Partneri

3. kolo Séria Adventných behov, Moldava nad Bodvou

Samospráva mesta Moldava nad Bodvou a občianske združenie Time4fun, o.z. vás pozýva na 3.kolo Série Adventných behov, organizovaného 16.12.2023 – sobota od 11:00 v priestoroch gymnázia Štefana Moysesa

INFORMÁCIE A PROPOZÍCIE

Dátum pretekov : 16.12.2023 – sobota
Program :
11:30 – 12:30 Miestne registrácie a preberanie štart čísel

Do 12:30 preberanie štart čísel (iba tých pretekárov, kde už bola úhrada vopred)

13:00 Predpokladaný štart kategórie KIDS, HOBBY a EASY

Až po dobehnutí posledného pretekára KIDS, HOBBY a EASY do cieľa, štart kategórií HERO a ACTIVE (podľa počtu registrovaných sa rozhodne o spoločnom alebo oddelenom štarte týchto dvoch kategórií s rozdielom + 5 minút)

14:40 Predpokladaný čas dobehu posledného pretekára.

Do 15:00 predpokladaný čas vyhlásenia výsledkov, resp. 30 minút po dobehnutí posledného pretekára z dlhej trate.

Miesto štartu a cieľa, registrácie : Gymnázium Štefana Moysesa, ulica Školská, Klik Naplánuj si cestu z domu

KLIKOM TU SI NAPLÁNUJ CESTU PRIAMO K NÁM

GPS miesto štartu  48.61293789889484, 20.99629103396217 Link na registráciu : REGISTRÁCIA (REGISTRÁCIA BUDE OTVORENÁ PO UKONČENÍ 2.KOLA, po 9.12.2023)

Od 10.12.2023 do 14.12.2023 (štvrtková polnoc s prijatou platbou na účet organizátora) je registrácia vopred s nižším štartovným. Nezasielajte nám už platby vo štvrtok – bankový prevod trvá 1 pracovný deň, okrem prípadov ak máte účet vo FIO banka, a.s. (vtedy je to zrýchlený vnútrobankový prevod)

Pretekári, ktorí sa registrovali na 1., alebo 2. kolo dostanú pozývací email s linkom pre zjednodušenú registráciu po 9.12.2023. Skontroluj si aj SPAM kôš. Prihlasujte sa iba cez ten odkaz v emaili.

Prvo (novo) registrovaní pretekári sa od 10.12.2023 prihlásia cez link : REGISTRÁCIA

TRASA

KIDS : 1 kolo-nesúťažné , celková dĺžka pretekov 680 m, prevýšenie 0 metre. Povrch asfalt v meste, viď mapka nižšie STRAVA link : 

HOBBY : 2 kolá – súťažné, celková dĺžka pretekov 1080 m, prevýšenie 0 metrov. Povrch asfalt. viď mapka nižšie. STRAVA

EASY : nesúťažné 2 kolá pre dospelých, trasa rovnaká ako pretekári HOBBY. Otvorené pre vekové kategórie s rokom narodenia a 2010 starší. STRAVA

ACTIVE : 1 kolo, celková dĺžka pretekov 5,15 km, prevýšenie 57 m. Povrch asfalt. STRAVA

HERO : 2 kolá, celková dĺžka pretekov 10,3 km, prevýšenie 114 m. Povrch asfalt. STRAVA

Mapky tratí

KIDS, HOBBY a EASY trasa

ACTIVE a HERO trasa

 

REGISTRÁCIA a ŠTARTOVNÉ

Registrácia na 3.kolo Série Adventných behov 2023 v Moldave nad Bodvou je rozdelená pre :

  • pretekári, ktorí sa už registrovali, alebo zúčastnili 1.kola v Lorinčíku, alebo 2 kola v Poproči tí obdržia po 9.12.2023 email s pozývacím linkom pre 3.kolo do Moldavy nad Bodvou. Skontrolujte si aj SPAM kôš.
  • pre tých ktorí neboli registrovaní – nepretekali v Lorinčíku, ani v Poproči, čiže sú prvo registrovaní,  prosím použite po 10.12.2023 do 14.12.2023 tento registračný link : REGISTRÁCIA BUDE OTVORENÁ PO UKONČENÍ 2.KOLA, po 9.12.2023

KIDS : Registrácia a uhradené aj prijaté štartovné na účet organizátora – štartovné vopred t.j. v období 10.12.2023 do 14.12.2023 (štvrtok polnoc) : 6,- €

