Obec Veľká Ida ako hlavný usporiadateľ a Time4fun o.z. ako spoluorganizátor pretekov Vás pozýva, dňa 18.4.2020 do Veľkej Idy na 3. ročník cyklistických pretekov s názvom CX/MTB Castle Cross – Veľká Ida


Hlavný usporiadateľ:
  Obec Veľká Ida


Výkonný organizátor:

Vojtech Tóth
Loránt Tóth
Zsolt Rácz
Gabriel Demko

Naplánovanie trasy:
Štefan Kuzma
Zsolt Rácz
Vojtech Tóth
Gabriel Demko

ONLINE REGISTRÁCIA: KLIK na LINK TU:

REGISTRÁCIE na mieste v deň pretekov dňa 18.04.2020 :  
07:30 – 09:30  v Areáli parku vo Veľkej Ide pri obecnom úrade
Pretekári registrovaní vopred si môžu na mieste prevziať štartovací balík do cca hodiny pred svojim štartom.

PROGRAM:
Jednotlivé štarty pretekov sú informatívne, organizátor sa ich snaží dodržať, ale pri vlnových štartoch môže dôjsť k určitým časovým posunom


09:50 hod. Slávnostné otvorenie starostom obce Veľká Ida Petrom Nagyom
10:00 hod. Štarty detí
10:00 hod. Deti „Baby“ 0 – 4 rokov
10:20 hod. Deti „Mikro“ 5 – 6 rokov
10:45 hod. Deti „Mili“ 7 – 8 rokov
11:05 hod. Deti „Mini“ 9 – 10 rokov
11:35 hod. Deti „Mladší žiaci/žiačky“ 11 – 12 rokov
12:05 hod. Deti „Starší žiaci/žiačky“ 13 – 14 rokov

Vyššie uvedené detské preteky sú zároveň zaradené do Detskej VRL, ktorého sú prvým kolom. Riadia sa pravidlami Detskej VRL klik TU.  Jednotlivé štarty nasledujú po sebe „vlnové štarty chlapcov následne dievčat v rámci jedného štartu.“
12:40 hod  Vyhlásenie výsledkov detí

12:50 hod. „Juniori“ 15 – 19 rokov
12:50 hod. „Single speed“ 15 – 99 rokov

13:15 hod. Hobby 15 – 99 rokov

14:15 hod. Elite MTB 15 – 99 rokov
14:15 hod. Elite CX 15 – 99 rokov

Kategórie podľa jednotlivých štartov :

2. ŠTART  Hobby dĺžka kola cca 2 – 2,5 km
počet kôl 4 pre víťaza, cca 30-35 minút  / účasť s rôznymi typmi bicyklov CX, MTB, trek, cross, gravel (okrem e-bike)
kategória muži  15-29 rokov         HM1
kategória muži  30-39 rokov         HM2
kategória muži 40 a viac rokov     HM3
kategória ženy 15 a viac rokov     HZ1
V kategórii Hobby je ocenený aj absolútny víťaz.

3. ŠTART
Elite CX :
   počet kôl  7 pre víťaza, cca 50-55 minút    /vyhodnocovať sa budú iba pretekári s cyklokrosovými bicyklami
kategória muži 15-39 rokov         CM1
kategória muži 40 a viac rokov    CM2
kategória ženy 15 a viac rokov    CZ

Elite MTB :  počet kôl  7 pre víťaza, cca 50-55 minút /vyhodnocovať sa budú iba pretekári s MTB bicyklami
kategória muži 15-39 rokov        MM1
kategória muži 40 a viac rokov  MM2
kategória ženy 15 a viac rokov   MZ
V kategórii Elite je ocenený absolútny víťaz.

V prípade malého alebo príliš veľkého počtu pretekárov sa môže čas jednotlivých štartov posunúť, alebo jednotlivé štarty pretekov sa môžu rozdeliť alebo zlúčiť. Pretekári budú o tom vyrozumený najneskôr pri jednotlivých štartoch. V prípade malého alebo veľkého počtu štartujúcich usporiadateľ pretekov zváži zlúčenie alebo rozšírenie vekových kategórií.

Vyhodnotenie do 30 minút po ukončení posledného štartu pretekov.
Vyhodnotenie štartu detí sa očakáva hneď po detských pretekoch.
Ohodnotení budú prví traja pretekári medailami, ktorí regulérne absolvujú dĺžku pretekov.
V kategórii BABY účastnícka medaila.

