ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH

1. CsK Cup, Moldava nad Bodvou 2020

 bežecké a cyklistické XCO preteky

10.10.2020

PROPOZÍCIE

POZOR ZMENA!!!

V sobotu 10.10.2020 sa v Moldave nad Bodvou uskutočnia bežecké a cyklistické preteky, v Športovom areály pod kopcom.

Presné miesto štartu a cieľa :  ŠPORTOVÝ AREÁL POD KOPCOM, Moldava nad Bodvou

GPS : 48.620174, 20.993890  (parkovisko)

Naplánuj si trasu s Google maps zo svojho domu až k nám : KLIK TU rýchlo a jednoducho.

Vzhľadom k aktuálnej pandemickej situácii sme sa ako organizátori rozhodli, že nie sme schopní podujatie plnohodnotne zorganizovať. Napriek tomu pracujeme na tom, aby sme aj v tejto zložitej dobe umožnili všetkým čo majú radi šport, užiť si plnohodnotné preteky aj na úkor obmedzení. Z tohoto dôvodu sme pristúpili k zmene propozícii CsK Cup Moldava nad Bodvou.

ČO SA MENÍ

Všetky aktivity a sprievodné akcie podujatia sa rušia. (reklamné a propagačné stánky, tombola, podávanie občerstvenia, DJ...atď.)

Dňa 10.10.2020 sa uskutočnia čisto iba bežecké a cyklistické preteky. Vzhľadom k vyššie uvedenému sa cena štartovného zníži u dospelých na 8€  a u detí a mládeže do 14 rokov / vrátane na 5€.

V uvedenej sume štartovného nie je občerstvenie/ ktoré sa pri športových hromadných akciách od 18.9.2020 nesmie podávať.

Účastníci, ktorí už uhradili štartovné, vrátime rozdiel medzi pôvodným a novým štartovným na účet z ktorého boli platené. Ak sa z dôvodu zmeny propozícií nechcete zúčastniť pretekov, oznámte nám to do 25.9.2020 23:59, vymažeme Vás zo štartovej listiny a vrátime štartovné. Doplnkový tovar (tričko) rozposielame po pretekoch. Do pretekov zostáva ešte niekoľko dní, počas ktorých sa môžu pandemické opatrenia zmeniť. V prípade, ak by sa podmienky ešte viac sprísnili a podujatie by sa z takýchto dôvodov neuskutočnilo, prijaté štartovné bude vrátené. Doplnkový tovar sa rozpošle po 10.10.2020. 

NOVÉ PROPOZÍCIE

REGISTRÁCIA KLIK TU 

Registrovať sa dá aj v deň konania podujatia 10.10.2020 v čase 07:30 - 13:30 v Športovom areáli pod kopcom, Moldava nad Bodvou. Žiadame však účastníkov, aby využili online prihlasovací formulár. Vyhnú sa tak zbytočnému čakaniu v rade, v deň pretekov a urýchlia tak prezentáciu a priebeh podujatia.

Pri prezentácii nie je možné vyzdvihnúť štartové čísla pre iných pretekárov (len zákonný zástupca), nezabudnite na kartičky poistenca štartujúcich a prípade vyžiadania ich predložte.

Štartové čísla sú vratné a zálohované čiastkou 2,-€, za ktoré sa platí pri preberaní čísel. Po ukončení pretekov a po vrátení nepoškodených čísel sa uvedená záloha vracia.

Ak ste sa už zaregistrovali, nájdete sa v zozname TU  Registrácia je úplná až po prijatí a identifikovaní štartovného na náš účet.

 

PROGRAM:


Jednotlivé štarty pretekov sú informatívne, organizátor sa ich snaží dodržať, ale pri vlnových štartoch môže dôjsť k určitým časovým posunom. V prípade malého alebo príliš veľkého počtu pretekárov sa môžu jednotlivé štarty cyklistických pretekov v rámci vekových kategórií rozdeliť alebo zlúčiť (chlapci/dievčatá). Pretekári budú o tom vyrozumený najneskôr pred jednotlivými štartmi.

Registrácie bežcov do 8:30

Registrácie cyklistov do 13:30,  minimálne 1 hod pred predpokladaným štartom danej vekovej kategórie.

 

7:30                   Začiatok registrácii

9:00                   Štart bežeckých pretekov

11:00                 Vyhodnotenie bežeckých pretekov.

