Moldavský Eliminátor

trava

Organizátor pretekov občianske združenie Time4fun, o.z. a partneri podujatia vás pozývajú 25.06.2022 na úvodný ročník unikátneho športového podujatia

Moldavská 12-ka - Eliminátor

Termín: 25.6.2022

Povrch : kros

1. Štart 7:20:00 (50 minútový časový limit)
2. Štart 8:10:00 (50 minútový časový limit)
3. Štart 9:00:00 (50 minútový časový limit)
4. Štart 9:50:00 (45 minútový časový limit)
5. Štart 10:35:00 (40 minútový časový limit)
6. Štart 11:15:00 (35 minútový časový limit)
7. Štart 11:50:00 (30 minútový časový limit)
8. Štart 12:20:00 (30 minútový časový limit)

Miesto:

Športový Areál pod kopcom, Moldava nad Bodvou, 045 01, Slovensko 

GPS : 48.620145, 20.991003

Usporiadateľ: Time4fun o.z.

Partneri: KSK – Košický samosprávny kraj, Košice Región Turizmus, Alfasat IT s.r.o., Bicycle garage Košice, Cseresznye klub o.z., Eleventum o.z.. EURO-PLECH, s.r.o., Heineken Slovakia a.s., K 3 s.r.o., KOVDAN spol. s r.o., Mediaworks, Merkovský Vladimír - Športový areál pod kopcom, Mestský športový klub Moldava nad Bodvou, MsKs Moldava nad Bodvou, Naša levanduľa, Tomáš Fülöp - FTMgraphic, Základná Umelecká Škola Moldava nad Bodvou, ZŠ Severná 21, Moldava nad Bodvou, MTBIKER

Kontakty:

Gabriel Demko
00421905593722
demko@time4fun.sk
Loránt Tóth
00421910191270
toth@time4fun.sk

web: www.time4fun.sk

Facebook: https://www.facebook.com/Time4fun.sk

Prihlasovanie: www.time4fun.sk

Organizátori : Time4fun, o.z. 

Trasa GPX súbor : GPX

Trasa : VIDEOLINK

MAPKA :

Autori trasy : Želinský Viktor, Rácz Zsolt, Lacza Sanyi,  Demko Gabi.

Časomiera:

Časomiera bude zabezpečená prostredníctvom čipového merania od spoločnosti RACE RESULT

Výsledky:

Budú priebežne zverejňované na  www.time4fun.sk a aj Facebookovej stránke

Charakteristika podujatia:

Moldavská 12-ka "Do posledného bežca" predstavuje podujatie unikátneho charakteru. Bežecké preteky sú vytrvalostné , vyraďovacie, kde nezáleží na rýchlosti, ale skôr na vytrvalosti pretekára.

Preteky majú 8 štartov/kôl. Každý štart/kolo má presne určený čas, pokiaľ sa pretekár nedostaví v priebehu minúty na štart stráca možnosť pokračovať v pretekoch.

Po dobehnutí do cieľa daného štartu má pretekár počas čakania na ďalší štart možnosť občerstviť sa, oddýchnuť si.

Jednotlivé kolá/štarty sú od seba oddelené. Poradie v nich je bezpredmetné, dôležité je po ukončení kola v časovom limite sa opäť postaviť na štart a prejsť štartovou čiarou, čo sa považuje začatie kola.

Ak by žiadny z pretekárov nedokončil kolo/príslušný štart v časovom limite , t.j. nestihol by sa postaviť na štart v čase oficiálneho štartu, preteky môžu skončiť aj pred 8 štartom/kolom.

Charakteristika jednotlivých kôl:  

Dĺžka 1 kola : 5,60 km
Prevýšenie 1 kola :120 metrov

Počet ptetekárov:  

Počet pretekárov je limitovaný možnosťami trasy. Organizátori budú o tom informovať na svojom webe. Po dosiahnutí maximálneho počtu sa online registrácia zastaví. V prípade ak organizátor obdrží informáciu o neúčasti niektorých pretekárov, môže opätovne otvoriť registráciu.  

Hlavné preteky

Poradie víťazov 1-2-3 MUŽI-ŽENY sa určí podľa poradia dobehnutia do cieľa v poslednom štarte/kole alebo v kole/štarte v ktorom nestihli časový limit daného štartu.

