Partneri

2.kolo Séria Adventných behov, Čečejovce

Samospráva obce Čečejovce a občianske združenie Time4fun, o.z. vás pozýva na 2.kolo Série Adventných behov, organizovaného 3.12.2022 – sobota od 15:30

INFORMÁCIE A PROPOZÍCIE

Dátum pretekov : 3.12.2022 – sobota
Program :
15:30 – 16:30 Miestne registrácie a preberanie štart čísel

Do 16:45 preberanie štart čísel (iba tých pretekárov, kde už bola úhrada vopred)

17:00 Predpokladaný štart kategórie HOBBY – po slávnostnom rozsvietení vianočného stromčeka

Až po dobehnutí posledného pretekára HOBBY do cieľa, štart kategórií HERO a ACTIVE (podľa počtu registrovaných sa rozhodne o spoločnom alebo oddelenom štarte týchto dvoch kategórií s rozdielom + 5 minút)

19:15 Predpokladaný čas dobehu posledného pretekára.

Do 19:30 predpokladaný čas vyhlásenia výsledkov, resp. 30 minút po dobehnutí posledného pretekára z dlhej trate.

Miesto štartu : Neďaleko fontány na ulici Hlavná č 14, vedľa úzkeho mostíka pri Potravinách COOP Jednota.
GPS údaje štartu a registrácie : 48.59477213772824, 21.063149767697123
Link na registráciu : REGISTRÁCIA

KLIKOM TU SI NAPLÁNUJ CESTU PRIAMO K NÁM

TRASA

HOBBY : 1 kolo, celková dĺžka pretekov 1,1 km, prevýšenie 2 metre. Povrch asfalt v dedine, viď mapka nižšie STRAVA link

ACTIVE : 2 kolá, celková dĺžka pretekov 7,5 km, prevýšenie 10 metrov. Povrch asfalt, beh v dedine STRAVA link

HERO : 4 kolá, celková dĺžka pretekov 15,2 km, prevýšenie 20 metrov. Povrch asfalt, beh v dedine STRAVA link

Mapky tratí

 

ŠTARTOVNÉ

Registrácia na 2.kolo Série Adventných behov v Čečejovciach je rozdelená :

1- pretekári, ktorí sa už zúčastnili 1.kola v Lorinčíku tí obdržia 27.11.2022 email s pozývacím linkom pre 2.kolo do Čečejoviec.

2- pre tých ktorí neboli – nepretekali v Lorinčíku, prosím použite po 27.11.2022 tento registračný link. REGISTRÁCIA PRE 2.KOLO 

Registrácia a uhradené štartovné vopred do  30.11.2022 : 6,- €

Registrácia a štartovné po 30.11.2022 : 10,- €

Registrácia a úhrada na mieste : 10,- €

Registrácia vopred ale úhrada na mieste : 10,- €

Pri prvej registrácii je potrebné pripočítať 2,- € za nevratné štartové číslo, ktoré bude platiť aj pre 2.kolo- Čečejovce, 3.kolo Medzev a 4.kolo Moldava nad Bodvou pre Sériu Adventných behov.

Pretekári s trvalým pobytom v Čečejovciach a v Seleške, registrujte sa prosím vopred. Máte štartovné zdarma.

Všetky platobné informácie obdrží registrujúci sa pretekár aj v odpovednom emaily obratom po registrácii . Preto dbajte na správne zadanie emailu. Skontrolujte aj SPAM kôš, Ak do 24 hodín neobdržíte povtvrdzujúcic email, kontaktujte nás emailom o tom : toth@time4fun.sk

Bankové číslo vedené vo Fio banka a.s. IBAN : SK19 8330 0000 0025 0182 5982 , BIC/SWIFT : FIOZSKBAXXX

Pri úhrade zo zahraničia nás kontaktujte emailom demko@time4fun.sk dohodneme prípadné podmienky.

Štartové číslo sa nevracia, platí na všetky ďalšie kolá adventného behu. Pri strate, poškodení, nefunkčnosti čipu, alebo pri zabudnutí doma v ďalších kolách sa za poplatok 2,- € vydá nové štartové číslo a po vydaní nového štartového čísla, staré – predchádzajúce prestáva platiť.  

Štartovné obsahuje štartový balíček, po pretekoch pohár vareného vína, alebo horúci čaj, isotonický nápoj na občerstvovačke, účastnícku medailu, ktorá tvorí set s ostatnými kolami Série Adventného behu.

Pretekárom registrujúcich sa na mieste nevieme s určitosťou zaručiť štartový balíček, resp. účastnícku medailu.

Kliknutím TU viete pozrieť či ste registrovaný, resp. či k predchádzajúcemu dňu či sme obdržali a priradili vašu platbu.

KATEGÓRIE

Pre 2.kolo organizátor vyhlasuje tieto kategórie:

HOBBY  – pre vek pretekárov 1-10 rokov / rok narodenia 2012 – 2021. Rodičia, príbuzní týchto pretekárov ich môžu doprevádzať. Považujú sa za doprovod. Doprovod pretekárov nehradí štartovné, nemá štartové číslo a nemá nárok na účastnícku medailu ani štartový balík.