Predpokladaný začiatok jednotlivých štartov cyklistických pretekov.

11:30 MIKRO    rok narodenia 2014 - 2015  preteky trvajú približne 10  minút

11:55 MILI        rok narodenia 2012 - 2013 preteky trvajú približne 15 minút

12:30 MINI       rok narodenia 2010 - 2011 preteky trvajú približne 15 minút

13:10 MLADŠÍ ŽIACI / ČKY        rok narodenia 2008 - 2009 preteky trvajú približne 20 minút

13:50 STARŠÍ ŽIACI / ČKY         rok narodenia 2006 - 2007 preteky trvajú približne 25-30 minút

14:50 Vyhodnotenie pretekov kategórií MIKRO, MILI, MINI, MLADŠÍ, STARŠÍ ŽIACI/ČKY

15:10 preteky dospelých       rok narodenia  2005 a viac (spoločný štart, vyhodnotenie podľa vekových kategórií)

 

Vyššie uvedený časový rozpis je iba približný a počíta s oddeleným štartom chlapcov a dievčat v štartoch MIKRO až STARŠÍ ŽIACI / ČKY. Prosíme všetkých pretekárov, aby svoje štartové balíčky prevzali, resp. vykonali registráciu minimálne 1 hodinu pred svojim štartom, najneskôr však do 13:30. 

V prípade nižšieho počtu štartujúcich, môžu byť štarty chlapcov a dievčat v kategóriách MIKRO - STARŠÍ ŽIACI/ČKY spojené a tým pádom môže dôjsť k posunutiu štartov.

Pri registrácii vopred ponúkame možnosť zakúpenia športového - rýchloschnúceho trička v cene 10,-€ s logom podujatia (platí do 30.9.2020)

Štartovné zahrňuje

účasť na podujatí

základná zdravotná pomoc

značenie trate

profesionálne čipové meranie času

štartovací balík (podľa podmienok štartovného)

umytie bicyklov

Pre registrovaných po termíne 3.10.2020 nevieme zaručiť štartovací balíček.

BEŽCI

Štartovné

Registrácie do 3.10.2020

Účastníci do veku 17 rokov vrátane 5,-€

Účastníci nad 18 rokov vrátane: 8,-€

Registrácie po 3.10.2020

Účastníci do veku 14 rokov vrátane 7,-€

Účastníci nad 15 rokov vrátane: 10,-€

Kategórie

Ženy:

- Ženy do 17 r. (ročník 2003 – 2020)

- Ženy 18 - 39 r. (ročník 1981 – 2002)

- Ženy 40 - 49 r. (ročník 1971 – 1980)

- Ženy 50 - 59 r. (ročník 1961 – 1970)

- Ženy nad 60 r. (ročník 1960 a staršie)

Muži:

- Muži do 17 r. (ročník 2003 – 2020)

- Muži 18 - 39 r. (ročník 1981 – 2002)

- Muži 40 - 49 r. (ročník 1971 – 1980)

- Muži 50 - 59 r. (ročník 1961 – 1970)

- Muži nad 60 r. (ročník 1960 a starší)

V prípade ak v niektorej vekovej kategórií bude do 30.9.2020 registrovaných menej ako 5 účastníkov, si organizátor vyhradzuje právo zlúčiť kategórie.

Ceny

V každej kategórii sa oceňujú prví traja najrýchlejší.

Mapka a video trasy.

Dĺžka trasy :

juniori (5-17 rokov) 2 kolá, spolu 7,5 km, prevýšenie cca 250 metrov

nad 17 (18+)   3 kolá, spolu 11 km, prevýšenie cca 380 metrov

Trasa behu na STRAVA : KLIK TU 

GPX súbor :

Video trasy bežcov :

Autor trasy: Július Vilk / ProRun Moldava

CYKLISTI

Štartovné

Registrácie do 3.10.2020

Účastníci do veku 14 rokov vrátane 5,-€

Účastníci nad 15 rokov vrátane: 8,-€

Registrácie po 3.10.2020

Účastníci do veku 14 rokov vrátane 7,-€

Účastníci nad 15 rokov vrátane: 10,-€

Kategórie

Juniori/ky:

- MICRO 5 - 6 r. (ročník 2014 – 2015)

- MILI 7 - 8 r. (ročník 2012 – 2013)

- MINI 9 - 10 r. (ročník 2010 – 2011)

