Sme partia nadšencov, ktorí radi trávia svoj voľný čas aktívne. Zúčastňujeme sa mnohých cyklistických a bežeckých pretekov na rôznych úrovniach. Prostredníctvom nadobudnutých skúseností, sme doteraz zorganizovali viaceré podujatia a dospeli sme k názoru, že všetky tieto by bolo vhodné spojiť do jedného celku, spojiť naše sily, znalosti, skúsenosti a elán. Takto vzniklo občianske združenie Time4fun, o.z. Našim cieľom je organizovať súťažné aj rekreačné podujatia pre deti, mládež, dospelých a práca s dobrovoľníkmi. Okrem toho ponúkame naše služby v oblasti časomiery, registrácie, evidencie a organizovania takýchto podujatí aj subdodávateľským spôsobom t.j. pre iných organizátorov pretekov.