PROPOZÍCIE BEŽECKÝCH PRETEKOV

"CASTLE CROSS"

 

 

ORGANIZÁTOR PODUJATIA : Samospráva obce Veľká Ida v spolupráci s občianskym združením Time4fun, o.z. a partnermi podujatia HEINEKEN Slovensko, BC Trade,

DÁTUM PRETEKOV : 23.04.2022 – sobota

MIESTO REGISTRÁCIE : Park pri kaštieli vo Veľkej Ide.

REGISTRÁCIE VOPRED do 11.4.2022 

KONTAKT : info@time4fun.sk

Prevzatie štartových balíčkov pre vopred registrovaných s úhradou vopred: 23.04.2022 od 7:30 do 9:00

REGISTRÁCIE NA MIESTE do 8:30

Prevzatie štartovacích balíkov pre vopred registrovaných pretekárov s úhradou vopred: minimálne 30 minút pred štartom danej kategórie

Čas prvého štartu : 9:00 hod

TRASY

DĹŽKA 20 km

9:00 ŠTART DLHÁ TRASA 2.kolá

Kategórie a ocenenia medailou:

ŽENY :  ocenenie 1-2-3

MUŽI : ocenenie 1-2-3

ŠTARTOVNÉ : vopred do 15.04.2022  10,-€

ŠTARTOVNÉ : registrácia alebo úhrada na mieste 15,-€

Podľa počtu registrovaných pretekárov s úhradou môže organizátor do 2.4.2022 rozhodnúť o rozšírení vekových kategórií

POVRCH : asfalt – terén 50% - 50%

MAPA TRATE:

DĹŽKA 6 km

9:15 ŠTART STREDNÁ TRASA 1 skrátené kolo

Kategórie a ocenenia medailou:

ŽENY:  ocenenie 1-2-3

MUŽI: ocenenie 1-2-3

ŠTARTOVNÉ: vopred do 15.04.2022  10,-€

ŠTARTOVNÉ: registrácia alebo úhrada na mieste 15,-€

Podľa počtu registrovaných pretekárov s úhradou môže organizátor do 2.4.2022 rozhodnúť o rozšírení vekových kategórií

POVRCH: asfalt – terén 70% - 30%

MAPA TRATE:

DĹŽKA 1,5 km

9:30 ŠTART DETÍ – RODINNÝ BEH 2 krátke detské kolo

Kategórie a ocenenia medailou:

DIEVČATÁ do 15 rokov :  ocenenie 1-2-3 (rok.nar. 2007 a mladší)

CHLAPCI do 15 rokov : ocenenie 1-2-3 (rok. nar. 2007 a mladší )

ŠTARTOVNÉ: vopred do 15.04.2022  2,-€

ŠTARTOVNÉ: registrácia alebo úhrada na mieste 5,-€

POVRCH: asfalt – terén 100% - 0%

MAPA TRATE:

DĹŽKA 700 metrov

nesúťažná disciplína pre detských účastníkov účastnícka medaila

9:32 ŠTART DETÍ – do 10 rokov (rok. nar. 2012 a mladší ) 1 mini detské kolo

ŠTARTOVNÉ: vopred do 15.04.2022 2,-€

ŠTARTOVNÉ: registrácia alebo úhrada na mieste 3,-€

POVRCH: asfalt – terén 100% - 0%

MAPA TRATE:

 

 

Po dobehnutí do cieľa prosíme o vrátenie štartových čísel / čipov organizátorom.

Kategórie do 15 rokov nemajú v štartovnom zahrnutý štartovací balík ani občerstvenie.

Pri registrácii alebo platbe na mieste organizátori nevedia s určitosťou zabezpečiť občerstvenie po pretekoch.

MIESTO ŠTARTU: Všetky disciplíny majú rovnaké miesto štartu, park v okolí kaštieľa Veľká Ida.

V prípade väčšieho počtu registrovaných, organizátor môže rozhodnúť o ocenení  a rozšírení vekových kategórií.

POZOR : Po vyplnení registrácie obdržíte obratom odpovedný e-mail s informáciami o spôsobe úhrady štartovného. Dbajte na správne zadanie Vašej e-mailovej adresy. Ak by ste neobdržali email, kontaktujte nás emailom o tejto chybe na : info@time4fun.sk Overíme, kde nastala chyba.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu