PROPOZÍCIE PRE BEH

 

Preteky s hromadným štartom bežcov. Trasa je označená ako trasa ČERVENÁ – Cieľ pri meteo stanici. Tieto bežecké preteky sú zároveň zaradené ako 3.kolo Východniarskej ligy behov do kopca 2022. Pretekárom v absolútnom poradí ŽENY a MUŽI sa pripočítajú body podľa tejto ligy. Viac informácií o tejto lige v závere týchto propozícií

DÁTUM PRETEKOV :5.8.2023 – Sobota

MIESTO ŠTARTU: Zlatá Idka spred krčmy pod Roštami pri Zvonici (miesto štartu je zhodné s minuloročným)

MIESTO CIEĽA: Kojšovská hoľa – meteo stanica (miesto cieľa je zhodné s minuloročným)

Miestne registrácie od 7:15 do 8:30 pri Rekreačnej chate v Zlate Idke GPS

Prevzatie štart balíkov pre vopred registrovaných s úhradami vopred : od 7:15 do 8:30 pri Rekreačnej chate v Zlatej Idke, GPS 

Hromadný štart bežcov: 9:01 hod spred Krčmy pod Roštami

DĹŽKA TRASY:  10,2 km

PREVÝŠENIE :   699 metrov.

POVRCH TRASY: asfalt, posledné 2 kilometre asfalt s horšou kvalitou

Miesto registrácie a miesto štartu je od seba vzdialené na 950 metrov.

SITUAČNÁ MAPKA :

ŠTARTOVNÉ:

10,- eur pri registrácii vopred s prijatou úhradou do 16.07.2023

15,- eur pri registrácii vopred s prijatou úhradou po 16.07.2023

20,- eur pri registrácii vopred či úhrade a registrácii na mieste v deň pretekov.

Účastníci všetkých doterajších ročníkov majú štartovné vo výške 2,-€ v prípade registrácie a s prijatou úhradou do 16.7.2023.: Želinský Viktor, Falat Zdenko, Demko Maroš, ak sme niekoho vynechali dajte nám emailom vedieť info@time4fun.sk

Štartovné zahŕňa :

Nevratné štartové číslo

Vratný čip

Zabezpečenie merania času počas pretekov

Zabezpečenie zdravotnej predlekárskej prvej pomoci

Chladený nápoj v cieli

Štartový balík *

Občerstvenie po prejazde cieľom* (v chate Erika)

Účastnícku medailu *

*Pri registrácii či prijatí úhrady štartovného po 25.7.2023, pri úhrade či registrácie na mieste, organizátori nezaručia štartový balík, účastnícku medailu a občerstvenie po pretekoch z dôvodu limitovaného počtu.

OCENENIE:

Oceňujú sa najrýchlejší traja pretekári vo vekových kategóriách medailou.

Ocení sa absolútne najrýchlejší bežec sklenenou plaketou.

VEKOVÉ KATEGÓRIE:

V prípade vopred registrovaných účastníkov do 5 v každej kategórii, môže organizátor do 15.7. zlúčiť tie vekové kategórie a spojiť ich so silnejšími kategóriami.

ŽENY

Jedna spoločná kategória

 

MUŽI

rok nar.  1984 a mladší (do 39 rokov)

rok nar. 1972 až 1983 (40 až 51 roční)

rok nar. 1971 a starší (52 rokov a starší)

NAPLÁNUJ SI CESTU K MIESTU REGISTRÁCIE

NAPLÁNUJ SI CESTU K MIESTU ŠTARTU 

Tieto bežecké preteky sú zaradené do Východniarskej ligy behov do kopca. Facebook stránka ligy :

Východniarska liga behov do kopca