Partneri

1.kolo Séria Adventných behov, Košice – Lorinčík

Samospráva mestskej časti Košíc – Lorinčík a občianske združenie Time4fun, o.z. vás pozýva na 1.kolo Série Adventných behov, organizovaného 2.12.2023 – sobota od 10:00

INFORMÁCIE A PROPOZÍCIE

Dátum pretekov : 2.12.2023 – sobota
Program :
10:00 – 11:30 Miestne registrácie a preberanie štart čísel

Do 12:00 preberanie štart čísel (iba tých pretekárov, kde už bola úhrada vopred)

12:00 Predpokladaný štart kategórie KIDS, HOBBY a EASY

Až po dobehnutí posledného pretekára KIDS a HOBBY do cieľa, štart kategórií HERO a ACTIVE (podľa počtu registrovaných sa rozhodne o spoločnom alebo oddelenom štarte týchto dvoch kategórií s rozdielom + 5 minút)

13:30 Predpokladaný čas dobehu posledného pretekára.

Do 14:00 predpokladaný čas vyhlásenia výsledkov, resp. 30 minút po dobehnutí posledného pretekára z dlhej trate.

Miesto štartu : Lorinčík č.49, vedľa detského ihriska, tenisového kurtu, Starej požiarnej zbrojnice
GPS údaje štartu a registrácie : 48.689708, 21.193007
Link na registráciu : REGISTRÁCIA

KLIKOM TU SI NAPLÁNUJ CESTU PRIAMO K NÁM

Mapka miesta podujatia a pakovania

TRASA

KIDS : 1 kolo, celková dĺžka pretekov 500 m, prevýšenie 5 metrov. Povrch asfalt viď mapka nižšie

HOBBY : 2 kolá, celková dĺžka pretekov 1,2 km, prevýšenie 10 metrov. Povrch asfalt viď mapka nižšie

EASY : 2 kolá, celková dĺžka pretekov 1,2 km, prevýšenie 10 metrov. Povrch asfalt viď mapka nižšie

ACTIVE : 1 kolo, celková dĺžka pretekov 5,5 km, prevýšenie 135 metrov. Povrch asfalt v dedine, lesný trail

HERO : 2 kolá, celková dĺžka pretekov 11 km, prevýšenie 270 metrov. Povrch asfalt v dedine, lesný trail

Mapky tratí

HOBBY trasa

ACTIVE a HERO trasa

ŠTARTOVNÉ

Kategória KIDS prijaté štartovné na účet organizátora do 30.11.2023 : 6,- € (štvrtková polnoc)

OSTATNÉ KATEGÓRIE :

Registrácia a uhradené štartovné vopred do  30.11.2023 : 8,- €

Registrácia a štartovné po 30.11.2023 : 14,- €

Registrácia a úhrada na mieste : 14,- €

Registrácia vopred ale úhrada na mieste : 14,- €

Pri prvej registrácii pre Sériu Adventných behov, je potrebné pripočítať 2,- € za nevratné štartové číslo s čipom. Informácie obdržíte v emaily potvrdzujúcom vašu registráciu do 1 hodiny. Skontrolujte si SPAM poštu.

Bankové číslo vedené vo Fio banka a.s. IBAN : SK19 8330 0000 0025 0182 5982 , BIC/SWIFT : FIOZSKBAXXX

Pri úhrade zo zahraničia nás kontaktujte emailom demko@time4fun.sk dohodneme prípadné podmienky.

Štartové číslo sa nevracia, platí na všetky ďalšie kolá adventného behu. Pri strate, poškodení, nefunkčnosti čipu, alebo pri zabudnutí doma v ďalších kolách sa za poplatok 2,- € vydá nové štartové číslo a po vydaní nového štartového čísla, staré – predchádzajúce prestáva platiť.

Štartovné obsahuje štartový balíček, po pretekoch pohár vareného vína, alebo horúci čaj, isotonický nápoj na občerstvovačke, účastnícku medailu v limitovanom počte, ktorá tvorí set s ostatnými kolami Série Adventného behu 2023. Pri účastníckej medaile sú uprednostnení pretekári s registráciou a úhradou vopred.

