Organizátor pretekov občianske združenie Time4fun, o.z. , mesto Moldava nad Bodvou, Bicycle Garage Košice, a partneri podujatia vás pozývajú 29.8.2023 na 3.ročník športového podujatia MOLDAVSKÁ 12-ka

„Eliminátor“ a „Mini Eliminátor“

 
 

Termín: 29.08.2023

ČAS ŠTARTU   6:50 

Miesto:

Športový Areál pod kopcom, Moldava nad Bodvou, 045 01, Slovensko 

GPS : 48.620145, 20.991003

Šatne a sprchy:

sú dostupné asi 200 metrov v areáli v ZŠ Severná, Moldava nad Bodvou. Nie sú otvorené non stop, je potrebné dohodnúť s organizátormi.

Usporiadateľ: Time4fun o.z.

Partneri: Bicycle garage Košice, Eleventum o.z., K 3 s.r.o., Tomáš Fülöp – FTMgraphic,

Kontakty:

Gabriel Demko
00421905593722
demko@time4fun.sk
Loránt Tóth
00421910191270
toth@time4fun.sk

web: www.time4fun.sk

Facebook: https://www.facebook.com/Time4fun.sk

Prihlasovanie: www.time4fun.sk

Organizátori: Time4fun, o.z. 

Trasa GPX súbor: GPX

Trasa: 

MAPKA:

Autori trasy: Viktor Želinsky, Alexander Lacza

Časomiera:

Časomiera bude zabezpečená prostredníctvom čipového merania od spoločnosti RACE RESULT

Výsledky:

Budú priebežne zverejňované na  www.time4fun.sk a aj Facebookovej stránke

Predpokladané vyhlasovanie výsledkov mini Eliminátor predpoklad krátko po 10:00 hod
Eliminátor krátko po 13:00 hod.

Charakteristika podujatia:

Bežecké preteky sú vytrvalostné , vyraďovacie, kde nezáleží na rýchlosti, ale skôr na vytrvalosti pretekára. Preteky Eliminátor majú 8 štartov/kôl a mini Eliminátor 4 kolá.
Pretekári Eliminátora aj mini Eliminátora štartujú spolu.
Každý štart/kolo má presne určený čas, pokiaľ sa pretekár nedostaví v priebehu minúty na štart stráca možnosť pokračovať v pretekoch.
Po dobehnutí do cieľa daného štartu má pretekár počas čakania na ďalší štart možnosť občerstviť sa, oddýchnuť si. 

Jednotlivé kolá/štarty sú od seba oddelené. Poradie v nich je bezpredmetné, dôležité je po ukončení kola v časovom limite sa opäť postaviť na štart a prejsť štartovou čiarou, čo sa považuje začatie kola.
Ak by žiadny z pretekárov nedokončil kolo/príslušný štart v časovom limite , t.j. nestihol by sa postaviť na štart v čase oficiálneho štartu, preteky môžu skončiť aj pred 8 štartom/kolom.
Ak pretekár nezabehne všetky kolá, tak za dôležité z pohľadu jeho konečného umiestnenia sa považuje poradie v ktorom dobehol vo svojom poslednom kole.

Doba trvania pretekov a jednotlivé štarty:

Jednotlivé štarty bežeckých pretekov

 1. Štart 6:50:00    (50 minútový časový limit)
 2. Štart  7:40:00    (50 minútový časový limit)
 3. Štart 8:30:00    (50 minútový časový limit)
 4. Štart 9:20:00    (45 minútový časový limit)
 5. Štart 10:05:00 (45 minútový časový limit)
 6. Štart 10:50:00 (40 minútový časový limit)
 7. Štart 11:30:00 (40 minútový časový limit)
 8. Štart 12:10:00 (40 minútový časový limit)

 

Celková dĺžka pretekov pre Eliminátor 8 kôl je cca 45 km s prevýšením cca 960 metrov a pre mini Eliminátor 4 kolá 22,5 km s prevýšením cca 480 metrov.

Oficiálny čas štartu/kola je uvedený vyššie. Ak pretekár odštartuje po viac ako 59 sekundách po oficiálnom štarte, považuje sa to ako keby nestihol štart a nie je mu umožnené v ďalšom pokračovaní pretekov. Za regulárne odštartovanie sa považuje ak pretekár prejde štartovou čiarou. Pretekár môže na štarte hocikde zastaviť a oddychovať.

Bez ohľadu na to kedy odštartuje pretekár v rámci limitu 59 sekúnd po oficiálnom štarte, za jeho čas štartu sa považuje čas oficiálneho štartu a po prejdení štartovacou čiarou sa považuje, že už beží a je na trati.

Charakteristika jednotlivých kôl:  

Trasa pretekov je vedená popri športovom areáli, čiastočne v lese a na priľahlých voľných priestranstvách. Stúpania sú prevažne v lesnej časti.
Dĺžka 1 kola : necelé 5,6 km
Prevýšenie 1 kola : 120 m

Počet ptetekárov:  

Počet pretekárov je limitovaný možnosťami trasy. Organizátori budú o tom informovať na svojom webe. Po dosiahnutí maximálneho počtu sa online registrácia zastaví. V prípade ak organizátor obdrží informáciu o neúčasti niektorých pretekárov, môže opätovne otvoriť registráciu.

