Dôležitý OZNAM!!!

Registrácia je pozastavená a pretek sa bude konať v náhradnom termíne podľa situácie a nariadenia vlady SR.

ŠK BODVA VIANOČNÝ BEH 2021

 

Posledná predvianočná nedeľa v Moldave nad Bodvou sa dúfajme nebude niesť len tradičným symbolom zapálenia adventnej sviečky na námestí, ale snáď bude aj v znamení behu a kultúry. Po ročnej prestávke ovplyvnenej pandémiou COVID 19 sa opäť vraciame na bežeckú scénu. Už tradičný vianočný beh sa bude konať v nedeľu dňa 19. decembra 2021 so štartom o 13:00 hod., ako otvorené bežecké podujatie ulicami mesta. Písal by sa už jeho 10. ročník, ale nakoľko sa minulý rok pretek nekonal, tak ostávame pri 9. ročníku. Pripravená je opäť mestská trať, ale so zmenami čo sa týka trasy, dĺžky a aj miesta štartu. Trať bude rýchlejšia v celkovej dĺžke 7,7 km v dvoch kolách. 1 kolo má dĺžku 3,85 km a jeho povrch je asfaltový. Samozrejme nebude chýbať ani výbeh po serpentíne na mestskú časť „Kopec“. Tu Vás už tradične preverí 208 schodov nad Moldavskou jaskyňou. Samotný štart aj cieľ bude ponad riekou Bodva, na cestnom  moste, ktorý sa nachádza na ulici Školská. Trasa behu vedia teda ulicami: Školská, Československej armády, Podhorská, Slovenského národného povstania, Rožňavská, Záhradná, Hlavná a Školská.

Miesto štartu, cieľu, zázemia, prezentácie, občerstvenia aj vyhodnotenia bude teda v priestoroch Inkubátora, ktorý sa nachádza pri trhovisku na ulici Školská.

Usporiadateľ: 

Športový klub Bodva Moldava a Mestský športový klub Moldava nad Bodvou

Termín:

19. december 2021 (nedeľa)

Štart:

Mestské trhovisko na ulici Školská v Moldave o 13:00 hod. pre všetky kategórie

Prezentácia:

Školská ulica – Inkubátor vedľa Trhoviska od 11:45 – 12:45 hod.

Štartovné:

10 eur – vopred registrovaní s uhradenou platbou do 14. decembra 2021
15 eur – registrovaní priamo na mieste v deň preteku
V štartovnom majú bežci zahrnuté občerstvenie, jedlo a nápoj. Súčasťou štartovného je tombola a po dobehnutí do cieľa už tradičná pamätná účastnícka medaila.

 

Registrácia:

Spočíva vo vypísaní formulára a zaplatení štartovného . Registrácia je úspešná až po pripísaní platby za štartovné na účet klubu na základe ktorej obdržíte potvrdzujúci email.

V prípade ak sa preteku nezúčastnite, organizátor t.j. Športový klub Bodva, tieto peniaze využije na rozvoj športového klubu.

V prípade zmien pandemických  opatrení  si organizátor vyhradzuje právo na zmenu v organizácii o ktorých bude včas súťažiacich informovať.

Limit je 80 pretekárov!

 

Bankové spojenie:

IBAN číslo: SK50 0200 0000 0042 9807 8553  (VÚB banka)
V poznámkach platby prosím uviesť Vaše: meno a priezvisko.

 

Trať:

- asfalt, dĺžka trate je 7,7 km ( 2 súťažné kolá, 1 kolo meria 3,85 km )
- pre kategórie M1, M2, M3, M4, Ž1, Ž2, Ž3 – 7,7 km (2 súťažné kolá)

Ceny:

žiadna finančná výhra!!! Behať sa bude o vecné ceny (medaila, pohár) pre prvých troch v kategórii M1, M2, M3, M4, Ž1, Ž2, Ž3.
Navyše každý účastník, ktorý dobehne do cieľa dostane prekrásnu účastnícku medailu.


Kategórie:

M1 – muži do 39 r.,
M2 – muži od 40 r. - do 49 r.
M3 – muži od 50 r. - do 59 r.
M4 – muži nad 60 r.,
Ž1 – ženy do 39 r.
Ž2 – ženy od 40 r. - do 49 r.
Ž3 – ženy nad 50 r.

NMM – najlepší domáci moldavský bežec „muž“ s trvalým bydliskom v Moldave nad Bodvou, ktorý je povinný uviesť pri registrácii (ocenený traja najlepší bežci)

NMŽ – najlepšia domáca moldavská bežkyňa „žena“ s trvalým bydliskom v Moldave nad Bodvou, ktorý je povinná uviesť pri registrácii (ocenené tri najlepšie bežkyne)