Dôležitá zmena oproti roku 2018
V prípade ak niektorý pretekár bude predbehnutý o jedno či viac kôl, nemusí už absolvovať všetky svoje kolá. Vo výsledkovej listine sa uverejní +1 kolo, resp +2 kolá. t.j. po prejdení víťaza cieľom daného štartu, všetci pretekári už iba dokončia svoje práve absolvované kolo. Prechádzame tým na systém, že po prejdení víťaza cieľovou čiarou už žiadny pretekár nezačne svoje ďalšie – nové kolo.

TECHNICKÉ A USPORIADATEĽSKÉ INFORMÁCIE
Miesto parkovania pred areálom kaštieľa vo Veľkej Ide viď obr. Mapka. Riaďte sa prosím pokynmi usporiadateľov.
Preteky sú rozdelené na niekoľko samostatných štartov. viď program s časmi jednotlivých štartov.Na mieste pretekov budú dostupné kartičky s približným časom štartov, programom pretekov a trasami jednotlivých štartov.

PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE K PLATBE
Výška štartovného pre deti do 14 rokov podľa pravidiel Detskej VRL ligy.:
Deti 2 €
Juniori – nad 15 rokov, Dospelí :
Registrácia vopred     : 5,- €
Registrácia na mieste : 10,- €

ONLINE REGISTRÁCIA
Predregistrácie sú dostupné cez online formulár. Účastník pretekov s predregistráciou a úhradou do 12.4.2020, má možnosť si vyzdvihnúť svoj štartovací balíček maximálne 60 minút pred svojím štartom. Upozorňujeme však pretekárov, že vyššie uvedené štarty sú orientačné.
Platba za štartovné musí byť prijatá a identifikovateľná na našom účte do 12.04.2020 do 23:59, iba vtedy je predregistrácia úplná a platná a daný pretekár sa zobrazí v štartovej listine na internete TU. s poznámkou OK pri platbe. Pre účastníkov registrovaných vopred od 15 rokov a viac organizátor zabezpečí po pretekoch v cene štartovného občerstvenie.

V prípade záujmu si môžeš objednať do 1.4.2020 (zároveň s prijatou platbou do 1.4.2020) pamätné tričko detské / dámske / pánske v cene 10 € vo vybranej farbe. Meno ktoré chceš mať na tričku je potrebné uviesť v poznámke pri registrácii. Ak by tebou vybraná farba trička nebola k dispozícii, automaticky sa dodá v bielej, alebo žltej neónovej farbe.

Juniori a juniorky 15 – 18 rokov, ak nechcú štartovať vo svojom štarte, môžu byť preradení do kategórie Hobby alebo Elite a budú zadelení do najnižej vekovej kategórie. Za deti sa považujú pretekári vo veku od 0 do 14 rokov zavŕšenia v roku 2020. Pretekari sa zadeľujú do vekových kategórií podľa dosiahnutého veku k 31.12.2020
Deti, Juniori a Juniorky (vek do nedovŕšených 15 rokov ku dňu štartu) na štart potrebujú súhlas zákonného zástupcu.
Ak pretekár/ka v roku 2020 dosiahne 15 rokov, ale k dátumu pretekov ešte nedosiahol vek 15 bude, potrebuje doložiť súhlas s pravidlami,  podpisom rodiča, zákonného zástupcu alebo osoby ktoremu bol zverený do starostlivosti. (tréner) Uvedené tlačivo bude dostupné na facebooku na stránke podujatia, alebo ju osoba doprovádzajúca môže vyplniť na mieste pretekov.

PLATOBNÉ ÚDAJE pri registrácii vopred:
Číslo účtu : 520700-4205730523 / 8360
Formát IBAN:  SK60 8360 5207 0042 0573 0523
Medzinárodný formát účtu pre platby zo zahraničia:
SK60 8360 5207 0042 0573 0523  SWIFT:  BREXSKBXXX
Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno pretekára pre identifikáciu akonáhle sa identifikuje platba (zvyčajne denne) bude to uvedené v zozname registrujúcich TU.

Ak vlastníte smartfón a máte internet banking, môžete na úhradu platby použiť QR kód pre platbu (PAY by Square). Po oskenovaní je potrebné doplniť iba tvoje meno a prípadný dátum platby. Tento kód je na čiastku 5 €

V prípade ak si zo zahraničia a máš problém s platením, alebo chceš platiť za viacerých priateľov, cyklistov naraz, kontaktuj nás na info@time4fun.sk dohodneme detaily, resp. spôsob platby.

