PROPOZÍCIE BEŽECKÝCH PRETEKOV pre deti, mládež a dospelých

„#zdolaj CSÉCS“

Prekážkový beh

„26.8.2023 Čečejovce

Hlavný organizátor : Samospráva obce Čečejovce a Time4fun, o.z. 

PARTNERI PODUJATIA: Obec Čečejovce, Time4fun, o.z., Dobrovoľný hasičský zbor Čečejovce

Presné miesto štartu a cieľa : pri prírodnom javisku v Čečejovciach, pri kaštieli oproti kostolu

GPS : 48.597230, 21.063082   Naplánuj si trasu k registrácii s Google maps zo svojho domu až k nám : KLIK TU rýchlo a jednoducho.

GPS : 48.599153, 21.062015    Naplánuj si trasu k miestu parkovania s Google maps zo svojho domu až k nám : KLIK TU rýchlo a jednoducho.

PRIHLÁSENIE

PRE REGISTRÁCIE  VOPRED – KLIK TU

Registrovať a prevziať štartové balíčky sa dá aj v deň konania podujatia 26.8.2023 v čase 15:00 – 16:30 na mieste pretekov v Čečejovciach, minimálne však ½ hodinu pred vlastným štartom. Žiadame však účastníkov, aby využili online prihlasovací formulár. Vyhnú sa tak zbytočnému čakaniu v rade, v deň pretekov a urýchlia tak prezentáciu a priebeh podujatia.

Ak sa osoba chce zúčastniť aj rodinného behu  (ako rodič , príbuzný, alebo priateľ súťažiaceho dieťaťa) a chce sa zúčastniť aj behu v kategórii 15+, registráciu je potrebné vykonať zvlášť pre obe kategórie. Obdrží 2x štartový balíček, uhradí 2x štartovné, obdrží 2x účastnícku medailu.

Pri prezentácii nie je možné vyzdvihnúť štartové čísla pre iných pretekárov (len zákonný zástupca), nezabudnite na kartičky poistenca štartujúcich a prípade vyžiadania ich predložte.

Pretekári štartujú s vratnými štartovými číslami, ktoré po prejazde cieľom sa zbierajú. Za pochopenie ďakujeme.

Ak ste sa už zaregistrovali, nájdete sa v zozname TU

Online registrácie vopred do 24.8.2023

Pri registrácii vopred ponúkame možnosť zakúpenia športového – rýchloschnúceho trička v cene 10,-€ s logom podujatia

TRASY a KATEGÓRIE:

 

Rodinný prekážkový beh: 

štart 17:00 dĺžka cca 700 metrov

Kategória dievčatá r.nar. 2022 – 2013 + rodič:  vyhodnotenie 1-2-3 (medaila aj pre jedného rodiča)

Kategória chlapci r.nar. 2022 – 2013 + rodič: vyhodnotenie 1-2-3 (medaila aj pre jedného rodiča)

V prípade neprítomnosti rodiča, môže dieťa od roku 2013 zabehnúť trasu s iným rodinným príslušníkom starším ako 18 rokov. (brat, ujo, dedo, starší súrodenec)

 Konečné poradie sa určí z času posledného z dvojice.

 

Prekážkový beh mládež:

štart cca 17:15 dĺžka cca 1700 metrov 

Kategória dievčatá r.nar. 2012 – 2006:  vyhodnotenie 1-2-3

Kategória chlapci r.nar. 2012 – 2006: vyhodnotenie 1-2-3

Konečné poradie sa určí podľa najrýchlešieho času pretekára, ktorý regulérne zabehne určenú trasu.

  

Prekážkový beh:

štart 17:20 dĺžka cca 3000 metrov

Kategória Ženy r.nar. 2005 a staršie:  vyhodnotenie 1-2-3 medaila

Kategória Muži  r.nar. 2005 a starší: vyhodnotenie 1-2-3 medaila

Konečné poradie sa určí podľa najrýchlešieho času pretekára, ktorý regulérne zabehne určenú trasu.

 Mapky trás

 

 

Aké prekážky je možné očakávať na trati:

K minuloročným prekážkam ako prelezenie bálov slamy, skákanie vo vreci, beh cez preumatiky, u starších zdolanie prekážky medzi stromami na lane, lezenie v blate, pribudne aj prebehnutie cez potok či miesto na vykonanie 20 tich brušákov sed-ľah, beh ciki caki medzi kuželkami.

PROGRAM:

Podujatie sa koná v rámci akcie Deň rodiny, organizovanú obcou a samosprávou obce Čečejovce.

15:00-16:30 Prevzatie štartových balíčkov a miestne registrácie

17:00 rodinný prekážkový beh dieťa rok nar 2013 a viac + jeden rodič.

17:15  prekážkový beh pre mládež

17:20 prekážkový beh 

Predpokladané vyhodnotenie výsledkov prekážkového behu cca 19:00

ŠTARTOVNÉ

Všetci účastníci pretekov s trvalým pobytom v Čečejovciach/Seleške majú štartovné na obe preteky vo výške 0,-€

Pre ostatných štartovné 5€ na osobu.

Napriek tomu však prosíme účastníkov aby sa registrovali online vopred. Uľahčia tým organizátorom priebeh, urýchlia prevzatie štartovacích balíčkov a zamedzia vzniku dlhým radom pri registrácii a prevzatí štartovacích balíčkov.

Štartovné zahŕňa štartový balík, a občerstvenie, účastnícka medaila v obmedzenom množstve.

INÉ:

Bežci dospelý musia rátať s mokrým a zablateným tričkom či bežeckou obuvou.

Budú dostupné šatne a sprchy mužské, ženské v obmedzenom rozsahu a telocvičňa na prezlečenie.

Pri neúčasti sa štartovné nevracia

Všetci účastníci sa zúčastňujú podujatia na vlastné riziko a organizátor neberie zodpovednosť za škody vzniknuté účastníkom.

Na mieste sa podpisuje súhlas s GDPR a súhlas na vyhotovenie obrazového i zvukového záznamu.

Zdravotné zabezpečenie: Dobrovoľný hasičský zbor Čečejovce