ORGANIZÁTOR PRETEKOV Time4Fun, o.z., Laktát Sport Team s.e., a Kisvárda és Környéke Bringások s.e., Vás pozývajú na 1.ročník bežecko-cyklistických pretekov do vrchu s názvom

Preteky Slanských vrchov 3-2-1

„Tri disciplíny, dve krajiny, jeden cieľ”

VŠEOBECNÉ PROPOZÍCIE A PRAVIDLÁ

DÁTUM PRETEKOV : 13.8.2023 – Nedeľa

MIESTO REGISTRÁCIE : Miestna registrácia, prezentácia, vyzdvihnutie štartového čísla je možná v deň pretekov v areáli kaštieľa v Lászlótanya od 07.30-09:30 hodiny, kde sa bude nachádzať celé zázemie pretekov, registrácia, občerstvenie po pretekoch, vyhlasovanie výsledkov. Miestna registrácia nie je možná na mieste štartu. GPS

ČAS MIESTNYCH REGISTRÁCIÍ v deň pretekov 13.8.2023 od 7:30 do 9:30

PREVZATIE ŠTARTOVÝCH BALÍČKOV :

 • je možná v deň pretekov v areáli kaštieľa v Lászlótanya od 07.30 – 11.00 hodiny.
 • Prevzatie štartovacích čísiel nie je možná na mieste štartu.

 

MIESTO ŠTARTU : Nie všetky disciplíny majú rovnaké miesto štartu, preto venujte pozornosť propozíciám jednotlivých pretekov.

Facebook udalosť:

Usporiadatelia:

 • Time4fun, o.z.
 • Laktát Sport Team Sportegyesület
 • KKB Sportegyesület

Hlavní organizátori:

 • Kállai Krisztián: +36 703 792 414
 • Gabriel Demko: +421 905 593 722
 • Vass József: +36 203 986 789
 • Loránt Tóth: +421 910 191 270

CIEĽ PRETEKOV JE

 • propagácia behu, cestnej ako aj horskej cyklistiky,
 • výchova k zdravému životnému štýlu,
 • objavovanie mladých talentov,
 • budovanie komunít,
 • umožniť pre návštevníkov oboznámiť sa s krásami južnej časti Slanských vrchov v SVK a severnej časti Zemplén hegység v HU
 • umožniť účastníkom, aby si v rámci oficiálne organizovaných pretekov, mohli zmerať sily, spoznávať samých seba a posúvať svojej limity.

 

Preteky sú otvorené pre všetkých amatérskych a aj profesionálnych účastníkov s licenciou, ktorí svojou registráciou a zaplatením štartovného akceptujú pravidlá pretekov.

Počet pretekárov je limitovaný na 500 účastníkov.

Zázemie podujatia:

 • Zázemie, registračné miesto bude v areáli kaštieľa Lászlótanya (HU).

naplánuj si cestu k nám :

K MIESTU PARKOVANIA: areál kaštieľa Lászlótanya (HU)

MIESTO REGISTRÁCIE: areál kaštieľa Lászlótanya (HU)

PROGRAM PODUJATIA

Keďže štart, cieľ a celé zázemie pretekov nie je na jednom mieste, za účelom hladkého priebehu pretekov, prosím majte na zreteli nasledovné informácie.

 • MIESTO REGISTRÁCIE pretekov je v areáli kastieľa v Lászlótanya (HU) sa otvára o 7:30,  výhradne iba tu bude možnosť na miestnu registráciu a na prevzatie štartových čísel-prezentáciu. Z tohto miesta sa pretekári následne budú presúvať na miesto štartu buď samostatne, alebo iba u bežcov, organizátormi zabezpečeným autobusom,

 

 • vzdialenosť medzi registračným miestom a miestom štartu cyklistických (MTB aj cestné) pretekov je cca 11 km, cesta vlastným autom trvá asi 20 minút,

 

 • vzdialenosť od registračného miesta pretekov na miesto štartu behu je 8 km, behom trvá cca 40 minút,