PRAVIDLÁ A PROPOZÍCIE :

Registrácie na mieste.
Pretekári, ktorí sa registrujú na mieste v deň pretekov a hradia štartovné na mieste, majú povinnosť vyplniť registračný formulár na mieste.
Uhradené štartovné sa nevracia, okrem prípadu ak by došlo k zrušeniu pretekov zo strany organizátora.
Organizátor si vyhradzuje právo v prípade extrémneho počasia, živelnej pohromy alebo nepredvídateľných udalostí z vyššej moci, preteky presunúť na iný termín. Pravdepodobne neskorší čas v rámci dňa alebo na nasledujúci deň.
Sledujte naše stránky alebo Facebook skupinu TU pre najnovšie informácie.
V prípade registrácií na mieste, organizátor nezaručí v cene štartovného jedlo po pretekoch.

Presun pretekárov do inej kategórie.
Ak sa niektorý pretekár (Dieťa,Junior, Juniorka t.j. do 15 rokov) rozhodne štartovať v kategórii Hobby, alebo Elite bude zaradený do najnižšej vekovej kategórie a bude vyhodnotený s tými účastníkmi spolu. Pre pretekárov vo veku 0-14 platia pravidlá pre Detskú VRL. Ak by však niektorý pretekár do 14 sa nechcel zúčastniť pretekov Detskej VRL bude mu umožnené štartovať vo vyššej vekovej skupine a jeho výsledok sa nezohľadní vo výsledkoch Detskej VRL.

Pretekári sa môžu oboznamovať s traťou počas prestávok medzi jednotlivými štartmi pretekov. Musia však mať pripnuté svoje štartové číslo a mať riadne nasadenú ochrannú prilbu. Pretekári bez štartových čísel a bez ochranných prilieb budú organizátormi vykázaní z trate a môže im byť zakázaný štart. Bude existovať viacej variánt trás. Dbajte na bezpečnosť.
Pretekári sa začnú vyzývať na postavenie na štart približne 5 minút pred príslušným štartom. Pretekár, ktorý sa nedostaví na výzvu k štartu bude štartovať z konca štartového poľa. Postavenie na štarte v každom štarte bude podľa štartovných čísel vzostupne. Štartové čísla sa budú prideľovať postupne podľa ich vyzdvihnutia na mieste v deň pretekov. To znamená pretekári s nižších štartovým číslombudú mať výhodnejšie postavenie na štarte. Prosíme pretekárov aby to rešpektovali pri postavení sa na štart.  Výnimkou sú prví traja pretekári z minuloročného celkového poradia v štarte Hobby a Elite. V prípade ich účasti aj v roku 2020 budú mať tieto štartové čísla a prednostné postavenie na štarte :

Kategória Elite
Štartové číslo 1 Farkaš Miroslav
Štartové číslo 2 Szekeres Zsolt
Štartové číslo 3 Horváth Róbert

Kategória Hobby
Štartové číslo 4  Hudy Martin
Štartové číslo 5  Vince Gabriel
Štartové číslo 6  Hanesz Krisztián

Pretekári, ktorí sa prihlasujú a hradia štartovné na mieste, podpíšu súhlas s pravidlami a propozíciami pretekov na mieste. Bez tohto podpisu nebudú pripustení k štartu.
Pretekári, ktorí sa registrujú online odoslaním registrácie súhlasia s pravidlami a propozíciami pretekov. Bez tohto súhlasu nie je možné odoslať registráciu na preteky.
Rodičia resp zákonný zástupcovia sú povinný podpísať súhlas so štartovaním a zodpovednosťou za neplnoletých pretekárov.

Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, bez nároku náhrady voči usporiadateľovi pri im prípadne vzniknutej škode na majetku či zdraví. Ak spôsobia škodu usporiadateľovi alebo tretím osobám sú povinný ju nahradiť. Pretekári sú povinný jazdiť na bicykloch s dvoma nezávislými brzdami, (okrem bicyklov v pretekoch SINGLE SPEED / jedno-prevodové bicykle), počas pretekov či rozjazdu mať na hlave zapnuté celoplastové prilby, pretekať na bicykloch bez motorického pohonu (iba bicykle poháňané vlastnou silou), alebo použiť iný nekalý spôsob dopingu. Je zakázané po štarte pretekov absolvovať okruh mimo vyznačenej trate (opustiť trať či skracovať kolá). Ak by z nejakého dôvodu bolo prerušené vyznačenie trate, sú povinný absolvovať trasu zaužívanou cestou. Pretekári, ktorí nedodržia uvedené môžu byť diskvalifikovaní usporiadateľmi pretekov. Pretekov sa zúčastňujú iba pretekári s dobrým zdravotným stavom, s bicyklami v dobrom technickom stave a súhlas s podmienkami a pravidlami pretekov potvrdia svojimi podpismi na mieste registrácie v deň pretekov pri prebratí štartovného čísla pri registrácii, resp. pri online prihláške ich vyplnenie sa považuje za tento súhlas. Pretekári budú pri jednotlivých štartoch vyzývaný k postaveniu sa na štart. Pri nedostavení sa na štart na výzvu môže usporiadateľ povoliť štart z posledného štartového poľa, resp. ak preteky už prebiehajú a nie je bezpečné pustiť pretekára na trať, tak takýto pretekár nebude pripustený k pretekom (DNS).
Ak chcú niektorí pretekári štartovať vo viacerých štartoch, bude im to umožnené po samostatnej viacnásobnej registrácii s 50 %-nou zľavou z ďalšieho štartovného, pričom do poznámky pre usporiadateľa v online registrácii uvedú, že sa jedná o viacnásobnú registráciu. Takýto pretekár bude štartovať s dvoma rozličnými štartovými číslami. Staré štartové číslo nemôže mať pripevnené na bicikli. V prípade ak by z dôvodu nižšieho počtu účastníkov v niektorom štarte by došlo k situácii, že sa rôzne štarty spoja, pretekárovi ktorý chcel pôvodne štartovať vo viacerých štartoch, bude druhá platba (znížená) vrátená a uhradená po pretekoch na bankový účet z ktorého bola vykonaná úhrada, alebo v hotovosti.
V prípade neočakávaných, nepredvídaných udalostí alebo z bezpečnostných dôvodov, môže usporiadateľ preložiť-posunúť čas štartu, zároveň si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu a pravidiel, pričom sa zaväzuje, že zmena bude pretekárom oznámená v predstihu.
Pretekári majú prísny zákaz pred, počas a po pretekoch odhadzovať či inak znečisťovať prostredie a areál pretekov. Pretekári berú na vedomie, že trasa pretekov nie je prioritne určená na cyklistické preteky a vyznačenú trasu absolvujú s dôrazom na vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť ostatných účastníkov a divákov.
Pretekári preberajú na seba zodpovednosť za nimi spôsobené a vzniknuté škody voči tretím osobám. Pretekári budú mať zabezpečenú prvú predlekársku zdravotnú pomoc, ale NIE sú zdravotne – úrazovo poistený počas pretekov.
Z pretekov sa vyhotoví audio a videozáznam, pretekári to berú na vedomie a súhlasia s možnosťou uverejnenia takéhoto materiálu aj nezúčastneným osobám, či na sociálnych sietiach, z dôvodu propagácie tejto akcie, alebo na použitie na reklamné účely, či toho času použité na iné nešpecifikované účely a to bez nároku na finančný či iný typ honoráru za to. Bez tohto súhlasu nie je pretekárovi povolený štart.
Pretekári sú povinný riadiť sa pokynmi usporiadateľov  pred, počas a po pretekoch po opustenie areálu pretekov, v prípade potreby, pri prerušení športovej akcie, alebo pre prípadné uvoľnenie cesty záchranným  zložkám, vozidlám usporiadateľa alebo vozidlám tretích osôb, ktoré vypomáhajú usporiadateľom či iným orgánom.
Nedodržanie či nepodpísanie súhlasu s vyššie uvedenými pravidlami, môže znamenať nepripustenie, alebo diskvalifikáciu z pretekov či z výsledkovej listiny.  
Pri vzniknutých situáciách nepodchytených v týchto propozíciách sa bude postupovať podľa rozhodnutia usporiadateľa, voči ktorému nie je možné odvolanie.
Ak by v predregistráciách neboli žiadne prihlášky do niektorých štartov, usporiadateľ môže pred pretekmi zrušiť otvorenie jednotlivých kategórií /štartov.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny pravidiel a propozícií. V prípade stažností organizátor rozhodne o nich a jeho verdikt je konečný. Presné informácie o GDPR budú na tlačive prihlášky na mieste pretekov.

Ak niektoré veci nie sú ti jasné, pozri si video z 2018 TU alebo z roku 2019 KLIK TU
Dňa 14.02.2020 vo Veľkej Ide