PROPOZÍCIE CYKLISTICKÝCH PRETEKOV

„Poľanský kačúr“

ako 2.kolo de.T.to – detská TIME4FUN tour

LINK na  ÚPLNÉ PRAVIDLÁ de.T.to


prebieha na 7-mich miestach: Veľká Ida 29.4.2023, Blatná Polianka 3.6.2023,  Lorinčík 24.6.23., Borov(Medzilaborce) 8.7.23, Moldava n/B 15.7.23, Jahodná 9.9.23, Hrešná 17.9.23

 
Nezisková organizácia Liberi semper, n.o. v spolupráci so samosprávou obce Blatná Polianka, občianskym združením Time4fun, o.z. a partneri podujatia, vás pozývajú na 1.ročník podujatia
Poľanský kačúr dňa 3.6.2023, sobota

ORGANIZÁTORI PODUJATIA :

Nezisková organizácia Liberi semper, n.o., samospráva obce Blatná Polianka a Občianske združenie Time4fun,o.z.

PARTNERI PODUJATIA : Motel Kamenec Zemplínska Šírava, Extrifit Slovakia, s.r.o. Potravinová banka Slovenska, n.o. COOP Jednota Michalovce, Bicycle garage 

MIESTO KONANIA : Blatná Polianka okres Sobrance

PREZENTÁCIA : Ranč Nová Zem, Blatná Polianka č.53 od  9:30 do 11:00 hod.

ŠTARTOVNÉ : 

BABY – nesúťažná kategória 1,-€ registrácia s úhradou vopred do 1.6.2023 BABY- nesúťažná kategória 2,-€ registrácia-platba po 1.6.2023

Ostatné kategórie : registrovaní s úhradou do 1.6.2023 5,-€, registrácie na mieste 10,-€.

RIADITEĽ PRETEKOV : Viliam Ragan, liberisemper@gmail.com, 0948110381

ROZHODCA PRETEKOV : Gabriel Demko, demko@time4fun.sk, 0905 593722

ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE : Zdravotník obce Blatná Polianka

Podrobné pravidlá de.T.to – detská TIME4FUN tour nájdete TU: SÚŤAŽNÉ PODMIENKY de.T.to 2023

PRIHLÁSENIE

PRE REGISTRÁCIE VOPRED – KLIK TU

Pretekári BABY štartujú s nevratnými štartovými číslami. Na štart sa radia podľa pokynov organizátora a podľa vlastného posúdenia rodičov (skúsenejšie deti dopredu).

Pri prezentácii nie je možné vyzdvihnúť štartové čísla pre iných pretekárov (len zákonný zástupca), nezabudnite na kartičky poistenca štartujúcich a prípade vyžiadania ich predložte.

Ostatné kategórie štartujú s vratnými štartovými číslami, ktoré po prejazde cieľom sa zbierajú. Za pochopenie ďakujeme.

Ak ste sa už správne zaregistrovali, nájdete sa v zozname TU

Online registrácie vopred končia 1.6.2023

PROGRAM


Jednotlivé štarty pretekov sú informatívne, organizátor sa ich snaží dodržať, ale pri vlnových štartoch môže dôjsť k určitým časovým posunom. V prípade malého alebo príliš veľkého počtu pretekárov sa môžu jednotlivé štarty v rámci vekových kategórií rozdeliť alebo zlúčiť (chlapci/dievčatá). Pretekári budú o tom vyrozumený najneskôr pred jednotlivými štartmi.

09:30 – 11:00 Miestne registrácie a vyzdvihnutie štartových čísel vopred registrovaných pretekárov.

ŠTART PRVEJ KATEGÓRIE : 11:45 – BABY

KATEGÓRIE

KATEGÓRIE Detskej Time4fun tour sú totožné pre chlapcov i dievčatá:

BABY:   rok nar. 2019 a mladší  – 1x baby okruh       

MIKRO: rok nar.2017 – 2018              

MILI:      rok nar.2015 – 2016              

MINI:      rok nar.2013 – 2014              

MLADŠÍ ŽIACI/ČKY: rok nar.2011 – 2012    

STARŠÍ ŽIACI/ČKY: rok nar.2009 – 2010    

Organizátor môže pristúpiť k zmene tratí a úprave počtu kôl

CENY

Kategória BABY je nesúťažná, účastníci obdržia účastnícku medailu a malé prekvapenie po prejazde cieľom.

Kategórie MIKRO až STARŠÍ ŽIACI / ŽIAČKY – prví traja medaila.

 

Bodovanie pretekárov podľa pravidiel de.T.to ligy. BODOVANIE

Priebežné online výsledky počas pretekov budú dostupné TU

 

Parkovanie, situačná mapka : 

Trasy:

Mapka trás : 

Video trasy:

Ako nás nájdeš:

GPS – registrácia

GPS – parkovanie

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu

 

Partneri