 

 • z miesta registrácie (Lászlótanya) pretekov, bude zabezpečený prevoz autobusom. V prípade využitia prevozu je potrebné to označiť pri registrácii. Za prevoz sa platí samostatný poplatok, ktorého výška bude určená neskôr. Autobus bude odchádzať z registračného miesta na miesto štartu behu o 09:45 hodine,

 

 • v disciplínach MTB a beh (rôzne miesto štartu, ale spoločný cieľ), keď pretekár dorazí do cieľa, je potrebné aby sa individuálne presunul do areálu kaštieľa Lászlótanya, vzdialenosť je približne 3 km (behom, chôdzou asi 25 minút, na bicykli približne 10 minút).

DISCIPLÍNY

Bežecké preteky:

Celková dĺžka trate bežcov je 10,5 km, prevýšenie: 670 m.

Miesto štartu:

 • na ceste číslo 3716 pred cestnou značkou označujúcou obec Hollóháza, pri dome „TOROKIHO DOM”
 • naplánujte si trasu k mieste štartu behu jedným klikom tu : MIESTO ŠTARTU
 • bežci sa k miestu štartu dostavia individuálne, alebo prostredníctvom dostaveného autobusu, ktoré zabezpečí organizátor.
 • po dobehnutí do cieľa sa bežci presunú do areálu kaštieľa (registračného miesta v Lászlótanya) individuálne,

Čas štartu:

 • 10:30 hodiny

Občerstvenie:

 • Možnosť občerstvenia bude na lúke Bodó (po 6,4 km), v cieli a v centre pretekov (banán, hroznový cukor, keksík, izotonický nápoj, kóla, voda).

Trasa, mapa a prevýšenie:

Trasa je v drvivej väčšine trail, široká lesná udupaná cesta. Približne 1 km je asfalt

MTB časovka do vrchu: MTB a E-BIKE

Dĺžka trasy MTB je 11,8 km, prevýšenie: 700 m.

Miesto štartu:

 • Obecný úrad,
 • Naplánujte si trasu z domu na štart jedným klikom tu :
 • MTB cyklisti sa dopravia po registrácii (v areáli kaštieľa v Lászlótanya) a prevzatí štartového čísla k miestu štartu individuálne,
 • Po dojazde do cieľa, sa pretekári dopravia do miesta zázemia pretekov (areál kaštieľa v Lászlótanya) individuálne.

Čas štartu:

 • Prvý pretekár štartuje o 11:00 hodine, ďalší s odstupom po jednej minúte,
 • V prípade veľkého počtu registrovaných pretekárov, môže organizátor rozhodnúť o vsunutí pretekárov s časovým odstupom 30 sekúnd.
 • Čas pretekárov sa určí podľa hodín organizátora.
 • Každý štartujúci pretekár bude vyvolávaný podľa mena a štartovacieho čísla 1 minútu pred štartom,
 • Štartuje sa v stoji s jednou nohou na zemi a bez cudzej pomoci.
 • Pretekár, ktorý sa zmešká svoj štart, môže po kontrole štartujúceho odštartovať a ako čas štartu sa počíta jeho pôvodný štartový čas.
 • Pretekár pri nedostavení sa na štart je diskvalifikovaný.

Trasa, mapa, prevýšenie a profil

Trasa vedie kvalitnou široká utlačenou lesníckou cestou

Časovka cestných bicyklov do vrchu: ROAD

Trasa časovky ROAD je dlhá 10,4 km, prevýšenie: 430 m.

Miesto štartu:

 • Obecný úrad,
 • Naplánuj si jedným klikom trasu k miestu štartu
 • Cyklisti sa presunú z miesta registrácie (z areálu kaštieľa v Lászlótanya) k miestu štartu individuálne,
 • Po príchode do cieľa sa pretekári sa presunú k registračnému miestu v areáli kaštieľa v Lászlótanya individuálne.

Čas štartu:

 • Prvý pretekár štartuje o 11:00 hodine, a ďalší s odstupom po jednej minúte,
 • V prípade veľkého počtu registrovaných pretekárov, môže organizátor rozhodnúť o vsunutí pretekárov s časovým odstupom 30 sekúnd.
 • Čas pretekárov sa určí podľa hodín organizátora.
 • Každý štartujúci pretekár bude vyvolávaný podľa mena a štartovacieho čísla 1 minútu pred štartom,
 • Štartuje sa v stoji s jednou nohou na zemi a bez cudzej pomoci.
 • Pretekár, ktorý sa zmešká svoj štart, môže po kontrole štartujúceho odštartovať a ako čas štartu sa počíta jeho pôvodný štartový čas.
 • Pretekár pri nedostavení sa na štart je diskvalifikovaný.

Trasa, mapa, prevýšenie a profil

VEKOVÉ KATEGÓRIE

 • Junior (16-22 rokov) Ženy-Muži
 • Elite (23-29 rokov) Ženy-Muži
 • Master 1 (30-39 rokov) Ženy-Muži
 • Master 2 (40-49 rokov) Ženy-Muži
 • Seniori (od 50 rokov) Ženy-Muži

Pri zaradení do vekových kategórií sa berie v úvahu rok narodenia.

REGISTRÁCIA

Miestna registrácia:

 • Miestna registrácia, prezentácia, vyzdvihnutie štartového čísla je možná v deň pretekov v areáli kaštieľa v Lászlótanya od 07.30-09:30 hodiny, kde sa bude nachádzať celé zázemie pretekov, registrácia, občerstvenie po pretekoch, vyhlasovanie výsledkov. Miestna registrácia nie je možná na mieste štartu.

Prevzatie štartovacích čísiel, prezentácia:

 • je možná v deň pretekov v areáli kaštieľa v Lászlótanya od 07.30 – 11.00 hodiny.
 • Prevzatie štartovacích čísiel nie je možná na mieste štartu.

ŠTARTOVNÉ

Registračný poplatok, termíny:

 • od 20.mája 2023 – 31.mája 2023: 15€/osoba s úhradou vopred na účet organizátora do 31.máj 2023 (zabezpečená účastnícka medaila a obed),
 • od 1.júna 2023 – 31.júla 2023: 20€/osoba s úhradou vopred na účet organizátora do 31. júla 2023 (zabezpečená účastnícka medaila a obed),
 • od 1.júla 2023 – 11.augusta 2023: 25 €/osoba s úhradou vopred na účet organizátora do 11. augusta 2023 (účastnícka medaila sa zasiela až dodatočne poštou),
 • Platby a registrácie po 11. auguste 2023 a na mieste 13.augusta 2023:  30 €/osoba (účastnícka medaila sa zasiela dodatočne poštou, občerstvenie po pretekoch podľa zostávajúceho počtu obedov.

Prenos zaplateného štartovného, alebo zmena registračných údajov je možná bez poplatku do 11.augusta 2023 do 16:00 hodiny, použitím personalizovanej linky, ktorá sa nachádza v emaily potvrdzujúcom registráciu.

Zaplatenie štartovného:

 • Štartovné žiadame zaplatiť vopred na bankové čísla uvedené nižšie. Pre pretekarov z Maďarska je uvedený bankový účet vedený v maďarsku, pre pretekárov zo Slovenska je uvedený bankový účet vedený na slovensku vo FIO banka, a.s. v mene € 
 • Pri platbe v kolónke údaje pre prijímateľa prosíme uviesť meno podujatia, meno pretekára a štartové číslo, ktoré sa nachádza v potvrdzujúcom emaili.
 • Registrácia je ukončená a platná po pripísaní štartovného na bankový účet organizátora.
 • Pokiaľ platba štartovného vopred nie je pripísaná na bankový účet organizátora najneskôr do 11.augusta 2023 do 16:00 hodiny, registrácia sa prijíma zaplatením na mieste vo výške miestnej registrácie.
 • Pokiaľ sa zistí po pretekoch že pretekár platil aj po 11. auguste aj na mieste , po podujatí sa mu vráti štartovné ktoré platil na bankový účet.