- Mladší žiaci/ky 11 - 12 r. (ročník 2008 – 2010)

- Starší žiaci/ky 13 - 14 r.  (ročník 2006 - 2007)

Ženy:

- Ženy 15+  (ročník 2005 a staršie)

Muži:

- Muži 15 - 23 r. (ročník 1997 – 2005)

- Muži 24 - 29 r. (ročník 1996 – 1991)

- Muži 30 - 39 r. (ročník 1990 – 1981)

- Muži 40 - 49 r. (ročník 1971 – 1980)

- Muži 50 - 59 r. (ročník 1961 – 1970)

- Muži nad 60 r. (ročník 1960 a starší)

Ceny

V každej kategórii sa oceňujú prví traja najrýchlejší.

 

Mapka a video trasy. 

MIKRO

Video trasy:

 

MILI

MINI

MLADŠÍ a STARŠÍ ŽIACI / ČKY

DOSPELÍ

GPX súbor trasy klik TU

Video trasy:

 

Autor trasy: Štefan Kuzma / euro- PLECH s.r.o.


Parkovanie, situačná mapka : 

Prípadné miesta na túry v okolí :

PODMIENKY ÚČASTI.

Pretekári bežci aj cyklisti do dosiahnutia 15 rokov ku dňu pretekov, môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.

Pre cyklistov je cyklistická prilba povinná.

Pretekári sa začnú vyzývať na postavenie na štart približne 5 minút pred príslušným štartom. Pretekár, ktorý sa nedostaví na výzvu k štartu bude štartovať z konca štartového poľa. Prosíme pretekárov aby to rešpektovali pokyny organizátorov.

INÉ :

  1. A) Z dôvodu stále pretrvávajúcej svetovej pandémie ochorenia COVID-19 sú všetci účastníci povinní dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné predpisy podľa nariadení Vlády SR. V záujme dodržiavania všetkých vyššie opísaných bezpečnostných opatrení môže pri vstupe do areálu prevádzkovateľ pristúpiť ku kontrole účastníka – jeho ochranných prostriedkov a k meraniu jeho telesnej teploty. Prosíme dodržujte zásady ochrany ROR (rúško, odstup, ruky/dezinfekcia) . Registračné a kontaktné miesta sú upravené tak, aby prichádzalo k minimálnemu kontaktu medzi účastníkmi a so zamestnancami areálu. Dodržujte bezpečnú vzdialenosť 2 metre. Počty štartujúcich budú v prípade limitov hromadných podujatí regulované na požadované počty podľa dátumu prihlásenia. 
  2. B) Preteky sa uskutočnia za každého počasia – za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadného presunutia na neskorší termín. Sledujte informácie na www.time4fun.sk alebo na našej Facebook stránke
  3. C) Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.
  4. D) Všetkým pretekárom odporúčame lekársku prehliadku. Podujatia sa zúčastnite iba ak ste zdravý/zdravá.
  5. E) Usporiadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou.
  6. F) Pre súťaž je povolený horský bicykel v dobrom technickom stave s dvoma nezávislými brzdami.
  7. G) Súťaž sa riadi týmito pravidlami. V prípadoch nepodchytených v tomto súťažnom poriadku, či pravidlách rozhoduje organizátor súťaže. Proti jeho rozhodnutiu nie je možné odvolanie.
  8. H) Počas tréningu cyklistov medzi jednotlivými štartmi sa na trati môžu pohybovať len cyklisti so štartovým číslom a s prilbou na hlave. Pri detských pretekoch pred každým štartom urobíme prehliadku trasy aby pretekári spoznali trasu. Počas prezentácie lukostrľby, bude časť trasy uzavretá.
  9. I) V prípade zrušenia podujatia pre COVID-19, budú pretekári informovaní o ďalšom postupe, prostredníctvom organizačného tímu.

Riadime sa týmto platným opatrením:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto opatrenia:

 

 

  1. B) S účinnosťou od 18. septembra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb. V prípade hromadných podujatí športovej či kultúrnej povahy sa do uvedených limitov započítavajú výlučne osoby v obecenstve.

 

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov, - hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

- zákaz podávania rúk,

- pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

- v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,

- v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,

- v prípade hromadných podujatí športového a kultúrneho charakteru nie je možné podávať občerstvenie,

- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,

- podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,

- v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

 

V Moldave nad Bodvou 2.9.2020 (posledná úprava 23.9.2020)