PROPOZÍCIE PRE 105+ 

Individuálna cyklistická časovka jednotlivcov s 1/2 minútovým intervalom štartov pretekárov. Trasa je označená ako trasa MODRÁ – ROAD.

Preteky pre účastníkov v tejto disciplíne sú otvorené pre bicykle hociakého typu, poháňané iba ľudskou silou.(ROAD, TREK, CITY, KROS, CX aj MTB bez rozdielu hrúbky plášťa) sú určené pre cyklistických pretekárov, ktorí v deň pretekov majú nad 105 kg (t.j. 105,1 kg a viac) bez ohľadu na rok narodenia. Pretekár, ktorý chce byť zaradený v tejto kategórii pri registrácii si musí zvoliť kategóriu 105+. Takýto pretekár v deň pretekov bude mať zmeranú váhu, ak nesplní váhový limit bude automaticky preradený do príslušnej disciplíny a automaticky zaradený do príslušnej vekovej kategórie.

Ak je pretekár na štarte zaradený do disciplíny 105+, nemôže byť zároveň vyhodnotený ako pretekár v inej kategórii podľa veku. 

Ak má pretekár váhu nad 105 kg, nemusí sa povinne registrovať v disciplíne 105+, môže sa registrovať v inej disciplíne a v tom prípade bude posudzovaný podľa pravidiel danej disciplíny t.j. podľa veku (MTB, ROAD atď.)

DÁTUM PRETEKOV :6.8.2022 – Sobota

MIESTO ŠTARTU: Zlatá Idka spred krčmy pod Roštami pri Zvonici (miesto štartu je zhodné s minuloročným)

MIESTO CIEĽA: Pomník SNP (miesto cieľa je zhodné s minuloročným)

Miestne registrácie od 7:15 do 13:45 pri Rekreačnej chate v Zlate Idke GPS

Prevzatie štart balíkov pre vopred registrovaných s úhradami vopred : od 7:15 do 13:45 pri Rekreačnej chate v Zlatej Idke, GPS, minimálne však 30 minút pred svojím časom štartu.

Štart prvého pretekára : 14:10 hod – spred Krčmy pod Roštami, následne štarty jednotlivých pretekárov s 1/2 minútovým intervalom

DĹŽKA TRASY:  8,2 km

PREVÝŠENIE :   599 metrov.

POVRCH TRASY: asfalt

Miesto registrácie a miesto štartu je od seba vzdialené na 950 metrov.

SITUAČNÁ MAPKA :

ŠTARTOVNÉ:

9,- eur pri registrácii vopred s prijatou úhradou do 16.07.2022

13,- eur pri registrácii vopred s prijatou úhradou po 16.07.2022

18,- eur pri registrácii vopred či úhrade a registrácii na mieste v deň pretekov.

Štartovné zahŕňa :

Vratné štartové číslo

Vratný čip

Zabezpečenie merania času počas pretekov

Zabezpečenie zdravotnej predlekárskej prvej pomoci

Chladený nápoj v cieli

Štartový balík *

Občerstvenie po prejazde cieľom* (v chate Erika)

Účastnícku medailu *

*Pri registrácii či prijatí úhrady štartovného po 16.7.2022, pri úhrade či registrácie na mieste, organizátori nezaručia štartový balík, účastnícku medailu a občerstvenie po pretekoch z dôvodu limitovaného počtu.

 

OCENENIE:

Oceňujú sa absolútni najrýchlejší traja pretekári medailou.

VEKOVÉ KATEGÓRIE:

DIEVČATÁ

Do 18 rokov

 

CHLAPCI

rok nar.  Do 14 rokov

rok nar. 15-18 rokov