Ak po registrácii načítate QR kód uvedený v potvrdzujúcom emaili aplikáciou vlastnej banky, potom sa položky platobného príkazu vyplnia automaticky, a môžete platiť jedným klikom!

Ak potrebujete vystaviť faktúru, príslušné fakturačné údaje prosíme uviesť počas registrácie a faktúru vám zašleme emailom.

Platba štartovného pre účastníkov z Maďarska:

 • Prijímateľ: Laktát Sport Team
 • Banka prijímateľa: Erste Bank
 • Číslo bankového účtu: 11600006-00000000-84951102
 • Číslo bankového účtu IBAN : HU20116000060000000084951102
 • Pre medzinárodné platby BIC/SWIFT : GIBAHUHBXXX

Platba štartovného pre účastníkov zo Slovenska:

 • Prijímateľ: Time4Fun, o.z.
 • Banka prijímateľa: FIO bank a.s.
 • Číslo bankového účtu IBAN : SK92 8330 0000 0029 0227 6558
 • Pre medzinárodné platby BIC/SWIFT : FIOZSKBAXXX

 

Do kolonky Údaje pre prijímateľa uviesť: meno podujatia, meno pretekára a štartové číslo

Štartovné zahŕňa:

 • účasť na pretekoch,
 • nevratné štartové číslo,
 • náklady na organizáciu,
 • zabezpečenie a značenie trate,
 • meranie času čipom,
 • občerstvenie,
 • účastnícku medailu
 • predlekársku starostlivosť,
 • 1 ks 0,5 l  nesýtenej vody v cieli,
 • obed,
 • možosasť stiahnúť si účastnícky pamätný diplom s umiestnením a časom pretekára
 • po prejazde cieľom okamžité výsledky emailom
 • video o prejazde cieľom
 • Pohár pre ocenených

Prenos, zrušenie registrácie:

 • prenos zaplateného štartovného je možný bez poplatku do 11.augusta 2023 do 16:00 hodiny, registračné údaje je možné prepísať použitím personalizovanej linky, ktorá sa nachádza v emaili potvrdzujúcom registráciu,
 • zrušenie registrácie nie je možné.

ČASOMIERA

 • Meranie času sa vykonáva čipovým systémom Raceresult vlastneným Time4Fun, o.z. a KKB s presnosťou na stotiny sekundy.
 • Na bežeckých pretekoch je absolútne meranie času, čas sa spustí naraz u každého pretekára.
 • V rámci bežeckej disciplíny budú ocenení medailou traja najrýchlejší pretekári v jednotlivých kategóriách podľa poradia v akom dobehli do cieľa.
 • Na cestných a MTB cyklistických pretekoch sa merajú jednotlivo časy každého pretekára,  výsledky v rámci vekových kategórií ako aj absolútne výsledky sa priebežne menia každým pretekárom ktorý dôjde do cieľa a stávajú sa oficiálnymi po dojazde posledného pretekára.
 • Pokiaľ dvaja alebo viacerí pretekári dosiahnu rovnaký čas, v rámci absolútnych výsledkov ako aj v rámci vekových kategórií získava lepšie umiestnenie starší pretekár.
 • Pomocou QR kódu vytlačeného na štartovom čísle, sa dajú online sledovať priebežné – neoficiálne výsledky v prípade ak v mieste cieľa je dostupný internetový signál.
 • Online priebežné výsledky sa budú uverejňovať na obrazovke v areáli kaštieľa a v tlačovej forme sa budú priebežne tlačiť v prípade ak je bude dostupný internetový signál.
 • Výsledky pretekov je možné sledovať online na nasledovnom linku : Výsledky

