Ak sa chceš dostať rovno na registračný formulár klikni na tlačidlo

O čom je táto výzva

O ČOM TO CELÉ JE
PODMIENKY ÚČASTI
BODY ZA DISCIPLÍNY
TVOJA ODMENA
KDE ?
POUŽITIE VÝNOSU 

Podporovať pohyb, a tým výsadbu stromov a dobrovoľnícku činnosť.  

Pre športovcov : Ponúkať výzvy, ciele, naďalej trénovať / pohybovať sa (aj viac) ako zvyčajne, zároveň Vás oboznámiť so známymi či menej známymi pamiatkami z okolia daných výziev. Svojím pohybom a účasťou prispejete priamo na výsadbu stromov v hociktorom meste či obci na Slovensku. 

Počas obdobia december 2020 až apríl 2021 počas niekoľkých kôl, si postupne predstavíme známe i menej známe pamiatky či miesta niekoľkých miest a obcí, ktorého motív sa dostane na medaile, na športové tričká a budú dostupné pre účastníkov, ktorí absolvovali zvolenú disciplínu vo zvolenom čase. Počty jednotlivých kôl sa postupne zobrazia v registračnom formulári, resp budeme o nich informovať. Spočiatku jednotlivé kolá budú trvať dlhšie obdobie s príchodom jari sa však budú skracovať, uverejňovať ich budeme postupne.

Pre všetkých, ktorí sa pohybujú a myslia zelenšie, nie je im ľahostajná príroda okolo nich. Pre hobby športovcov i profesionálov, ktorí aj v týchto časoch drú, trénujú a potrebujú ciele a výzvy.  
Pre obyčajných ľudí, ktorí svojou chôdzou, behom či cyklistikou chcú prispieť k výsadbe stromov. 

Účastníkom môže byť ten, kto sa riadne a v termíne na to určenom zaregistruje/prihlási do práve prebiehajúceho kola danej výzvy, (pre informácie o jednotlivých kolách výziev sledujte www.time4fun.sk alebo Facebook stránku www.facebook.com/time4fun.sk alebo podujatie výzvy SPORT 4 GREEN ). 

Uhradí registračný poplatok za dané kolo na bankový účet vedenú vo FIO bank č. účtu : SK19 8330 0000 0025 0182 5982 v poznámke platby, resp ako Variabilný Symbol uvedie svoje ID číslo. Toto ID číslo sa každou registráciou na kolo mení. Oznamujeme ho emailom.

Ak prihlásený účastník absolvuje kolo výzvy v prihlásenej disciplíne/aktivite v  termíne na to určenom získa body pre ním uvedenú obec/mesto/mestskú časť. 

Zašle e-mailom, alebo príspevkom na Facebook stránke informáciu (najčastejšie obr./foto z aktivity, sportového zariadenia napr.Google fit, Strava, Suntoo, Garmin, Edomondo…existuje množstvo ďalších) z ktorého bude jasný dátum, aktivita (beh, chôdza, cyklistika, duatlon) a jeho vzdialenosť. Pri duatlone musí byť beh, cyklistika, beh byť absolvovaný v jednom dni a zasielajú sa o tom 3 “oznámenia” resp fotky. (pokiaľ absolvovanie oboch disciplín – beh cyklistika – nie je jasné z foto)  e-mail : info@time4fun.sk, Facebook stránka : www.facebook.com/time4fun.sk Skutočnosť o absolvovaní je potrebné zaslať do posledného dňa trvania daného kola výzvy do 23:59 inak sa dané kolo nepovažuje za splnené a registrovaný účastník nemá nárok na odmenu za dané kolo, avšak jeho registračný príspevok sa započíta k čiastke na nákup sadeníc stromčekov.  Navštív aj skupinu na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/827422871348540

Pre každého účastníka výzvy, je na výber viacero disciplín. Počnúc ľahšími až po tie najťažšie. Započítame Váš beh/chôdzu, bicyklovanie alebo duatlon v určených vzdialenostiach, ktoré si pri registrácii v danom kole vyberiete a za ktoré dostanete body, ktoré môžete venovať obci, mestu/ mestskej časti na Slovensku. Vašim štartovným prispievate na výsadbu stromov.  

Disciplínu beh je možné splniť aj chôdzou. Začiatok i koniec každej disciplíny môže trvať maximálne jeden kalendárny deň. 

BEH – chôdza / Batoľa – 1 km / 1,42 bodov 
BEH – chôdza / Začiatočník – 5 km / 6,55 bodov 
BEH – chôdza / Hobby -10 km / 12,57 bodov 
BEH – chôdza / Športovec – 21,1 km / 25,74 bodov 
BEH – chôdza / Maratónec – 42,2 km / 51,64 bodov
 
CYKLISTIKA / Trojkolkár – 5 km / 2,05 bodov
CYKLISTIKA / Mladá nádej – 20 km 5,56 
CYKLISTIKA / Hobby – 40 km 11,61  
CYKLISTIKA / Športovec -100 km / 28,19 bodov  
CYKLISTIKA / Vytrvalec – 200 km / 50,63 bodov
 
Duatlon šprint BEH 5 km – CYKLISTIKA 20 km – BEH 2,5 km / 19,77 bodov 
Duatlon Krátky BEH 10 km – CYKLISTIKA 40 km – BEH 5 km / 32,88 bodov 

SKIALP / Tester 5 km / 6,03 bodov
SKIALP / Športovec 10 km / 12,07 bodov
SKIALP / YETI 21 km / 23,43 bodov

Bežky / 5 km / 5,82 bodov
Bežky / 10 km / 8,43 bodov
Bežky / 20 km / 16,87 bodov
Bežky / 30 km / 25,31 bodov

Po ukončení kola ti zašleme, alebo si vyzdvihneš odmenu a to jedinečnú medailu s motívom pamiatky kola. V prípade drahšej varianty registrácie aj personalizované športové triko s motívom kola. Pre prvých 50 registrovaných voňavé prekvapenie.

 

Vybranú disciplínu je môžeš absolvovať na hociktorom mieste na svete.

Výnos z registračného poplatku v daných výzvach sa použije na nákup sadeníc a výsadbu stromčekov v obci, meste/mestskej časti, ktorá získa najvyšší počet bodov v danej výzve, po ukončení všetkých kôl.  

Zvoľ si kraj, ktorý chceš spoznať

Bansko Bystrický kraj

Ako na to

1. Krok

Vyber si lokalitu kliknutím na mapku. Motív medailí bude z tohto kraja

2. Krok

Vyber si dátum a pamiatku, podľa aktuálneho kola, ktoré prebieha

3. Krok

Pri vypĺňaní registračného formulára si zvoľ svoju disciplínu, za ktorú chceš získať body.

4. Krok

V registračnom formulári si vyber svoju obľúbenú obec/mesto a daruj im svoje body. Obec, ktorá získa najviac bodov, podporíme vyzbieranou finančnou čiastkou na výsadbu zelene.

5. Krok

Vychutnaj si svoj športový výkon v danom termíne. Nezabudni zaznamenať svoju trasu pomocou mobilu alebo športových hodiniek.

6. Krok

Pošli nám fotku svojej aktivity, z ktorej je zrejmý dátum, vzdialenosť a absolvovaná disciplína.

7. Krok

Gratulujeme!
Získal si jedinečnú medailu, tričko a pomohol si, aby jedna z obcí/miest bola zelenšia. Zároveň si spoznal ďalší krásny kút Slovenska.

8. Krok

Sleduj, ktorá obec, mesto získalo najviac bodov a bude tak zelenšie aj vďaka tvojmu pričineniu.