Časovka do vrchu Kojšovská Hoľa

Pozývame Vás na 5. ročník bežeckých a cyklistických pretekov so štartom v Zlatej Idke a cieľom na Kojšovskej holi.

PROPOZÍCIE pre rok 2021 v príprave

Dňa 8.8.2020 sa uskutoční 4. ročník bežeckých pretekov na Kojšovskú hoľu s hromadným štartom kategórie e-Bike o 9: 00, bežcov o 9:01, individuálna cyklistická časovka so štartom o 11:01 v minútových intervaloch cyklistov s cieľom pri pomníku SNP (ROAD, JUNIORI, 105+) a so štartom o 12:30 v minútových intervaloch cyklistov MTB s cieľom pri SHMÚ.

REGISTRÁCIA KLIK TU    od.20.7.2020 12:00

ZOZNAM UŽ REGISTRUJÚCICH SA KLIK TU

Ak si u nás ešte nebol tak si naplánuj cestu z domu priamo k REGISTRAČNÉMU MIESTU

Ak máš záujem o suvenír z tohoto podujatia v podobe tielka z kvalitného športového materiálu aj s logami podujatia, môžeš si ho pri registrácii objednať, samozrejme pre ženy ženské tielko.

Trasa :
Štartuje sa zo Zlatej Idky, miesto štartu GPS  48.742272 – 21.019364 , spred KRČMY POD ROŠTAMI  vedľa Zvonice
Ak si chceš stiahnuť trasu MTB GPS klik TU : 
Ak si chceš stiahnuť trasu Road GPS klik TU  : Cestné a ostatné bicykle, Juniori do 18 rokov, 105+
Ak chceš info o trase MTB klik TU   : 
Ak chceš info o trase Road klik TU   : 
Preteky bežcov. Trasa bude doplnená : Štart je totožný s cyklistami e-Bike, cieľ je pri chate Erika
Organizátor : Time4fun, o.z.
Dátum pretekov  : 8. august 2020 (Sobota)

CYKLISTICKÉ PRETEKY:

Preteky Road : Cestné a ostatné bicykle, Juniori, 105 +

Cieľ pre preteky Road : Pri pomníku Hrdinov SNP (kde sa končí nová asfaltka) / Cestné a ostatné bicykle, Juniori do 18 bez ohľadu na typ bicykla, a pretekári v kategórii 105 + bez ohľadu na typ bicykla a bez ohľadu na vek.
Prevýšenie         :     599  metrov  priemer 7,3 %
Vzdialenosť        :     8,2  km
Štartovné vopred do 31.07.2020 : 8  € (zahŕňa občerstvenie, štartovací balíček, poskytnutie prvej pomoci)
Štartovné po 31.07.2020 a na mieste :   12 € (pri registrácii a úhrade štartovného po 31.7.2020 alebo na mieste v deň pretekov organizátor nezaručuje poskytnutie občerstvenia a štartovacieho balíčka v cene štartovného.)

Čas štartu prvého pretekára : 11:01  – štartuje sa v minútových intervaloch podľa vopred zverejnenej štartovej listiny.
Vekové kategórie pre preteky ROAD a ostatné bicykle od 18 a viac.

Kategórie:

RoadZ (ženy) 18 a viac rokov rok narodenia 2002 a staršie
RoadM1 (muži 18-29 rokov) rok narodenia 2002-1991
RoadM2 (muži 30-39 rokov) rok narodenia 1990-1981
RoadM3 (muži 40-49 rokov) rok narodenia 1980-1971
RoadM4 (muži 50-59 rokov) rok narodenia   1970-1961
RoadM5 (muži 60+ rokov) rok narodenia   1960 a starší

Juniori (chlapci dievčatá spolu do 18 rokov) rok narodenia do 2002 / kategória bez rozlíšenia pohlavia a bez rozlíšenia typu bicykla.

105 + (pretekári bez ohľadu na pohlavie, ktorý v deň pretekov majú 105 a viac kg a ak sa rozhodnú štartovať v tejto kategórii ). Nie je možné byť vyhodnotený v kategórii 105 + a aj vo svojej vekovej kategórii.

Víťazmi daných kategórií sa stávajú pretekári, ktorí súťažnú vzdialenosť prejdú na bicykli za najkratší čas. E-bike, ktoré majú prídavný – alternatívny pohon sú v samostatnej kategórii. Oceňujú sa prvé tri umiestnenia vo vyššie uvedených kategóriách medailami.