Kategórie

Eliminátor

Muži

15 a viac rokov

Ženy

15 a viac rokov

mini Eliminátor

Muži

15 a viac rokov

Ženy

15 a viac rokov

Zopár detailov, aby bolo všetko jasné

Pretekov sa môžu zúčastniť pretekári starší ako 15 rokov k 31.12.2023.
V prípade menšieho či väčšieho počtu registrovaných pretekárov s úhradou môže organizátor najneskôr do 10.6.2023 rozhodnúť o zmene vekových kategórií.

Pretekári do veku nedosiahnutých 18 rokov, môžu štartovať iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu a to iba v prípade, že zákonný zástupca bude prítomný počas celých pretekov a dozrie na svojho zverenca.
Pri určení veku pre zaradenie do kategórií sa berie do úvahy rok narodenia.
Pre účely možnosti štartovať (15 + rokov) sa berie do úvahy celý dátum narodenia
Pre účel povinnosti zákonného zástupcu (do 18 rokov) sa berie do úvahy celý dátum narodenia

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

PRIHLÁŠKY, REGISTRÁCIE 

Pretekári sa môžu registrovať online cez formulár dostupný na www.time4fun.sk alebo kliknutím

Iba v prípade voľných miest, bude umožnená miestna registrácia v pondelok deň pred pretekmi na mieste štartu od 12:00 do 17:00 v priestoroch Športového areálu pod Kopcom v Moldave nad Bodvou. V tento čas bude zároveň pre vopred registrovaných účastníkov umožnené aj prevzatie štartových čísel a štartových balíčkov. Ak sa pretekár skontaktuje s organizátorom, bude mu umožnené prevziať balíček aj mimo tohto času, podľa dohody.

V prihláške v poznámke je potrebné uviesť vaše prípadné ubytovacie (v hoteli či penzióne v okolí) a parkovacie požiadavky (či už auto alebo karavany, ktoré prídu deň pred pretekmi alebo v deň pretekov pred začatím pretekov.)

ŠTARTOVNÉ

Cena štartovného sa líši podľa dátumu registrácie a jej prijatia úhrady na náš účet.

1. Registrácie a úhrady do 25.06.2023  10,-€
2. Registrácie a úhrady do 31.07.2023  15,-€
3. Registrácie a úhrady do 24.08..2023 20,-€

Výška štartovného, registrácia resp obdržanie štartovného po 24.08.2023, registrácia alebo platba na mieste pondelok 28.8.2023 12:00 -17:00 25,-€

ORGANIZÁTORI účastníkom registrovaným na mieste (ak ešte budú voľné miesta) nevedia zaručiť plnohodnotný štartový balíček či poskytnuté jedlo s nápojom.

ČO VŠETKO ŠTARTOVNÉ  ZAHŔŇA

Zabezpečenie predlekárskej prvej pomoci. (Pretekárom odporúča sa mať vlastné poistenie pre prípad úrazu)

Miesto na parkovanie v obmedzenom množstve.

Štartový balíček : nevratné štartové číslo, vratný triatlonový čip, meranie času

Miesto pre rozloženie stanu (uvádzať do poznámky pri registrácii, počet miest je limitovaný)

1x teplé jedlo + nápoj

Počas podujatia pre pretekárov bude na určenom mieste

Možnosť použitia spŕch a šatní v ZŠ Severná, nie je otvorené non stop, treba dohodnúť s organizátorom. dostupné občerstvenie.

Účastnícka medaila (limitovaný počet pre registrovaných vopred, pre ostatných výroba až po pretekoch)

 V prípade úhrady štartovného a neúčasti na pretekoch sa štartovné nevracia. V prípade neúčasti pretekára na pretekoch, resp. prevodu uhradeného štartovného na iného “zastupujúceho” pretekára je možné do 12.06.2022 a to tak, že pretekár, ktorý uhradil štartovné a nezúčastní sa pretekov, oznámi túto skutočnosť a vôľu prevodu štartovného na iného, už zaregistrovaného pretekára ale bez úhrady emailom na info@time4fun.sk. Od 12.06.2023 do 16.06.2023 do 17:00 je možné preregistrovať iba za uhradený poplatok 5,- € 

Spôsob platby :  

Bezhotovostne na bankový účet vedený vo FIO banke  

číslo účtu :  SK19 8330 0000 0025 0182 5982   

V zozname prihlásených pretekárov bude uvedená evidencia prijatých platieb. Ak sa pri Vašom mene nezobrazí úhrada do 3 dní odo dňa úhrady, kontaktujte nás emailom: demko@time4fun.sk s kópiou prevodného príkazu. 

 

PRAVIDLÁ PRETEKOV 

Trasa pretekov

Trasa pretekov bude opáskovaná, označená. Pretekári musia behať výhradne na vyznačenej trase. Ak v niektorých miestach dôjde k roztrhnutiu/pretrhnutiu označenia krajov trasy, pretekár je povinný pokračovať na pôvodnej trase.