ZNAČENIE TRATE

 • Trať MTB pretekov a bežeckých pretekov vedie po lesnej ceste so zanedbateľnou premávkou,(cyklistická cesta) Dodržujte pravidlá cestnej premávky
 • Trať je po celejj dĺžke značená páskami.
 • Trasa cestných cyklistických pretekov až po križovatku Lászlótanya nie je uzatvorená, jazdí s aza plnej premávky. Dodržujte pravidlá a predpisy cestnej premávky.
 • Na trase za križovatkou smerom na Lászlótanya sa predpokladá iba zanedbateľná cestná premávka. Dodržujte pravidlá a predpisy cestnej premávky.
 • Na križovatke Lászlótanya riadenie premávky bude zabezpečené organizátorom.
 •  

VYHODNOTENI, OCENENIE, VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

 • Výhercom pretekov je pretekár, ktorý zvládne vyznačenú trasu za najkratší čas bez skrátenia trate, bez vonkajšej pomoci a za dodržania pravidiel pretekov.
 • Po absolvovaní pretekov obdržia pretekári účastnícke medaily.
 • Ocenení budú prví traja pretekári – ženy aj muži – v každej vekovej kategórii.
 • Najmladší a najstarší pretekár bude ocenený špeciálnou cenou.
 • Vyhlásenie výsledkov sa začne o 15:00 hodine.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Parkovanie:

 • Parkovanie pre pretekárov je možné v areáli kaštieľa v Lászlótanya, na vyznačených miestach. Dodržujte pokyny organizátorov.

Toalety:

 • Budú pristavené mobilné WC, prípadne bude možné použiť toalety v prístavku v záhrade kaštieľa. Na mieste štartu nebudú toalety.

Prezliekanie:

 • Prezliekanie bude možné v prístavku v záhrade kaštieľa.

Úschova batožín:

 • Úschova batožín je možná v stane, pri miestnej registrácii v areáli kaštieľa v Lászlótanya.
 • Organizátori nezabezpečujú úschovu cenností.
 • Organizátor zabezpečí nylonové vrecia pre veci odovzdané pri štarte a ich prevoz k miestnej registrácii do areálukaštieľa v Lászlótanya

Ďalšie informácie:

 • Pretekov sa zúčastní každý na vlastnú zodpovednosť, za prípadné nehody a z toho vyplývajúce škody organizátori nenesú žiadnu zodpovednosť.
 • Svojou registráciou na preteky, každý účastník akceptuje a súhlasí s pravidlami pretekov. Berie na vedomie a súhlasí so zhotovením zvukových a obrazových záznamov, ktoré môžu byť ďalej organizátormi použité na reklamné a marketingové využitie bez náhrady voči pretekárom.
 • Pretekári sú povinný počas rozjazdenia a pretekov mať pripnuté štartové číslo, cyklisti aj prilbu.
 • Pretekár vyhlasuje, že je v dobrom zdravotnom stave a kondícii zdolať uvedenú trasu bez probléímov, bez ujmy na zdraví, na ktorú sa registroval
 • Používanie slúchadiel je na pretekoch zakázané.
 • Preteky budú organizované aj za daždivého počasia, alebo iných nepriaznivých poveternostných podmienok.
 • Odvolať sa kvôli vzniknutým situáciám nepodchyteným v týchto pravidlách, je možné do 10 minút po dojazde daného pretekára. O akceptovaní sa rozhodne do vyhlásenia výsledkov. Voči rozhodnutiu organizátora nie je možné sa odvolať.
 • Mladiství do 16 rokov sa môžu zúčastniť pretekov len so súhlasom rodičov alebo zákonného zástupcu.
 • Vis maior: V prípade, že preteky sa nemôžu usporiadať zdôvodov neovplyvniteľnch organizátormi (vyššia moc, napr. obmedzenia kvôli epidémii, vojna, povodeň, prírodné katastrofy, atď.), pretekári môžu použiť 100% štartovného na pretekoch usporiadaných v nasledujúcom roku.
 • Štartovné sa nevracia