Partneri

Séria Adventných behov

Občianske združenie Time4fun, o.z. s jednotlivými samosprávami mestskej časti Košice-Lorinčík, a samosprávami obcí Čečejovce, Medzev a samosprávou mesta Moldava nad Bodvou a partnermi jednotlivých podujatí vás pozývajú na štyri kolá Série Adventných behov.

Viac informácii na www.time4fun.sk alebo www.facebook.com/Time4fun.sk email kontakt: info@time4fun.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A PROPOZÍCIE

Toto sú rámcové pravidlá k Sérii Adventných behov, ktoré má štyri kolá. Presné propozície o jednotlivých kolách sú dostupné na www.time4fun.sk
Séria Adventných behov budú mať v každom kole tri kategórie HOBBY, ACTIVE a HERO s rôznymi dĺžkami trás. Ak sa v kategórii HOBBY registruje osoba nad 10 rokov, jeho účasť je len symbolická a nemôže byť súťažne vyhodnotená.

Termíny jednotlivých kôl:
1.kolo PROPOZÍCIE 26.11.2022 Košice – mestská časť Lorinčík 
2.kolo PROPOZÍCIE 3.12.2022 Čečejovce 
3.kolo PROPOZÍCIE 10.12.2022 Medzev 
4.kolo PROPOZÍCIE 17.12.2022 Moldava nad Bodvou – REGISTRÁCIA  spustená  – Finálové kolo, po ukončení ktorého bude aj vyhlásenie absolútnych víťazov jednotlivých kategórií.

KATEGÓRIE

Organizátor v každom kole vyhlasuje tri kategórie a víťazov v každom z nich :

1. HOBBY – pre vek pretekárov 1-10 rokov / dĺžka jednotlivých kôl cca 1 km
2. ACTIVE – vek nad 10 rokov / dĺžka jednotlivých kôl cca 4-8 km
3. HERO – vek nad 10 rokov / dĺžka jednotlivých kôl cca 9-15 km

Presné dĺžky trás v jednotlivých kategóriách budú uvedené v propozíciách jednotlivých kôl v každom kole však budú vyššie uvedené tri dĺžky.
Účastník vo veku nad 10 rokov (t.j. rok narodenia 2012 a starší ) si môže podľa svojho zváženia vybrať kategóriu HOBBY alebo HERO, ktorej sa zúčastní podľa svojej kondície a zdravotného stavu.

Účastník vo veku nad 10 rokov (t.j. rok narodenia 2012 a starší ), ktorý sa registruje a zabehne v jednom kole vo vybranej príslušnej kategórii (HOBBY, HERO), už nemôže meniť v ďalších kolách svoju kategóriu, resp. ak si zmení kategóriu, získané body sa mu nezapočítajú do súťaže o absolútneho víťaza kategórie a aj keby mal najviac bodov, práve kvôli zmene kategórie (ACTIVE, HOBBY, HERO) a nemôže byť vyhlásený ako absolútny víťaz ani v kategórii z ktorej odchádzal, ani v kategórii do ktorej prešiel a to ani v prípade ak by v niektorej kategórii mal najvyšší počet bodov.

Pretekár registrovaný v ACTIVE, alebo HERO, ak sprevádza svoje dieťa alebo zverenkyňu v kategórii HOBBY, sa v kategórii HOBBY nepovažuje za pretekára, ale iba za doprovod-jeho účasť je nesúťažná.

Doprovod nemá nárok na účastnícku medailu. Doprovod nemá štartové číslo. Pretekári sa môžu registrovať iba v jednej kategórii. Na niektorých miestach totiž môže byť podľa počtu účastníkov spojený štart ACTIVE a HERO.
Štarty ACTIVE A HERO štartujú stále po dobehnutí posledného súťažiaceho v štarte HOBBY.

ŠTARTOVNÉ

Štartovné vopred a úhrada vopred pre kategóriu HOBBY, ACTIVEHERO je vo výške 6,-€ 

Štartovné sa platí pre každé jedno kolo.

Štartovné na mieste, alebo platby na mieste vo výške 10,-€

Pri prvej registrácii pretekár platí aj 2,-€ poplatok za štartové číslo. Štartové číslo bude platné pre všetky kolá tohtoročnej série Adventného behu. Ak je štartové číslo poškodené, nefunkčné, ak ho pretekár stratí, zabudne doma a na preteky sa dostaví bez čísla, organizátor vydá náhradné štartové číslo za poplatok 2,-€. Od toho okamihu je potrebné aby pretekár používal na zvyšných kolách Série Adventných behov toto novo vydané štartové číslo a to i v prípade ak nájde svoje pôvodné štartové číslo. t.j. po vydaní nového štartového čísla sa staré štartové číslo stáva neplatné v Sérii Adventných behov.

