PROPOZÍCIE CYKLISTICKÝCH PRETEKOV

„Lorinčík“

ako 3.kolo de.T.to – detská TIME4FUN tour

LINK na  ÚPLNÉ PRAVIDLÁ de.T.to


prebieha na 7-mich miestach: Veľká Ida 29.4.2023, Blatná Polianka 3.6.2023, Lorinčík 24.6.2023, Borov(Medzilaborce) 8.7.23, Moldava n/B 15.7.23, Jahodná 9.9.23, Hrešná 17.9.23

 
Občianske združenie Time4fun, o.z. v spolupráci so samosprávou mestskej časti Košice-Lorinčík, rádom Bosích Karmelitánov a partnermi podujatia, vás pozývajú na podujatie
3. kolo de.T.to dňa 24.6.2023, sobota

ORGANIZÁTORI PODUJATIA : Samospráva obce Lorinčík a Občianske združenie Time4fun,o.z.

PARTNERI PODUJATIA : Mestská časť Košice-Lorinčík, Prosport team Košice, rád bosích Karmelitánov, Bicycle garage, K3 s.r.o.

MIESTO KONANIA :Karmelitánska ulica 4, 040 11 Košice

PREZENTÁCIA : od 10:00 do 11:00, Lorinčík č.49, vedľa detského ihriska, tenisového kurtu, Starej požiarnej zbrojnice
GPS údaje štartu a registrácie : 48.689708, 21.193007

ŠTARTOVNÉ : 

BABY – nesúťažná kategória 1,-€ registrácia s úhradou vopred do 22.6.2023 BABY- nesúťažná kategória 2,-€ registrácia-platba po 22.6.2023

Ostatné kategórie : registrovaní s úhradou do 22.6.2023 5,-€, registrácie na mieste 10,-€.

ROZHODCA PRETEKOV : Gabriel Demko, demko@time4fun.sk, 0905 593722

ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE :Záchranná služba východ o.z.

Podrobné pravidlá de.T.to – detská TIME4FUN tour nájdete TU: SÚŤAŽNÉ PODMIENKY de.T.to 2023

PRIHLÁSENIE

PRE REGISTRÁCIE VOPRED – KLIK TU

Pretekári BABY štartujú s nevratnými štartovými číslami. Na štart sa radia podľa pokynov organizátora a podľa vlastného posúdenia rodičov (skúsenejšie deti dopredu).

Pri prezentácii nie je možné vyzdvihnúť štartové čísla pre iných pretekárov (len zákonný zástupca), nezabudnite na kartičky poistenca štartujúcich a prípade vyžiadania ich predložte.

Ostatné kategórie štartujú s vratnými štartovými číslami, ktoré po prejazde cieľom sa zbierajú. Za pochopenie ďakujeme.

Ak ste sa už správne zaregistrovali, nájdete sa v zozname TU

Online registrácie vopred končia 22.6.2023

PROGRAM


Jednotlivé štarty pretekov sú informatívne, organizátor sa ich snaží dodržať, ale pri vlnových štartoch môže dôjsť k určitým časovým posunom. V prípade malého alebo príliš veľkého počtu pretekárov sa môžu jednotlivé štarty v rámci vekových kategórií rozdeliť alebo zlúčiť (chlapci/dievčatá). Pretekári budú o tom vyrozumený najneskôr pred jednotlivými štartmi.

10:00 – 11:00 Miestne registrácie a vyzdvihnutie štartových čísel vopred registrovaných pretekárov.

ŠTART PRVEJ KATEGÓRIE : 11:30 – BABY

KATEGÓRIE

KATEGÓRIE Detskej Time4fun tour sú totožné pre chlapcov i dievčatá:

BABY:   rok nar. 2019 a mladší  – 1x baby okruh       

MIKRO: rok nar.2017 – 2018              

MILI:      rok nar.2015 – 2016              

MINI:      rok nar.2013 – 2014              

MLADŠÍ ŽIACI/ČKY: rok nar.2011 – 2012    

STARŠÍ ŽIACI/ČKY: rok nar.2009 – 2010    

Organizátor môže pristúpiť k zmene tratí a úprave počtu kôl

CENY

Kategória BABY je nesúťažná, účastníci obdržia účastnícku medailu a malé prekvapenie po prejazde cieľom.

Kategórie MIKRO až STARŠÍ ŽIACI / ŽIAČKY – prví traja medaila.

 

Bodovanie pretekárov podľa pravidiel de.T.to ligy. BODOVANIE

Priebežné online výsledky počas pretekov budú dostupné TU

 

Parkovanie, situačná mapka : 

Trasy:

Mapka trás : 

Video trasy:

Ako nás nájdeš:

GPS – registrácia

GPS – parkovanie

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu

  

Partneri