PROPOZÍCIE PRE ROAD 

Individuálna časovka jednotlivcov s 1/2 minútovým intervalom štartov pretekárov. Trasa je označená ako MODRÁ – ROAD.

Preteky pre účastníkov v tejto disciplíne sú otvorené s bicyklami hocijakého typu, poháňané iba ľudskou silou.(ROAD, TREK, CITY, KROS, CX aj MTB so šírkou plášťa rovnajúcej sa 42 alebo menej  napr. pretekár preradený do tejto kategórie z dôvodu nesplnenia šírky plášťa

DÁTUM PRETEKOV :6.8.2022 – Sobota

MIESTO ŠTARTU: Zlatá Idka spred krčmy pod Roštami pri Zvonici (miesto štartu je zhodné s minuloročným)

MIESTO CIEĽA: Pomník SNP (miesto cieľa je zhodné s minuloročným)

Miestne registrácie od 7:15 do 13:45 pri Rekreačnej chate v Zlate Idke GPS

Prevzatie štart balíkov pre vopred registrovaných s úhradami vopred : od 7:15 do 13:45 pri Rekreačnej chate v Zlatej Idke, GPS, minimálne však 30 minút pred svojím časom štartu.

Štart prvého pretekára : 14:15 hod – spred Krčmy pod Roštami, následne štarty jednotlivých pretekárov s 1/2 minútovým intervalom

DĹŽKA TRASY:  8,2 km

PREVÝŠENIE :   599 metrov.

POVRCH TRASY: asfalt

Miesto registrácie a miesto štartu je od seba vzdialené na 950 metrov.

SITUAČNÁ MAPKA :

ŠTARTOVNÉ:

9,- eur pri registrácii vopred s prijatou úhradou do 16.07.2022

13,- eur pri registrácii vopred s prijatou úhradou po 16.07.2022

18,- eur pri registrácii vopred či úhrade a registrácii na mieste v deň pretekov.

Štartovné zahŕňa :

Vratné štartové číslo

Vratný čip

Zabezpečenie merania času počas pretekov

Zabezpečenie zdravotnej predlekárskej prvej pomoci

Chladený nápoj v cieli

Štartový balík *

Občerstvenie po prejazde cieľom* (v chate Erika)

Účastnícku medailu *

*Pri registrácii či prijatí úhrady štartovného po 16.7.2022, pri úhrade či registrácie na mieste, organizátori nezaručia štartový balík, účastnícku medailu a občerstvenie po pretekoch z dôvodu limitovaného počtu.

 

OCENENIE:

Oceňujú sa najrýchlejší traja pretekári medailou.

VEKOVÉ KATEGÓRIE:

ŽENY

rok nar. 18 +

MUŽI

rok nar. 19 – 29

rok nar. 30 – 39

rok.nar. 40 – 49

rok nar. 50 – 59

rok nar. 60+