Partneri

4.kolo Séria Adventných behov, Moldava nad Bodvou

Občianske združenie Time4fun, o.z. vás pozýva na posledné 4.kolo Série Adventných behov, organizovaného 17.12.2022 – sobota od 10:30 v Moldave nad Bodvou, pri Inkubátorovom dome

INFORMÁCIE A PROPOZÍCIE

Dátum pretekov : 17.12.2022 – sobota
Program :
10:30 – 11:30 Miestne registrácie a preberanie štart čísel

Do 11:45 preberanie štart čísel (iba tých pretekárov, kde už bola úhrada vopred)

12:00 Predpokladaný štart kategórie HOBBY

Až po dobehnutí posledného pretekára HOBBY do cieľa, štart kategórií HERO a ACTIVE (podľa počtu registrovaných sa rozhodne o spoločnom alebo oddelenom štarte týchto dvoch kategórií s rozdielom niekoľkých minút)

15:00 Predpokladaný čas dobehu posledného pretekára.

Do 15:30 predpokladaný čas vyhlásenia výsledkov, resp. 30 minút po dobehnutí posledného pretekára z dlhej trate.

Miesto štartu a cieľa : Gymnázium Štefana Moysesa. GPS miesto štartu 48.61279912512371, 20.996420009408553
Link na registráciu : REGISTRÁCIU

Ak si sa zúčastnil, alebo si sa registroval niektorého kola na zadaný e-mail obdržíš pozvánku pre zjednodušenú registráciu po 11.12.2022

KLIKOM TU SI NAPLÁNUJ CESTU PRIAMO K NÁM

TRASA

HOBBY : 2 kolá, celková dĺžka pretekov 1 km, prevýšenie 0 metrov. Povrch asfalt v meste, viď mapka nižšie

ACTIVE : 1 kolo, celková dĺžka pretekov 5,80 km, prevýšenie 90 metrov. Povrch asfalt v meste, trail a lúka. STRAVA link  

HERO : 2 kolá, celková dĺžka pretekov 11,50 km, prevýšenie 180 metrov. Povrch asfalt v meste, trail a lúka.  STRAVA link 

Mapky tratí

HOBBY trasa

ACTIVE a HERO trasa

ŠTARTOVNÉ

Registrácia na 4.kolo Série Adventných behov v Moldave nad Bodvou je rozdelená :

1- pretekári, ktorí sa už zúčastnili, alebo sa nezúčastnili ale už sa registrovali na niektoré z predchádzajúcich kôl obdržia po 11.12.2022 email s pozývacím linkom pre 4.kolo do Moldavy nad Bodvou. Prihlasujú sa iba cez ten link v emaily.

2- pre tých ktorí neboli – nepretekali ani sa neregistrovali v predchádzajúcich kolách, tí neobdržali pozývacie emaily, t.j. nie sú v „systéme“ po 11.12.2022 použite prosím tento registračný link : REGISTRÁCIA PRE 4.KOLO

Registrácia a uhradené štartovné vopred do  14.12.2022 : 6,- €

Registrácia a štartovné po 14.12.2022 : 10,- €

Registrácia a úhrada na mieste : 10,- €

Registrácia vopred ale úhrada na mieste : 10,- €

Pri prvej registrácii je potrebné pripočítať 2,- € za nevratné štartové číslo.

Všetky platobné informácie obdržíte po správnej registrácii v emaily. Ak neobdržíte obratom email po registrovaní sa kontaktujte nás na toth@time4fun.sk, skontrolujte si aj SPAM poštu

Bankové číslo vedené vo Fio banka a.s. IBAN : SK19 8330 0000 0025 0182 5982 , BIC/SWIFT : FIOZSKBAXXX

Pri úhrade zo zahraničia nás kontaktujte emailom demko@time4fun.sk dohodneme prípadné podmienky.

Štartové číslo sa nevracia, platí na všetky ďalšie kolá adventného behu. Pri strate, poškodení, nefunkčnosti čipu, alebo pri zabudnutí doma v ďalších kolách sa za poplatok 2,- € vydá nové štartové číslo a po vydaní nového štartového čísla, staré – predchádzajúce prestáva platiť.  

Štartovné obsahuje štartový balíček, po pretekoch pohár vareného vína, alebo horúci čaj,  účastnícku medailu, ktorá tvorí set s ostatnými kolami Série Adventného behu.

Pretekárom registrujúcich sa na mieste nevieme s určitosťou zaručiť štartový balíček, resp. účastnícku medailu.

Kliknutím TU viete pozrieť či ste registrovaný, resp. či sme priradili vašu platbu. Ak ste v zozname, ale email ohľadom platobných údajov vám nedošiel, pravdepodobne bol zadaný chybný email, kontaktujte nás.

KATEGÓRIE

Pre 1.kolo organizátor vyhlasuje tieto kategórie:

HOBBY  – pre vek pretekárov 1-10 rokov / rok narodenia 2012 – 2021. Rodičia, príbuzní týchto pretekárov ich môžu doprevádzať. Považujú sa za doprovod. Doprovod pretekárov nehradí štartovné, nemá štartové číslo a nemá nárok na účastnícku medailu ani štartový balík.