Oceňuje sa medailou.

Jedna spoločná kategória

Muži

Jedna spoločná kategória

Ženy

Absolútny víťaz

špeciálna cena

Ocení sa absolútne jeden najrýchlejší MUŽ, absolútne jedna najrýchlejšia ŽENA, ktorá sa zúčastnila všetkých kôl a má najnižší súčet časov za všetky kolá. Aj nesplnenie časového limitu v poslednom štarte/kole sa dosiahnutý čas započíta do súčtu časov.

Muži

Ženy

Zopár detailov, aby bolo všetko jasné

Oficiálny čas štartu/kola je uvedený vyššie. Ak pretekár odštartuje po viac ako 59 sekundách po oficiálnom štarte, považuje sa to ako keby nestihol štart a nie je mu umožnené v ďalšom pokračovaní pretekov. Za regulárne odštartovanie sa považuje ak pretekár prejde štartovou čiarou. Pretekár môže na štarte hocikde zastaviť a oddychovať.

Bez ohľadu na to kedy odštartuje pretekár v rámci limitu 59 sekúnd po oficiálnom štarte, za jeho čas štartu sa považuje čas oficiálneho štartu a po prejdení štartovacou čiarou sa považuje, že už beží a je na trati.

Hygiena

Šatne a sprchy sú dostupné asi 200 metrov v areáli v ZŠ Severná, Moldava nad Bodvou.

Trasa pretekov je vedená popri športovom areáli, čiastočne v lese a na priľahlých voľných priestranstvách.

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

PRIHLÁŠKY, REGISTRÁCIE 

Pretekári sa môžu registrovať online cez formulár dostupný na  www.time4fun.sk

V prípade voľných miest, miestne registrácie, prevzatie štartových balíčkov  bude možná v piatok deň pred pretekmi od  14:00 do 17:00  v priestoroch Športového areálu pod kopcom v Moldave nad Bodvou.  

V prihláške v poznámke je potrebné uviesť vaše prípadné ubytovacie (v hoteli či penzióne v okolí) a parkovacie požiadavky (či už auto alebo karavany, ktoré prídu deň pred pretekmi alebo v deňpretekov pred začatím pretekov.)

ŠTARTOVNÉ 

Cena štartovného sa líši podľa dátumu registrácie a jej prijatej úhrady na náš účet.   

Cena štartovného je na jednu osobu bez ohľadu na to v ktorých pretekoch sobotňajšieho dňa pretekár štartuje a aký má tím počet členov, t.j. štartovné je uvedené za pretekára. Každý pretekár platí štartovné. 

Registrácie a úhrady do  10.06.2022     12,-€ / osoba 

Registrácie a prijaté úhrady po 10.06.2022 22,-€ / osoba

ORGANIZÁTORI účastníkom registrovaným na mieste (ak ešte budú voľné miesta) nevedia zaručiť plnohodnotný štartový balíček či poskytnuté jedlo s nápojom.

ČO VŠETKO ŠTARTOVNÉ  ZAHŔŇA

Štartový balíček

Možnosť použitia spŕch a šatní v ZŠ Severná

Teplé občerstvenie + nápoj

Zabezpečenie časomiery

Zabezpečenie predlekárskej prvej pomoci.

Priestor na rozloženie vlastného stanu v areáli školy (je potrebné si rezervovať miesto a uviesť v poznámke pri registrácii). V prípade veľmi nepriaznivého počasia, priestor na spanie (telocvičňa).

Priestor na rozloženie altánku-stanu v blízkosti trate (je potrebné si rezervovať miesto a uviesť v poznámke pri registrácii)

Nevratné štartové číslo

Účastnícka medaila

SPÔSOB PLATBY

Bezhotovostne na bankový účet

účet:   SK19 8330 0000 0025 0182 5982

 

alebo cez PAYPAL,ktorú si môžete zvoliť pri registrácii

 

V zozname prihlásených pretekárov bude uvedená evidencia prijatých platieb. Ak sa pri Vašom mene nezobrazí úhrada do 3 dní odo dňa úhrady, kontaktujte nás emailom: info@time4fun.sk s kópiou prevodného príkazu.