Zadelenie pretekárov do kategórii je podľa roku narodenia-automaticky podľa vyplnenej registrácie, okrem kategórie 105+, do ktorej sa pretekár zaradí sám.
V prípade menšieho počtu predregistrovaných pretekárov do 31.7.2020, ako 3 v jednotlivých kategóriách Road môže organizátor zlúčiť kategórie a to až na minimálne 2 kategórie : a to Ženy a Muži

Preteky MTB : horské bicykle
Cieľ pre MTB pretekárov : Pri SHMÚ na Kojšovskej holi
Prevýšenie         :     685  metrov priemer 6,6 %
Vzdialenosť        :    10,2  km
Štartovné vopred do 31.7.2020 : 8  € (zahŕňa občerstvenie, štartovací balíček, poskytnutie prvej pomoci)
Štartovné po 31.7.2020 a na mieste :  12 € (pri registrácii a úhrade štartovného po 31.7.2020 alebo na mieste v deň pretekov organizátor nezaručuje poskytnutie občerstvenia a štartovacieho balíčka v cene štartovného. )
Čas štartu prvého pretekára : 11:01  – štartuje sa v minútových intervaloch podľa vopred zverejnenej štartovej listiny.
Vekové kategórie od 18 rokov

Preteky MTB
Kategórie:
MTBZ
 (ženy) 18 a viac rokov rok narodenia 2002 a staršie
MTBM1 (muži 18-29 rokov) rok narodenia 2002-1991
MTBM2 (muži 30-39 rokov) rok narodenia 1990-1981
MTBM3 (muži 40-49 rokov) rok narodenia 1980-1971
MTBM4 (muži 50-59 rokov) rok narodenia   1970-1961
MTBM5 (muži 60+ rokov) rok narodenia   1960 a starší

Preteky e-BIKE

Hromadný štart o 9:00 s cieľom pri chate Erika. Zúčastňujú sa ho pretekári na  e-BIKE bicykloch.

Kategórie:
E-BIKE
 ocenia sa medailami najrýchlejší jazdci 1-2-3

Účastníci všetkých predchádzajúcich ročníkov t.j. v roku 2017, 2018, 2019 pri online registrácii a úhrade štartovného do 31.07.2020 majú štartovné za 2 €. V prípade ak takíto pretekári uhradia pri online registrácii plnú čiastku 8 €, bude sa to považovať za podporu podujatia a nevracia sa.
Použite QR kód pre platbu a zmeňte čiastku na 2 € a doplňte svoje meno.
Menovite : Vojtech Tóth, Kállai Krisztián, Hronec Kamil, Madarász Peter. Ak sme na niekoho zabudli a bol účastníkom všetkých troch doterajších ročníkov, prosím kontaktujte nás info@time4fun.sk

Víťazmi daných kategórií sa stávajú pretekári, ktorí súťažnú vzdialenosť prejdú na bicykli za najkratší čas. Oceňujú sa prvé tri umiestnenia vo vyššie uvedených kategóriách medailami.
V prípade menšieho počtu predregistrovaných pretekárov ako 3 v jednotlivých kategóriách MTB môže organizátor zlúčiť kategórie na minimálne 2 kategórie a to Ženy a Muži

Zadelenie pretekárov do kategórii je podľa roku narodenia-automaticky podľa vyplnenej registrácie okrem kategórie 105+ ktorú si pretekár sám zvolí. V deň pretekov dôjde k overeniu váhy.

Ocenia sa aj celkoví(absolútni) víťazi :
Celkový víťaz
 Road – cyklista, ktorý dosiahne najlepší čas medzi pretekármi s cestným a iným bicyklom/okrem MTB a e-Bike . (Preteky Road a ostatné bicykle) - Cieľ pri pomníku hrdinov SNP / máme na mysli cestné, trekové, gravel,city
Celkový víťaz MTB – cyklista, ktorý dosiahne najlepší čas medzi pretekármi s MTB bicyklom. (Preteky MTB)-Cieľ pri meteo stanici SHMÚ
Najmladší cyklista – Cieľ pri pomníku hrdinov SNP (podmienkou je absolvovať celú súťažnú trasu)

Celkový víťaz behu

Pri všetkých kategóriách sa za vek pretekára považuje dosiahnutý vek k 31.12.2020. Vek najmladšieho pretekára sa zistí podľa úplného dátumu narodenia.