Pretekári budú mať možnosť oboznámiť sa s trasou už deň pred pretekmi v čase 14:00-17:00, resp bude doplnená na STRAVA aplikácii tu : XXX

Štart pretekov 

Jednotlivé štarty bežeckých pretekov.

 1. Štart 6:50:00    (50 minútový časový limit)
 2. Štart  7:40:00    (50 minútový časový limit)
 3. Štart 8:30:00    (50 minútový časový limit)
 4. Štart 9:20:00    (45 minútový časový limit)
 5. Štart 10:05:00 (45 minútový časový limit)
 6. Štart 10:50:00 (40 minútový časový limit)
 7. Štart 11:30:00 (40 minútový časový limit)
 8. Štart 12:10:00 (40 minútový časový limit)
 9.  

Celková dĺžka pretekov pre Eliminátor 8 kôl je cca 45 km s prevýšením cca 960 metrov  a pre Mini eliminátor 4 kolá 22,5 km s prevýšením cca 480 metrov.

Oficiálny čas štartu/kola je uvedený vyššie. Ak pretekár odštartuje po viac ako 59 sekundách po oficiálnom štarte, považuje sa to ako keby nestihol štart a nie je mu umožnené v ďalšom pokračovaní pretekov. Za regulárne odštartovanie sa považuje ak pretekár prejde štartovou čiarou. Pretekár môže na štarte hocikde zastaviť a oddychovať.

Bez ohľadu na to kedy odštartuje pretekár v rámci limitu 59 sekúnd po oficiálnom štarte, za jeho čas štartu sa považuje čas oficiálneho štartu a po prejdení štartovacou čiarou sa považuje, že už beží a je na trati.

Pretekári Mini eliminátor a Eliminátor štartujú spoločne.

Časomiera

Na meranie času sa bude používať pasívna technológia, prostredníctvom triatlonových čipov. Čipy je nutné umiestniť na členku jednej nohy. Časomieru zabezpečuje organizátor a neoficiálne výsledky sú dostupné počas pretekov online na www.time4fun.sk/qr alebo po odčítaní QR kódu zo zástaviek.

Odstúpenie - vylúčenie z pretekov

Pretekár môže kedykoľvek odstúpiť z pretekov. Ak sa tak rozhodne urobiť , musí to on alebo iný člen z jeho tímu neodkladne oznámiť organizátorom – časomiere.

POZOR ak pretekár oznámil odstúpenie, nemôže opätovne neskôr pokračovať v pretekoch. 

V prípade, ak niektorý z pretekárov poruší pravidlá viacnásobne, môže byť vylúčený z pretekov DSQ. 

Výnimočné udalosti

Preteky vo výnimočných prípadoch môžu byť prerušené, pozastavené či predčasne ukončené v dôsledku počasia, mimoriadnych udalostí nepopísanom v týchto pravidlách. Rozhodne o tom  organizátor .

V prípade predčasného ukončenia účastníci nemajú nárok na vrátenie štartovného či jeho časti. V takýchto prípadoch sa priebežné výsledky stanú oficiálnymi. 

Účastníci sú povinný akceptovať rozhodnutie organizátora.

V prípade pozastavenia pretekov pretekári zvyčajne dokončia svoje aktuálne kolo. V prípadoch keď to nie je možné za výsledok sa považuje priebežný stav z posledného prejdeného kola aktuálnym lídrom 12 hodinových pretekov. 

Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môže organizátor počas pretekov rozhodnúť o zmene vedenia trasy, predĺžení alebo jeho skrátení a to so zreteľom na bezpečnosť pretekárov.

Ohodnotenie - ocenenie

Poradie víťazov 1-2-3 MUŽI-ŽENY sa určí podľa poradia dobehnutia do cieľa v poslednom štarte/kole alebo v kole/štarte v ktorom nestihli časový limit daného štartu.


Oceňuje sa medailou.
Zvlášť sa oceňujú pohlavia v kategórii Eliminátor aj Mini eliminátor.

Špeciálna cena.
Ocení sa absolútne jeden najrýchlejší MUŽ, absolútne jedna najrýchlejšia ŽENA, iba v kategórii Eliminátor, ktorá sa zúčastnila všetkých kôl a má najnižší súčet časov za všetky kolá. Aj posledné kolo sa započíta do súčtu časov. Posledné kolo nemá časový limit.

Výsledková listina - reklamácie

Priebežne budú výsledky dostupné na www.time4fun.sk/qr okrem toho na mieste v pravidelných intervaloch budú výsledky uverejnené na mieste, resp. moderátor podujatia ich v pravidelných intervaloch bude oznamovať. 

Po ukončení podujatia a vyvesení priebežných výsledkov budú mať pretekári 15 minút na prípadné reklamácie po zložení kaucie 20€, ktorá v prípade neoprávnenosti prepadá v prospech organizátora. O reklamáciách rozhodne organizátor. Po zistení nových skutočností môže organizátor zmeniť svoje pôvodné rozhodnutie, resp. ne/uznať reklamáciu.