Pretekári vo veku nad 10 rokov sa ale môžu registrovať do tejto kategórie-nesúťažne. Pri úhrade štartovného obdržia štartový balíček, účastnícku medailu, ale nie sú vyhodnotení súťažne 1-2-3

ACTIVE – vek nad 10 rokov / rok narodenia 2011 a skôr

HERO– vek nad 10 rokov / rok narodenia 2011 a skôr

Rozhodujúci je rok narodenia a nie dátum narodenia.

Kategória HOBBY štartuje od fontány v Čečejovciach po slávnostnom rozsvietení vianočného stromčeka o 17:00 (ulica Hlavná č.14, Potraviny COOP Jednota)
Kategória ACTIVE a HERO štartuje až po dobehnutí posledného dieťaťa v kategórii HOBBY.

VYHODNOTENIE

V každej kategórii sa vyhlasujú a ocenia medailou najrýchlejší pretekári 1-2-3, ktorí zdolajú regulárnym spôsobom určenú trasu a spadajú do danej súťažnej kategórie. Oceňujú sa zvlášť obe pohlavia.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Štartové čísla si pripnite na hruď, alebo brucho, nohavice tak aby boli jasne viditeľné spredu. Na druhej strane štartového čísla sa nachádza čip, nepoškodzujte ho.

Po odoslaní platnej registrácie, zväčša obratom, obdrží registrujúci sa pretekár email s inštrukciami a platobnými údajmi. Pokiaľ neobdržíte do 24 hodín potvrdzujúci email, skontrolujte si priečinok SPAM resp. kontaktujte nás emailom toth@time4fun.sk

Blízko registrácie (areál amfiteátra, ulica Kostolná, blízko miesta cieľa) sa nachádza telocvičňa, možnosť použitia šatní. Pozor, dohliadnite na svoje osobné veci, organizátor nezodpovedá za ne.

Ak máte možnosť registrujte sa online vopred, vyhnete sa zbytočným čakaniam v rade na mieste pred pretekmi, zároveň ak pri registrácii a aj úhrade vopred (t.j. iba prevzatie čísel resp. prípadného štartovacieho balíčka, vám stačí dôjsť len malú chvíľu pred štartom pre vyzdvihnutie štartovacieho balíčka či štartového čísla.)

Prosíme registrujúcich sa pretekárov o presné zadanie emailovej adresy, nakoľko registrácie – pozvánky pre ďalšie kolá rozposielame emailom, registrácia na ne prebieha už zjednodušene.

Štartovné sa nevracia a nie je ho možné ani prenášať na ďalšie kolá Série adventných behov.

Predpokladá sa organizácia štyroch kôl Série Adventných behov v roku 2022

POZOR, preteky prebiehajú za plnej premávky, napriek tomu sa snažíme zabezpečiť plynulý a bezpečný beh pretekárom.

Nakoľko sa jedná o večerný beh, ak máte možnosť doneste si čelovky, nie je to však nutné, pouličné osvetlenie bude fungovať ako v minulom roku.

Ak prichádzate autom pri parkovaní dbajte a dodržujte prosím dopravné značenia, parkuje sa pri kostole, ulica Mlynská.

V prípade nepredvídaných okolností, zmien, resp. pandemických opatrení si organizátori vyhradzujú právo na zmenu propozícií či podmienok účastí.

V prípade nepredvídaných situácií môže organizátor rozhodnúť o prerušení Série Adventných behov, alebo o jeho presune na iný termín.

V prípade limitov počtov účastníkov sa uprednostňujú registrovaní pretekári podľa skoršieho času registrácie, resp. pretekári, ktorí sa už zúčastnili 1.kola v Lorinčíku.

O sporných prípadoch, mimoriadnych situácií vzniknutých a nepodchytených v týchto pravidlách, alebo pravidlách daného kola rozhodne organizátor, voči jeho rozhodnutiu nie je možné odvolať sa.

Pretekári do 18 rokov štartujú iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Súhlas platí pre všetky štyri kolá Série Adventných behov. Podpisuje sa iba pri prvej účasti.

Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, musia mať so sebou preukaz poistenca.

Usporiadateľ nezodpovedá za stratu ich osobných vecí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu športového podujatia v prípade nepriaznivého počasia. Účastníci súhlasia so zhotovením zvukových, obrazových záznamov a následnom uverejnení organizátorom.

Všeobecné – základné celkové informácie o Sérii Adventných behov nájdete tu https://time4fun.sk/seria-adventnych-behov-2022/

Priebežný stav pretekov a výsledky z jednotlivých kôl budú uverejnené na www.time4fun.sk

Viac informácii na :

web : www.time4fun.sk

Facebook : www.facebook.com/Time4fun.sk

You Tube : https://www.youtube.com/time4funoz

Priebežný stav pretekov a výsledky z jednotlivých kôl budú uverejnené na www.time4fun.sk

Priebežné – online výsledky v deň podujatia, budú online zobrazené na www.time4fun.sk/qr počas pretekov, alebo po zosnímaní QR kódu na mieste podujatia.