POI: 49° 0′ 0.41″ N, 21° 14′ 15.91″ E

Ortodoxná synagóga v Prešove

Ortodoxná synagóga v Prešove sa nachádza v jednej z bočných uličiek v historickom centre mesta, na Okružnej ulici. Do užívania bola slávnostne uvedená na sviatok Jom kipur roku 1898. Synagóga je postavená v maurskom štýle s umelecky cenným interiérom aj exteriérom. Synagóga je súčasťou suburbia vzácnych židovských komunálnych inštitúcií skladajúci sa z modlitebne, chéderu – židovskej školy, rabinátu a rituálneho bitúnku, ktorý vybudovala Ortodoxná obec v priestore za mestskými hradbami. Komplex stavieb je Národnou kultúrnou pamiatkou registrovaný v ÚZPF pod č. 3350.

Súčasnosť

Veľkú ortodoxnú synagógu, postavila roku 1898 stavebná firma Kollacsek a Wirth. Je to dvojpodlažná budova bez veží. Strohé neorománsko-maurské fasády možno považovať za poklad synagogálnej architektúry. Budova smeruje na juhovýchod v smere na Jeruzalem (v smere k Svätej zemi). Náklady na výstavbu synagógy dosiahli sumu 48 000 zlatých.

Interiér

Aron ha-kodeš, alebo Archa slúžiaca na uloženie Tóry, pochádza od košického sochára Bacsóa, nástenné maľby od maliara Grazla. Bohato zdobené interiéry so zachovaným inventárom sú jednými z najatraktívnejších židovských pamiatok na Slovensku.

Múzeum

Prvé Židovské múzeum v Prešove, ktoré bolo zároveň jedným z prvých na Slovensku bolo sprístupnené v roku 1931 v budove Kumštu. O jeho založenie sa zaslúžili najmä predseda geologickej obce Ing. Eugen Bárkány a dr. Teodor Austerlitz, syn slávneho prešovského rabína. Počas vojny bola zastavená jeho činnosť. Nakoľko nebol po vojne záujem o obnovenie jeho činnosti Ing. Bárkány sprostredkoval prenesenie zbierky do Štátneho židovského múzea v Prahe. Tam sa nachádzali až do rozpadu Česko-Slovenska.

V roku 1993 boli vrátené a 25. novembra bola časť zbierky sprístupnená verejnosti ako Stála expozícia Bárkányho zbierka judaík inštalovaná v prešovskej ortodoxnej synagóge. Zbierka je umiestnená na poschodí – ženskej galérii. Zbierka je v správe Múzea židovskej kultúry, ktoré je súčasťou Slovenského národného múzea.