PROPOZÍCIE
Turniansky MARATÓNFEST

 1. ročník

Organizátor: Penzión Réva, Turňa nad Bodvou

Spoluorganizátori: Time4fun, o.z., OZ Save Nature by Civas

Cieľ pretekov:  

    • – pripomenúť významnú udalosť obce Turňa nad Bodvou – 1.štart MMM
    • – umožniť súťaženie pre rekreačných bežcov – deti,
    • – spopularizovať beh a význam športovania,
    • – napomôcť výchove k zdravému životnému štýlu,
    • – zvyšovanie popularity obce Turňa nad Bodvou.

Usporiadatelia: Mgr. Eva Mižaková, Katarína Hudáková Gállová, Ján Hudák

Dátum konania pretekov: 17.9.2022 (sobota)

Miesto súťaže: štart súťaže je pri pomníku 1.štartu MMM v Turni nad Bodvou pri Penzióne Réva

Trať: nenáročná trať po trávnatej ploche

Registrácia: na mieste v deň pretekov 9:00 – 10:00, pri pomníku 1.štartu MMM v Turni nad Bodvou pri Penzióne Réva

Štartovné: 1€

Kategórie: BABY (rok narodenia 2016 a mladší) – dĺžka trate 300 m

MIKRO (rok narodenia 2015 – 2014) – dĺžka trate 600 m

MINI (rok narodenia 2013 – 2012) – dĺžka trate 900m

MLADŠÍ ŽIACI (rok narodenia 2011 – 2009) – dĺžka trate 1200 m

STARŠÍ ŽIACI (rok narodenia 2008 – 2007) – dĺžka trate 1500 m

Čas prvého štartu: 10:15

Vyhodnotenie: cca 12:00 (resp. 15 minút po dobehnutí posledného súťažiaceho)

Ocenenie: v každej kategórii sa ocenia najrýchlejší traja pretekári

Ostatné: dieťa sa môže súťaže zúčastniť len v sprievode dospelej osoby, ktorá dieťa zaregistruje do súťaže a preberá plnú zodpovednosť za dieťa.