HOBBY, EASY, ACTIVE, HERO : Registrácia a uhradené aj prijaté štartovné na účet organizátora – štartovné vopred t.j. v období 9.12.2023 do 14.12.2023 (štvrtok polnoc) : 8,- €

Registrácia a prijaté štartovné na účet organizátora po 14.12.2023 (piatok, sobota) : 14,- €

Registrácia a úhrada na mieste : 14,- €

Registrácia vopred ale úhrada na mieste : 14,- €

Pri prvej registrácii je potrebné pripočítať 2,- € za nevratné štartové číslo, ktoré platí pre všetky nasledujúce kolá Série Adventných behov pre rok 2023.

Všetky platobné informácie obdržíte po správnej registrácii v emaily. Ak neobdržíte obratom email po registrovaní sa kontaktujte nás na toth@time4fun.sk, ale predtým si skontrolujte aj SPAM poštu

Transparentný bankový účet vedený vo Fio banka a.s. IBAN : SK92 8330 0000 0029 0227 6558  BIC/SWIFT : FIOZSKBAXXX tu si môžete skontrolovať aj vy prijatie platby.

Pri úhrade zo zahraničia nás kontaktujte emailom demko@time4fun.sk dohodneme prípadné podmienky platby štartovného.

Štartové číslo sa nevracia, platí na všetky ďalšie kolá adventného behu. Pri strate, poškodení, nefunkčnosti čipu, alebo pri zabudnutí doma v ďalších kolách sa za poplatok 2,- € vydá nové štartové číslo a po vydaní nového štartového čísla, staré – predchádzajúce prestáva platiť. 

Štartovné obsahuje štartový balíček, po pretekoch pohár vareného vína, alebo horúci čaj, isotonický nápoj na občerstvovačke, účastnícku medailu (limitovaný počet), ktorá tvorí set s ostatnými kolami Série Adventného behu

Pretekárom registrujúcich sa na mieste nevieme s určitosťou zaručiť štartový balíček, resp. účastnícku medailu pre ich obmedzený počet.

Všetky platobné informácie obdrží registrujúci sa pretekár aj v odpovednom emaily obratom po registrácii. Preto dbajte na správne zadanie emailu. Skontrolujte aj SPAM kôš, Ak do 24 hodín po registrácii neobdržíte potvrdzujúci email, kontaktujte nás emailom o tom : toth@time4fun.sk

alebo si skontrolujte kliknutím na ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH, či registrácia prebehla, resp. či k predchádzajúcemu dňu sme obdržali a správne priradili vašu platbu. Ak ste v zozname, ale email ohľadom platobných údajov vám nedošiel, pravdepodobne bol zadaný chybný email, kontaktujte nás.

KATEGÓRIE

V 2.kole Série Adventných behov v Poproči, organizátor vyhlasuje tieto kategórie : Pretekári sú zaradení podľa roku narodenia

  1. KIDS – pre pretekárov rok narodenia 2017 a mladší. Nesúťažný beh aj s doprovodom rodičov či známych. Doprovod pretekárov nehradí štartovné, nemá štartové číslo a nemá nárok na účastnícku medailu ani štartový balík.
  2. HOBBY – súťažná kategória pre pretekárov rok narodenia 2011-2016. Rodičia, príbuzní týchto pretekárov ich môžu doprevádzať. Považujú sa za doprovod. Doprovod pretekárov nehradí štartovné, nemá štartové číslo a nemá nárok na účastnícku medailu ani štartový balík.
  3. EASYnesúťažná kategória pre účastníkov rok narodenia 2010 a starší.
  4. ACTIVE – súťažná pre pretekárov rok narodenia :

ACTIVE nad 13 – 35 ženy rok narodenia 2010 – 1988

ACTIVE 36 a viac ženy rok narodenia 1987 a skôr narodení

ACTIVE 13 – 29 muži rok narodenia 2010-1994

ACTIVE 30 – 39 muži rok narodenia 1993 – 1984

ACTIVE 40 – 49 muži rok narodenia 1983 – 1974

ACTIVE 50 a viac muži rok narodenia 1973 a skôr narodení

  1. HERO – súťažná pre pretekárov rok narodenia :

HERO nad 13 – 35 ženy rok narodenia 2010 – 1988

HERO 36 a viac ženy rok narodenia 1987 a skôr narodení

HERO nad 13 – 39 muži rok narodenia 2010-1984

HERO nad 40 – 55 muži rok narodenia 1983 – 1968

HERO 56 a viac muži rok narodenia 1967 a skôr narodení

Všetky kategórie štartujú od futbalového ihriska. Kategória ACTIVE a HERO štartuje až po dobehnutí posledného dieťaťa v kategórii HOBBY.