BEŽECKÉ PRETEKY:

Cieľ pre bežcov : Pri chate Erika
Prevýšenie         :     599  metrov priemer 7,0 %
Vzdialenosť        :    9,3  km
Štartovné vopred do 31.07.2020 : 10  € (zahŕňa občerstvenie, štartovací balíček, poskytnutie prvej pomoci)
Štartovné po 31.07.2020 a na mieste :   15 € (pri registrácii a úhrade štartovného po 31.7.2020 alebo na mieste v deň pretekov organizátor nezaručuje poskytnutie občerstvenia a štartovacieho balíčka v cene štartovného. )

Všetci účastníci behu z roku 2019 majú štartovné vo výške 2 €,
Čas hromadného štartu : 09:01 spred KRČMY POD ROŠTAMI
Štart bežcov je hromadný a nezávislý od štartu cyklistov.

Vekové kategórie:
BEHZ    Ženy
BEHM1 do 35 rokov rok narodenia do 1986
BEHM2 35 a viac rokov rok narodenia 1985

Víťazmi daných kategórií sa stávajú pretekári, ktorí súťažnú vzdialenosť zabehnú alebo chôdzou prejdú po vyznačenej trase za najkratší čas. Zadelenie pretekárov do kategórii je podľa roku narodenia-automaticky podľa vyplnenej registrácie. Oceňujú sa umiestnenia 1-2-3 medailami.
V prípade menšieho počtu vopred registrovaných pretekárov ako 3 v jednotlivých kategóriách bežcov môže organizátor zlúčiť kategórie na minimálne 2 kategórie a to Ženy a Muži

TECHNICKÉ A USPORIADATEĽSKÉ INFORMÁCIE

8:00 – 10:00     Registrácie na mieste IBA CYKLISTI (podľa epidemiologickej situácie sa uvažuje aj o iba registrácii vopred. Bude včas upresnené)
7:30 - 08:45      Prezentácia pre bežcov a e-Bike rov.
9:00 - 10:45      Prezentácia cyklistov s cieľom pri pomníku (ROAD, JUNIORI, 105+)
9:00 - 11:45      Prezentácia cyklistov s cieľom pri SHMU (MTB)

09:00                Hromadný štart e-Bikerov.
09:01                Hromadný štart bežcov
10:15                Predpokladaný dobeh posledného bežca
10:30-10:45     Predpokladaný čas vyhodnotenia bežcov v chate Erika a e-Bikerov

11:01                Štart prvého pretekára-cyklistu s cieľom pri pomníku (ROAD, JUNIORI, 105+)
12:01 alebo 30 minút po odštartovaní posledného cyklistu s cieľom pri pomníku (ROAD, JUNIORI, 105+) Štart MTB s cieľom pri SHMU (MTB)

13:25                Predpokladané uvoľnenie uzávery cesty od pomníku hrdinov SNP smerom dole k Zlatej Idke
14:00                Predpokladaný príchod posledného pretekára-cyklistu do cieľa
14:30 - 15:00   Predpokladaný čas vyhodnotenia cyklistov v chate Erika

Prvá pomoc v mieste štartu, neskôr na treťom km pred cieľom. Pri občerstvovačke bežcov.

Organizátor si vyhradzuje v prípade nepredvídateľných okolností a udalosti posunúť a zmeniť vyššie uvedený program a propozície.
Všetky štarty sa uskutočnia v obci Zlatá Idka (časť obce RIEKA, neďaleko zvonice) spred KRČMY POD ROŠTAMI. Štart je totožný s miestom štartu v minulých rokoch.
Registračné miesta a preberania štartových balíčkov sa nachádzajú tiež na tomto mieste, KRČMA POD ROŠTAMI.
Dôrazne žiadame účastníkov aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky , zvlášť príkazové a zákazové tabule a taktiež pokyny organizátorov. Budú tam pre to aby vám pomáhali. Preteky prebiehajú za plnej premávky v obci Zlatá Idka cca prvé 2 km po štarte a na ďalšej časti trasy bude premávať kyvadlovo „vláčiková doprava“, ktorá má prednosť pred pretekármi .

