PROPOZÍCIE PRE E-BIKE

 

Preteky s hromadným štartom. Trasa je označená ako trasa ČERVENÁ – Cieľ pri meteo stanici.

DÁTUM PRETEKOV :5.8.2023 – Sobota

MIESTO ŠTARTU: Zlatá Idka spred krčmy pod Roštami pri Zvonici (miesto štartu je zhodné s minuloročným)

MIESTO CIEĽA: Kojšovská hoľa – meteo stanica (miesto cieľa je zhodné s minuloročným)

Miestne registrácie od 7:15 do 8:30 pri Rekreačnej chate v Zlate Idke GPS

Prevzatie štart balíkov pre vopred registrovaných s úhradami vopred : od 7:15 do 8:30 pri Rekreačnej chate v Zlatej Idke, GPS 

Hromadný štart: 9:00 hod spred Krčmy pod Roštami

DĹŽKA TRASY:  10,2 km

PREVÝŠENIE :   699 metrov.

POVRCH TRASY: asfalt, posledné 2 kilometre asfalt s horšou kvalitou

Miesto registrácie a miesto štartu je od seba vzdialené na 950 metrov.

SITUAČNÁ MAPKA :

ŠTARTOVNÉ:

6,- eur pri registrácii vopred s prijatou úhradou do 16.07.2023

10,- eur pri registrácii vopred s prijatou úhradou po 16.07.2023

15,- eur pri registrácii vopred či úhrade a registrácii na mieste v deň pretekov.

Štartovné zahŕňa :

Nevratné štartové číslo

Vratný čip

Zabezpečenie merania času počas pretekov

Zabezpečenie zdravotnej predlekárskej prvej pomoci

Chladený nápoj v cieli

Štartový balík *

Občerstvenie po prejazde cieľom* (v chate Erika)

Účastnícku medailu *

*Pri registrácii či prijatí úhrady štartovného po 27.7.2023, pri úhrade či registrácie na mieste, organizátori nezaručia štartový balík, účastnícku medailu a občerstvenie po pretekoch z dôvodu limitovaného počtu.

OCENENIE:

Oceňujú sa najrýchlejší traja pretekári.

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE:

 

V prípade vopred registrovaných účastníkov do 5 v každej kategórii, môže organizátor do 15.7. zlúčiť tie vekové kategórie a spojiť ich so silnejšími kategóriami.

 

ŽENY

rok nar.  bude upresnené

rok nar. bude upresnené

 

 

MUŽI

rok nar.  bude upresnené

rok nar. bude upresnené

rok nar. bude upresnené

rok nar. bude upresnené

rok nar. bude upresnené