Pretekári vo veku nad 10 rokov sa ale môžu registrovať do tejto kategórie-nesúťažne. Pri úhrade štartovného obdržia štartový balíček, účastnícku medailu, ale nie sú vyhodnotení súťažne 1-2-3

ACTIVE – vek nad 10 rokov / rok narodenia 2011 a skôr

HERO– vek nad 10 rokov / rok narodenia 2011 a skôr

Rozhodujúci je rok narodenia a nie dátum narodenia.

Kategória HOBBY štartuje Inkubátorového domu v Moldave nad Bodvou o 12:00 (ulica Nová)
Kategória ACTIVE a HERO štartuje až po dobehnutí posledného dieťaťa v kategórii HOBBY.

VYHODNOTENIE

V každej kategórii sa vyhlasujú a ocenia medailou najrýchlejší pretekári 1-2-3, ktorí zdolajú regulárnym spôsobom určenú trasu a spadajú do danej súťažnej kategórie. Oceňujú sa zvlášť obe pohlavia.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Štartové čísla si pripnite na hruď, alebo brucho, nohavice tak aby boli jasne viditeľné spredu. Na druhej strane štartového čísla sa nachádza čip, nepoškodzujte ho.

Po odoslaní platnej registrácie, zväčša obratom, obdrží registrujúci sa pretekár email s inštrukciami a platobnými údajmi. Pokiaľ neobdržíte do 2 hodín potvrdzujúci email, skontrolujte si priečinok SPAM resp. kontaktujte nás emailom toth@time4fun.sk

Blízko registrácie (v inkubátorovom dome) na prízemí budú provizórne šatne. Pozor, dohliadnite na svoje osobné veci, organizátor nezodpovedá za ne.
Miesto registrácie je v inkubátorovom dome na prízemí.

Ak máte možnosť registrujte sa online vopred, vyhnete sa zbytočným čakaniam v rade na mieste pred pretekmi, zároveň ak pri registrácii a aj úhrade vopred (t.j. iba prevzatie čísel resp. prípadného štartovacieho balíčka) vám stačí dôjsť len malú chvíľu pred štartom pre vyzdvihnutie štartovacieho balíčka či štartového čísla.

Prosíme registrujúcich sa pretekárov o presné zadanie emailovej adresy, emailom totiž zasielame podklady k úhrade a potvrdenia.

Štartovné sa nevracia a nie je ho možné ani prenášať na ďalšie kolá Série adventných behov či iné preteky.

Tieto preteky sú posledným zo štyroch kôl Série Adventných behov roku 2022
POZOR, preteky prebiehajú za plnej premávky, napriek tomu sa snažíme zabezpečiť plynulý a bezpečný beh pretekárom. Pre kategóriu HOBBY bude ulica Nová uzatvorená.

Ak prichádzate autom pri parkovaní dbajte a dodržujte prosím dopravné značenia, k značenému parkovisku sa dostanete iba od sídliska (zo severnej strany. Viď situačná mapka)

V prípade nepredvídaných okolností, zmien, resp. pandemických opatrení si organizátori vyhradzujú právo na zmenu propozícií či podmienok účastí.

V prípade nepredvídaných situácií môže organizátor rozhodnúť o prerušení Série Adventných behov, alebo o jeho presune na iný termín.

V prípade limitov počtov účastníkov sa uprednostňujú registrovaní pretekári podľa skoršieho času registrácie, resp. pretekári, ktorí sa už zúčastnili 1.kola v Lorinčíku.

O sporných prípadoch, mimoriadnych situácií vzniknutých a nepodchytených v týchto pravidlách, alebo pravidlách daného kola rozhodne organizátor, voči jeho rozhodnutiu nie je možné odvolať sa.

Pretekári do 18 rokov štartujú iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Súhlas platí pre všetky štyri kolá Série Adventných behov. Podpisuje sa iba pri prvej účasti.

Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, musia mať so sebou preukaz poistenca.

Usporiadateľ nezodpovedá za stratu ich osobných vecí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu športového podujatia v prípade nepriaznivého počasia. Účastníci súhlasia so zhotovením zvukových, obrazových záznamov a následnom uverejnení organizátorom.

Všeobecné – základné celkové informácie o Sérii Adventných behov nájdete tu. https://time4fun.sk/seria-adventnych-behov-2022/

Priebežný stav pretekov a výsledky z jednotlivých kôl budú uverejnené na www.time4fun.sk

Viac informácii na :

web : www.time4fun.sk

Facebook : www.facebook.com/Time4fun.sk

You Tube : https://www.youtube.com/time4funoz

Priebežný stav pretekov a výsledky z jednotlivých kôl budú uverejnené na www.time4fun.sk

Priebežné – online výsledky v deň podujatia, budú online zobrazené na www.time4fun.sk/qr počas pretekov, alebo po zosnímaní QR kódu na mieste podujatia.