www.time4fun.sk/ iba pre prvo-registrovaných. Pretekári, ktorí sa zúčastnili 1.kola v Moldave nad Bodvou, alebo 2.kola v Hrhove obdržia pozývací link-email.  V prípade ak ho nemáte 3 dni pred pretekmi, kontaktujte nás prosím emailom : info@time4fun.sk

Informácie: info@time4fun.sk

Štartovné pre kategóriu LAZY, ACTIVE, HERO : Dobrovoľné, minimálne vo výške 3,- €.

Pretekári s trvalým pobytom v Čečejovciach - štartovné 0,-€, aj oni sa však musia registrovať.

Štartové číslo platí z prvého kola, alebo z druhého kola. V prípade straty alebo zabudnutia či poškodenia štartového čísla Vám bude vydané nové štartové číslo za poplatok 2,-€ a predchádzajúce štartové číslo už nebude platné.

V prípade prvo registrovaných účastníkov k štartovnému je treba pripočítať jednorazový poplatok 2,-€ za štartové číslo, t.j. štartovné dobrovoľné, minimálne vo výške 5,-€ (3,-€ štartovné a 2,-€ štartové číslo)

V cene štartovného horúci čaj, vianočná kapustnica, pre pretekárov 18+ pohár prevareného vína.

 

KATEGÓRIE

Pre 3.kolo organizátor vyhlasuje tieto kategórie:

  1. LAZY – vek pretekárov 1-11 rokov / dĺžka cca 0,9 km, prevýšenie 0 m.

ŠTART : 17:01 hod

  1. ACTIVE – vek nad 11 rokov / dĺžka cca 7,0 km  - 2 súťažné kolá, prevýšenie 10 m.

ŠTART : 17:00 hod

  1. HERO – vek nad 11 rokov / dĺžka cca 14 km - 4 súťažné kolá, prevýšenie  20 m.

ŠTART : 17:00 hod

 

Účastník vo veku nad 11 rokov (t.j. rok narodenia 2011 a mladší ) si môže podľa svojho zváženia vybrať kategóriu ACTIVE alebo HERO, ktorej sa chce zúčastniť, podľa svojej kondície a zdravotného stavu.

Účastník vo veku nad 11 rokov (t.j. rok narodenia 2011 a starší ), ktorý sa registruje a zabehne v jednom kole vo vybranej príslušnej kategórii, už nemôže meniť v ďalších kolách svoju kategóriu, resp. ak si zmení kategóriu, získané body sa mu nezapočítajú do súťaže o absolútneho víťaza kategórie a aj keby mal najviac bodov, práve kvôli zmene kategórie (Lazy, Active, Hero) nemôže byť vyhlásený ako absolútny víťaz ani v kategórii z ktorej odchádzal, ani v kategórii do ktorej prešiel.

Pretekár registrovaný v Active, alebo Hero ak sprevádza svoje dieťa alebo zverenkyňu v kategórii LAZY sa nepovažuje za pretekára, ale iba za doprovod. Za pretekára sa považuje keď bude absolvovať kategóriu v ktorej sa registroval.

Ak je účastník starší ako 11 rokov v kategórii LAZY jeho účasť je nesúťažná (nezapočítavajú sa mu body). Môže sa to stať v prípade ak rodič beží/sprevádza svoje dieťa. Ak sa rodič registruje v takejto kategórii a uhradí štartovné za seba aj za svoje dieťa, po prebehnutí cieľom má nárok na účastnícku medailu. Doprovod nemá nárok na účastnícku medailu.

Pretekári sa môžu registrovať iba v jednej kategórii.

 

OCENENIE

V každej kategórii sa ocenia medailou 1-2-3 traja najrýchlejší pretekári oboch pohlaví.

Účastníci obdržia účastnícku medailu - limitovaný počet kusov. Po spojení jednotlivých účastníckych medailí budú tvoriť komplexný set.

 

TRASA

Mapka trasy :

LAZY:

ACTIVE A HERO

 

 

VŠEOBECNÉ

Štartovné sa platí na bankový účet vedený vo Fio Banka, číslo účtu

IBAN : SK19 8330 0000 0025 0182 5982        BIC/SWIFT : FIOZSKBAXXX

Všetky platobné informácie obdrží registrujúci pretekár v potvrdzujúcom emaily

 

Prosíme registrujúcich o presné zadanie emailovej adresy, nakoľko pozvánky na budúce kolá série rozposielame emailom - nebude potrebná opätovná registrácia iba potvrdenie účasti.

Po platnej registrácii, zväčša obratom, obdrží registrovaný pretekár potvrdenie o registrácii s inštrukciami. Pokiaľ potvrdenie o registrácii neobdržíte do 24 hodín, prosím kontaktujte nás emailom na info@time4fun.sk

Ak ste sa zúčastnili prvého kola v Moldave alebo druhého kola v Hrhova a potvrdili ste svoju účasť na treťom kole, na mieste sa iba zaprezentujete na registračnom mieste, kde skontrolujú prijatie úhrady. Štartovné prosíme zaplatiť v predstihu aby sme predišli nedorozumeniam. Po obdržanom emaile.

Dodržujte pandemické opatrenia. Preteky sa budú konať podľa aktuálne platných pandemických opatrení v režime OTP resp. v prípade zhoršenej situácie pre zaočkovaných.

 

Všeobecné rámcové pravidlá platné pre sériu Adventných behov nájdete na CELKOVÉ PROPOZÍCIE

Po ukončení finálového kola Série Adventných behov bude ocenený absolútny víťaz v každej kategórii, t.j. ktorý získal najvyšší počet bodov.