V štartovnom je zahrnuté : Meranie času, poskytnutie predlekárskej prvej pomoci, účastnícka medaila/limitovaný počet, pohár vareného vína (pre deti a mládež do 18 rokov horúci čaj) po dobehnutí do cieľa a v niektorých kolách obsahuje aj malý štartový balík, či teplé jedlo.

OCENENIE

Každý regulárne registrovaný a bežiaci pretekár obdrží účastnícku medailu/limitovaný počet. Účastnícka medaila zo všetkých kôl bude tvoriť jeden set.

Traja najrýchlejší pretekári v každej kategórii, v každom kole Série Adventných behov budú ocenení medailou 1-2-3

Po ukončení posledného kola sa v každej kategórii vyhlási absolútny víťaz s najvyšším počtom bodov – ocení sa plaketou.

HODNOTENIE

Bodové hodnotenie

Účastníci každého kola Série Adventných behov obdržia za svoje umiestnenie určitý počet bodov podľa tabuľky. Počet získaných bodov sa po ukončení posledného kola Série Adventných behov spočítajú u každého pretekára. Priebežné výsledky s počtom bodov budú dostupné na webe organizátora.

Tabuľka bodov

1. miesto – 15 bodov         7. miesto – 9 bodov         13. miesto – 3 body
2. miesto – 14 bodov         8. miesto – 8 bodov         14. miesto – 2 body
3. miesto – 13 bodov         9. miesto – 7 bodov         15. miesto – 1 bod
4. miesto – 12 bodov       10. miesto – 6 bodov          každý ďalší pretekár v cieli 1 bod
5. miesto – 11 bodov        11. miesto – 5 bodov
6. miesto – 10 bodov        12. miesto – 4 body

Priebežný stav pretekov a výsledky z jednotlivých kôl budú uverejnené na www.time4fun.sk

Priebežné – online výsledky v deň podujatia, budú online zobrazené na www.time4fun.sk/qr počas pretekov, alebo po zosnímaní QR kódu na mieste podujatia.

REGISTRÁCIE

Registrácia na Sériu Adventných behov prebieha online. Účastníci sa registrujú pri svojej prvej účasti na stránke www.time4fun.sk/2022abreg Pre účasť na ďalších kolách už nie je potrebná opätovná registrácia, bude stačiť potvrdiť  email rozposlaný pred ďalším kolom pretekov a potvrdiť tak svoju účasť, z toho dôvodu je potrebné správne zadanie emailovej adresy a telefónneho čísla.

Ak sa pretekár zúčastní na niektorom ďalšom kole, na mieste sa iba prezentuje minimálne 30 minút pred prvým štartom. Presné časy štartu a časy pre registrácie na mieste budú obsahovať propozície pre dané kolo.

VŠEOBECNÉ

Po ukončení posledného kola/posledných pretekov v každej kategórii sa vyhodnotí pretekár podľa pohlavia s najvyšším počtom bodov a stáva sa absolútnym víťazom v danej kategórii.

V prípade rovnosti bodov sa absolútnym víťazom stáva pretekár, ktorý skôr získal bod (vyššie umiestnenie na prvých pretekoch vo vyhlasovanej kategórii.

Štartové čísla si pripnite na hruď, alebo brucho, nohavice tak aby boli jasne viditeľné z predu. Na druhej strane štartového čísla sa nachádza čip, nepoškodzujte ho.

V niektorých kolách môžu byť na trase občerstvovačky, zabezpečené šatne, nemusí to však byť pravidlo. Viac ohľadom toho nájdete v propozíciách pre každé dané kolo.

UPOZORNENIE

Pretekári do 18 rokov štartujú iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Súhlas platí pre všetky štyri kolá Série Adventných behov. Podpisuje sa iba pri prvej účasti.

Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, musia mať so sebou preukaz poistenca. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu vecí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu športového podujatia v prípade nepriaznivého počasia. Účastníci súhlasia so zhotovením zvukových, obrazových záznamov a následnom uverejnení

V prípade vzniku mimoriadnych situácií nezahrnutých a nepodchytených v týchto pravidlách rozhodne organizátor, voči jeho rozhodnutiu nie je možné odvolať sa.    

Organizátor v niektorých kolách nezabezpečuje miesto na prezlečenie pretekárov. Viac informácii bude ohľadom toho však bude v propozíciách jednotlivých kôl.

Preteky sa budú konať podľa aktuálne platných pandemických opatrení.

V prípade nepredvídaných situácií môže organizátor rozhodnúť o prerušení Série Adventných behov, alebo o jeho presune na iný termín.

O sporných prípadoch vzniknutých a nepodchytených v týchto pravidlách, alebo pravidlách daného kola rozhodne organizátor, voči jeho rozhodnutiu nie je možné odvolať sa.