Pretekárom registrujúcich sa na mieste nevieme s určitosťou zaručiť štartový balíček, resp. účastnícku medailu.

Všetky platobné informácie obdrží registrujúci sa pretekár aj v odpovednom emaily obratom po registrácii . Preto dbajte na správne zadanie emailu. Skontrolujte aj SPAM kôš, Ak do 24 hodín neobdržíte povtvrdzujúcic email, kontaktujte nás emailom o tom : toth@time4fun.sk

Kliknutím TU viete pozrieť či ste registrovaný, resp. či k predchádzajúcemu dňu či sme obdržali a priradili vašu platbu.

KATEGÓRIE

V 1.kole organizátor vyhlasuje tieto kategórie :

  1. KIDS – otvorená, nesúťažná kategória určená predovšetkým, ale nielen pre rok narodenia 2017 – 2022. Rodičia, príbuzní týchto pretekárov ich môžu doprevádzať dokonca pri malých deťoch to odporúčame. Považujú sa za doprovod. Doprovod pretekárov nehradí štartovné, nemá štartové číslo a nemá nárok na účastnícku medailu ani štartový balík. Účastníci starší (rok narodenia menej ako 2017 ) sa ale môžu registrovať do tejto kategórie-nesúťažne. Pri úhrade štartovného obdržia štartový balíček, účastnícku medailu a štartové číslo bez čipu.  Táto kategória je prioritne určená pre rodiny a tých najmenších.
  2. HOBBY – súťažná kategória pre pretekárov s rokom narodenia 2016 – 2011. Rodičia, príbuzní týchto pretekárov ich môžu doprevádzať, dokonca to aj odporúčame, ale nie je to podmienkou. Považujú sa za doprovod. Doprovod pretekárov nehradí štartovné, nemá štartové číslo a nemá nárok na účastnícku medailu ani štartový balík.  Pretekári s rokom narodenia 2010 a vekovo starší sa ale môžu registrovať do tejto kategórie-nesúťažne. Pri úhrade štartovného obdržia štartový balíček, účastnícku medailu a štartové číslo, ale nie sú vyhodnotení súťažne 1-2-3
  3. EASY – nesúťažná kategória pre dospelých, trasa rovnaká ako pre HOBBY
  4. ACTIVE – pretekári s rokom narodenia 2010 a vekovo starší (krátka trasa)
  5. HERO – pretekári s rokom narodenia 2010 a vekovo starší (dlhá trasa)

Dieťa so súhlasom rodiča môže byť v kategórii zostaršené (presunuté z KIDS do HOBBY, alebo z HOBBY do ACTIVE), avšak rodič, zákonný zástupca preberá za tento úkon plnú zodpovednosť a je povinný dohliadnuť počas celého podujatia na svojho zverenca.

Rozhodujúci je rok narodenia a nie dátum narodenia.

VYHODNOTENIE

V kategórii HOBBY, ACTIVE a HERO sa vyhlasujú a ocenia medailou najrýchlejší pretekári 1-2-3, ktorí zdolajú regulárnym spôsobom určenú trasu a spadajú do danej súťažnej kategórie podľa roku narodenia. Oceňujú sa zvlášť obe pohlavia.

KIDS rok narodenia 2017-2022. Kategória KIDS je nesúťažná, ocenená účastníckou medailou. Komunitný beh, účasť je možná pre všetky vekové kategórie.