Rozhodujúci je rok narodenia a nie dátum narodenia.

VYHODNOTENIE

V každej súťažnej kategórii sa vyhlasujú a ocenia medailou najrýchlejší pretekári 1-2-3, ktorí zdolajú-zabehnú regulárnym spôsobom určenú trasu a spadajú do danej súťažnej kategórie. Oceňujú sa zvlášť obe pohlavia.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Štartové čísla si pripnite na hruď, alebo brucho, nohavice tak aby boli jasne viditeľné spredu. Na druhej strane štartového čísla sa nachádza čip, nepoškodzujte ho.

Po odoslaní platnej registrácie, zväčša obratom, obdrží registrujúci sa pretekár email s inštrukciami a platobnými údajmi. Pokiaľ neobdržíte do 24 hodín potvrdzujúci email, skontrolujte si priečinok SPAM resp. kontaktujte nás emailom toth@time4fun.sk

Blízko registrácie (gymnázium Štefana Moysesa, blízko miesta štartu/cieľa) sa nachádzajú šatne. Pozor, dohliadnite na svoje osobné veci, organizátor nezodpovedá za ne. Šatne nie sú strážené.

Ak máte možnosť registrujte sa online vopred, vyhnete sa zbytočným čakaniam v rade na mieste pred pretekmi, zároveň ak pri registrácii a aj úhrade vopred (t.j. iba prevzatie čísel resp. prípadného štartovacieho balíčka, vám stačí dôjsť len malú chvíľu pred štartom pre vyzdvihnutie štartovacieho balíčka či štartového čísla.)

Prosíme registrujúcich sa pretekárov o presné zadanie emailovej adresy, nakoľko registrácie – pozvánky pre ďalšie kolá rozposielame emailom, registrácia na ne prebieha už zjednodušene.

Štartovné sa nevracia a nie je ho možné ani prenášať na ďalšie kolá Série adventných behov.

POZOR, preteky prebiehajú za plnej premávky, napriek tomu sa snažíme zabezpečiť plynulý a bezpečný beh pretekárom. Beží sa na chodníku

Ak prichádzate autom pri parkovaní dbajte a dodržujte prosím dopravné značenia, parkuje sa na priľahlých uliciach.

V prípade nepredvídaných okolností, zmien, resp. pandemických opatrení si organizátori vyhradzujú právo na zmenu propozícií či podmienok účastí.

V prípade nepredvídaných situácií môže organizátor rozhodnúť o prerušení Série Adventných behov, alebo o jeho presune na iný termín.

V prípade limitov počtov účastníkov sa uprednostňujú registrovaní pretekári podľa skoršieho času registrácie, resp. pretekári, ktorí sa už zúčastnili 1.kola, 2. kola Série Adventných behov.

O sporných prípadoch, mimoriadnych situácií vzniknutých a nepodchytených v týchto pravidlách, alebo pravidlách daného kola rozhodne organizátor, voči jeho rozhodnutiu nie je možné odvolať sa.

Pretekári do 18 rokov štartujú iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Súhlas platí pre všetky štyri kolá Série Adventných behov. Podpisuje sa iba pri prvej účasti.

Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, musia mať so sebou preukaz poistenca. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu ich osobných vecí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu športového podujatia v prípade nepriaznivého počasia. Účastníci súhlasia so zhotovením zvukových, obrazových záznamov a následnom uverejnení organizátorom.

Všeobecné – základné celkové informácie o Sérii Adventných behov a princíp vyhodnotenia celkových víťazov nájdete tu : CELKOVÉ POPOZÍCIE

Priebežný stav pretekov a výsledky z jednotlivých kôl budú uverejnené na www.time4fun.sk

Viac informácii na :

web : www.time4fun.sk

Facebook : www.facebook.com/Time4fun.sk

You Tube : https://www.youtube.com/time4funoz

Priebežný stav pretekov a výsledky z jednotlivých kôl budú uverejnené na www.time4fun.sk

Priebežné – online výsledky v deň podujatia, budú online zobrazené na www.time4fun.sk/qr počas pretekov, alebo po zosnímaní QR kódu na mieste podujatia.