Odporúčaná možnosť parkovania :
Pri futbalovom ihrisku cca 2 km po štarte, smerom na Kojšovskú hoľu, je parkovisko s vysokou kapacitou parkovania.

V priestore cieľa pretekov Road (pri pomníku Hrdinov SNP)

Blízko chaty Erika popri ceste smerom na Gelnicu. Usmernenie usporiadateľmi.
V obmedzenom počte v priestoroch štartu, pričom je nutné dodržať dopravné značky zákaz zastavenia, státia či zákaz parkovania. V priestoroch štartu zastavte iba na nevyhnutne krátky čas potrebný na registráciu, resp vyzdvihnutie štartového balíčka.

Ak pri registrácii nepožiadate o povolenie vstupu (ktoré je viazané na ŠPZ auta), resp ak Vám nebude to povolenie udelené nebude umožnené ísť ďalej motorovým vozidlom ako po parkovisko pri futbalovom ihrisku. Nie všetky žiadosti budú automaticky schválené. Všetci účastníci, ktorí  chcú parkovať autom hore, pri pomníku Hrdinov SNP alebo pri chate Erika sú povinný v registrácii uviesť evidenčné číslo svojho auta do 26.7.2020 v opačnom prípade nebude umožnený vstup autom. Počet áut s povoleným vstupom je limitovaný. V prípade naplnenia kapacity nebude umožnené žiadať o povolenie vstupu. K chate Erika sa dá dostať peši cca 5 km, alebo využiť kyvadlovú vláčikovú dopravu ak bude premávať. Počas pretekov bude cesta od pomníka smerom k obci Zlatá Idka uzatvorená pre autá aj pre cyklistov. Výnimku tvorí už spomenutá kyvadlová vláčiková doprava. resp bude možnosť zaradenia sa za vláčikovú dopravu smerom dole. Počas pretekov bude cesta iba jednosmerná, t.j. smerom hore. Pre bežcov a pre peších bude možnosť dostať sa dole smerom k Zlatej Idke. Počas pretekov bude cesta smerom na Gelnicu neregulovaná.

PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE K PLATBE NA ČASOVKU
Prihlášky sú dostupné  cez on-line formulár. Prihlášky – registrácia online bude dostupná do 31.7.2020. Platba za štartovné musí byť pripísaná na náš účet do 31.7.2020  23:59, t.j platbu – ak je tuzemská je potrebné uhradiť najneskôr do 30.7.2020.

Prihláška jednotlivca:
Cyklisti : v prihláške nezabudnite uviesť požadovaný čas štartu, ak neuvediete usporiadateľ vám priradí. Či je čas štartu ešte voľný si overíte v zozname prihlasujúcich.

Štartovné pri zrušení podujatia sa nevracia. Výnimkou je ak by došlo k zrušeniu preteku zo strany orgánov vydávajúcich povolenie na zvláštne užívanie účelovej komunikácie, alebo pri plošnom zákaze organizovať podujatia. Mená prihlásených pretekárov po prijatí a identifikácii úhrady sa zobrazia v štartovej listine. V prípade, ak čas štartu uvádzaný v prihláške sa medzičasom obsadil pretekárom, ktorý vykonal platbu už skôr, alebo ak pretekár neuvedie žiadny požadovaný čas štartu, usporiadateľ ho zaradí na prvý, najbližší jemu (organizátorovi) vhodný voľný štartový čas, pričom organizátor má na zreteli postupné napĺňanie štartovej listiny od 11:01.
V prípade dosiahnutia rovnakého času (výsledku) v pretekoch, pri konečnom vyhodnotení bude uprednostnený ten pretekár, ktorý má nižší štartový čas, t.j. štartoval skôr.

PLATOBNÉ ÚDAJE:
Číslo účtu : 2501825982 / 8330  účet vedený vo FIO Banka
Formát IBAN: SK19 8330 0000 0025 0182 5982
Medzinárodný formát účtu: SK19 8330 0000 0025 0182 5982    SWIFT: FIOZSKBAXXX MAJITEĽ ÚČTU: Time4fun, o.z.