HOBBY rok narodenia 2016-2011 pretekári zvlášť dievčatá a chlapci

EASY – nesúťažná kategória pre účastníkov rok narodenia 2010 a starší

ACTIVE ženy rok narodenia 2010 – 1988
ACTIVE ženy rok narodenia 1987 a skôr narodené
ACTIVE muži rok narodenia 2010-1994
ACTIVE muži rok narodenia 1993 – 1984
ACTIVE muži rok narodenia 1983 – 1974
ACTIVE muži rok narodenia 1973 a skôr narodení

HERO ženy rok narodenia 2010 – 1988
HERO ženy rok narodenia 1987 a skôr narodené
HERO muži rok narodenia 2010-1984
HERO muži rok narodenia 1983 – 1968
HERO muži rok narodenia 1967 a skôr narodení

V prípade nižších počtov, alebo neobsadených vekových kategórií môže organizátor zmeniť, presunúť, zlúčiť vekové rozdelenie kategórií.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Štartové čísla si pripnite na hruď, alebo brucho, nohavice tak aby boli jasne viditeľné z predu a neboli zakryté. Na druhej strane štartového čísla sa nachádza čip, nepoškodzujte ho.

Po odoslaní platnej registrácie, zväčša obratom do jednej hodiny, obdrží registrujúci sa pretekár email s inštrukciami a platobnými údajmi. Skontrolujte si priečinok SPAM. Pokiaľ potvrdzujúci email neobdržíte do 24 hodín kontaktujte nás emailom toth@time4fun.sk

Vedľa budovy starej požiarnej zbrojnici, Lorinčík č.49, vedľa miesta štartu budú dostupné šatne, resp. umyvárka. Pozor, dohliadnite na svoje osobné veci, organizátor nezodpovedá za ne a šatne nie sú strážené.

Ak máte možnosť registrujte sa online vopred, vyhnete sa zbytočným čakaniam v rade na mieste pred pretekmi, zároveň ak pri registrácii a aj prijatej úhrade do štvrtkovej polnoci

Prosíme registrujúcich sa pretekárov o presné zadanie emailovej adresy, nakoľko registrácie – pozvánky pre ďalšie kolá rozposielame emailom, registrácia na ne prebieha už zjednodušene.

Štartovné sa nevracia a nie je ho možné ani prenášať na ďalšie kolá Série adventných behov.

Predpokladá sa organizácia štyroch kôl Série Adventných behov v roku 2023

POZOR, preteky prebiehajú za plnej premávky.

Ak prichádzate autom pri parkovaní dbajte a dodržujte prosím dopravné značenia

V prípade nepredvídaných okolností, zmien, resp. pandemických opatrení si organizátori vyhradzujú právo na zmenu propozícií či podmienok účastí a uprednostnení budú skôr registrovaní.

V prípade limitov počtov účastníkov sa uprednostňujú registrovaní pretekári podľa skoršieho času registrácie.

V prípade nepredvídaných situácií môže organizátor rozhodnúť o prerušení Série Adventných behov, alebo o jeho presune na iný termín.

O sporných prípadoch vzniknutých a nepodchytených v týchto pravidlách, alebo pravidlách daného kola rozhodne organizátor, voči jeho rozhodnutiu nie je možné odvolať sa.

V prípade vzniku mimoriadnych situácií nezahrnutých a nepodchytených v týchto pravidlách rozhodne organizátor, voči jeho rozhodnutiu nie je možné odvolať sa.

Pretekári do 18 rokov štartujú iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Súhlas platí pre všetky štyri kolá Série Adventných behov. Podpisuje sa iba pri prvej účasti.

Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, musia mať so sebou preukaz poistenca. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu vecí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu športového podujatia v prípade nepriaznivého počasia. Účastníci súhlasia so zhotovením zvukových, obrazových záznamov a následnom uverejnení

Všeobecné – základné celkové informácie o Sérii Adventných behov nájdete tu https://www.time4fun.sk/ramcove-pravidla-adventne-behy-2023/

Priebežný stav pretekov a výsledky z jednotlivých kôl budú uverejnené na www.time4fun.sk

Viac informácii na :

web : www.time4fun.sk

Facebook : www.facebook.com/Time4fun.sk

You Tube : https://www.youtube.com/time4funoz

Priebežný stav pretekov a výsledky z jednotlivých kôl budú uverejnené na www.time4fun.sk

Priebežné – online výsledky v deň podujatia, budú online zobrazené na www.time4fun.sk/qr počas pretekov, alebo po zosnímaní QR kódu na mieste podujatia.