Po každej správnej registrácii obdržíte potvrdzujúci email s platobnými údajmi. Ak neobdržíte potvrdzujúci email obratom po registrácii, pravdepodobne ste zadali nesprávnu emailovú adresu, kontaktujte nás info@time4fun.sk

PRAVIDLÁ, PROPOZÍCIE :
Pri prezentácii na mieste a preberaní štartovného balíčka, pretekári podpíšu súhlas s pravidlami a propozíciami pretekov. Bez tohoto podpisu nebudú pripustení k štartu čo znamená automatickú diskvalifikáciu. Jazdí a preteká sa za plnej premávky. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, bez nároku náhrady voči organizátorovi pri im vzniknutej škode. Pretekári sú povinní jazdiť na bicykloch s dvoma nezávislými brzdami, počas pretekov či rozjazdu mať na hlave celoplastové prilby, pretekať na bicykloch bez motorického pohonu (iba bicykle poháňané vlastnou silou), a je zakázané použitie iného nekalého spôsobu dopingu, ktoré by viedlo alebo mohlo viesť k zvýhodneniu voči ostatným. Pretekov sa zúčastňujú iba pretekári s dobrým zdravotným stavom, s bicyklami v dobrom technickom stave a tí ktorí vyjadrili súhlas s podmienkami a pravidlami pretekov potvrdia to v online formulári, resp registrujúci na mieste v deň pretekov na tlačive.
Pri nedostavení sa pretekára na štart je pretekár diskvalifikovaný. Pri dostavení sa na štart v omeškaní, sa za čas štartu pretekára považuje a meria jeho čas štartu podľa pôvodného ŠTARTOVÉHO ČASU.
Pri pretekároch, ktorí nemajú dovršený vek 15 rokov ku dňu pretekov je potrebný súhlas rodiča, alebo zodpovedného zákonného zástupcu. Tlačivo TU , resp. tvorí prílohu odpovedného emailu na vašu registráciu. Pri pretekároch s nedosiahnutým vekom 15 rokov ku dňu pretekov uvítame doprovod rodiča počas pretekov, buď na bicykloch alebo motorovým vozidlom, ak bolo vydané povolenie na vstup.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohoto rozpisu pravidiel a propozícií v prípade nepredvídateľných okolností-pričom sa zaväzuje, že zmena bude oznámená pretekárom v predstihu-najneskôr pred štartom prvého pretekára.
Pretekári majú prísny zákaz počas pretekov odhadzovať odpadky, či inak znečisťovať prostredie. Pretekári berú na vedomie, že trasa pretekov nie je vhodná na usporiadanie cyklistických pretekov. Pretekári preberajú na seba zodpovednosť za nimi spôsobené a vzniknuté škody voči tretím osobám. Pretekári súhlasia s vyhotovením audio, video záznamov, či už usporiadateľom alebo inými pretekármi, divákmi alebo inými tretími osobami a možnosťou ich uverejniť aj iným osobám, či už z dôvodu propagácie tejto akcie, alebo na reklamné či propagačné účely a to bez nároku na finančný či iný typ honoráru za to. Pretekári sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľov a v prípade potreby uvoľniť cestu záchranným zložkám, vozidlám usporiadateľa, alebo vozidlám tretích osôb. Zvlášť dôležitú pozornosť treba venovať kyvadlovej doprave / vláčiku s ktorým sa cyklistický pretekári stretnú v protismere (vláčik pôjde smerom dole) Pretekári súhlasia so zaslaním e-mailu s výsledkami, propagáciou akcie resp. pripomenutím akcie či organizačnými inštrukciami. Zaznamenané zvukové či obrazové záznamy môžu byť uverejnené na sociálnych sietiach (twitter,instagram, facebook, či uložené na zdieľaných miestach (cloudoch) google disk, facebook, instagram, uložto, twitter a nim podobné)
Nedodržanie týchto pravidiel a propozícií, resp. nesúhlas s nimi je potrebné zo strany pretekára uviesť pri štarte, pričom takýto pretekár nebude pripustený k štartu z dôvodu nesúhlasu s pravidlami týchto pretekov a to znamená automatickú diskvalifikáciu. Ochrana osobných údajov GDPR. Pretekári súhlasia s poskytnutím svojich osobných údajov v rozsahu a členení a uvedenom vyššie v pravidlách a v prihláške, za účelom správnej registrácie a identifikácie pretekárov na cyklistické preteky.

Pri vzniknutých situáciách nepodchytených v týchto propozíciách, sa bude postupovať podľa rozhodnutia usporiadateľa voči ktorému nie je možné odvolanie.

V Mokranciach 25.6.2020 (posledná úprava 20.7.2020)