Partneri

3.kolo Séria Adventných behov, Medzev

Samospráva mesta Medzev, BK Spartak Medzev a občianske združenie Time4fun, o.z. vás pozýva na 3.kolo Série Adventných behov, organizovaného 10.12.2022 – sobota od 9:30 v Medzeve

INFORMÁCIE A PROPOZÍCIE

Dátum pretekov : 10.12.2022 – sobota
Program :
9:30 – 10:30 Miestne registrácie a preberanie štart čísel

Do 10:45 preberanie štart čísel (iba tých pretekárov, kde už bola úhrada vopred)

11:00 Predpokladaný štart kategórie HOBBY

Až po dobehnutí posledného pretekára HOBBY do cieľa, štart kategórií HERO a ACTIVE (podľa počtu registrovaných sa rozhodne o spoločnom alebo oddelenom štarte týchto dvoch kategórií s rozdielom + 5 minút)

14:00 Predpokladaný čas dobehu posledného pretekára.

Do 14:30 predpokladaný čas vyhlásenia výsledkov, resp. 30 minút po dobehnutí posledného pretekára z dlhej trate.

Miesto štartu : Futbalové ihrisko, Medzev
GPS údaje štartu a registrácie : 48.70638787840883, 20.88684076382807
Link na registráciu : REGISTRÁCIA

Ak si sa zúčastnil alebo si sa registroval 1. kola v Lorinčíku alebo 2.kola v Čečejovciach alebo oboch, dostaneš emailom pozývací link po ukončení 2.kola. Skontroluj si aj SPAM kôš 4.12.2022

KLIKOM TU SI NAPLÁNUJ CESTU PRIAMO K NÁM

TRASA

HOBBY : 1 kolo, celková dĺžka pretekov 1,1 km, prevýšenie 3 metre. Beží sa systémom tam a späť. Povrch asfalt v dedine, viď mapka nižšie STRAVA link (POZOR začiatok trasy je strihnutý pre presnú trasu pozri mapku)

ACTIVE : 1 kolo, celková dĺžka pretekov 5,5 km, prevýšenie 80 metrov. Povrch asfalt, beh v dedine, lesný trail, lúka. STRAVA link  (POZOR začiatok trasy je strihnutý pre presnú trasu pozri mapku)

HERO : 1 kolo, celková dĺžka pretekov 12,0 km, prevýšenie 240 metrov. Povrch horší asfalt, lesný trail, lúka  STRAVA link (POZOR začiatok trasy je strihnutý, pre presnú trasu pozri mapku)

Mapky tratí

HOBBY trasa

ACTIVE a HERO trasa

ŠTARTOVNÉ

Registrácia na 3.kolo Série Adventných behov v Medzeve je rozdelená pre :

1- pretekári, ktorí sa už zúčastnili 1.kola v Lorinčíku, alebo 2. kola v Čečejovciach, alebo sa už registrovali na jedno z tých kôl, tí obdržia 4.12.2022 email s pozývacím linkom pre 3.kolo do Medzeva. Skontrolujte si aj SPAM kôš.

2- pre tých ktorí neboli registrovaní – nepretekali v Lorinčíku, ani v Čečejovciach, t.j. novo registrovaní, prosím použite po 4.12.2022 tento registračný link :  REGISTRÁCIA

Registrácia a uhradené štartovné vopred do  7.12.2022 : 6,- €

Registrácia a štartovné po 7.12.2022 : 10,- €

Registrácia a úhrada na mieste : 10,- €

Registrácia vopred ale úhrada na mieste : 10,- €

Pri prvej registrácii je potrebné pripočítať 2,- € za nevratné štartové číslo.

Všetky platobné informácie obdržíte po správnej registrácii v emaily. Ak neobdržíte obratom email po registrovaní sa kontaktujte nás na toth@time4fun.sk, skontrolujte si aj SPAM poštu

Bankové číslo vedené vo Fio banka a.s. IBAN : SK19 8330 0000 0025 0182 5982 , BIC/SWIFT : FIOZSKBAXXX

Pri úhrade zo zahraničia nás kontaktujte emailom demko@time4fun.sk dohodneme prípadné podmienky.

Štartové číslo sa nevracia, platí na všetky ďalšie kolá adventného behu. Pri strate, poškodení, nefunkčnosti čipu, alebo pri zabudnutí doma v ďalších kolách sa za poplatok 2,- € vydá nové štartové číslo a po vydaní nového štartového čísla, staré – predchádzajúce prestáva platiť.  

Štartovné obsahuje štartový balíček, po pretekoch pohár vareného vína, alebo horúci čaj,  účastnícku medailu, ktorá tvorí set s ostatnými kolami Série Adventného behu.

Pretekárom registrujúcich sa na mieste nevieme s určitosťou zaručiť štartový balíček, resp. účastnícku medailu.

Kliknutím TU viete pozrieť či ste registrovaný, resp. či sme priradili vašu platbu. Ak ste v zozname, ale email ohľadom platobných údajov vám nedošiel, pravdepodobne bol zadaný chybný email, kontaktujte nás.

KATEGÓRIE

Pre 3.kolo organizátor vyhlasuje tieto kategórie:

HOBBY  – pre vek pretekárov 1-10 rokov / rok narodenia 2012 – 2021. Rodičia, príbuzní týchto pretekárov ich môžu doprevádzať. Považujú sa za doprovod. Doprovod pretekárov nehradí štartovné, nemá štartové číslo a nemá nárok na účastnícku medailu ani štartový balík.

Pretekári vo veku nad 10 rokov sa ale môžu registrovať do tejto kategórie-nesúťažne. Pri úhrade štartovného obdržia štartový balíček, účastnícku medailu, ale nie sú vyhodnotení súťažne 1-2-3

ACTIVE – vek nad 10 rokov / rok narodenia 2011 a skôr

HERO– vek nad 10 rokov / rok narodenia 2011 a skôr

Rozhodujúci je rok narodenia a nie dátum narodenia.

VYHODNOTENIE

V každej kategórii sa vyhlasujú a ocenia medailou najrýchlejší pretekári 1-2-3, ktorí zdolajú regulárnym spôsobom určenú trasu a spadajú do danej súťažnej kategórie. Oceňujú sa zvlášť obe pohlavia.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Štartové čísla si pripnite na hruď, alebo brucho, nohavice tak aby boli jasne viditeľné zpredu. Na druhej strane štartového čísla sa nachádza čip, nepoškodzujte ho.

Po odoslaní platnej registrácie, zväčša obratom, obdrží registrujúci sa pretekár email s inštrukciami a platobnými údajmi. Pokiaľ neobdržíte do 24 hodín potvrdzujúci email, skontrolujte si priečinok SPAM resp. kontaktujte nás emailom toth@time4fun.sk

Vedľa budovy starej požiarnej zbrojnici, Lorinčík č.49, vedľa miesta štartu budú dostupné šatne, resp. umyvárka. Pozor, dohliadnite na svoje osobné veci, organizátor nezodpovedá za ne.

Ak máte možnosť registrujte sa online vopred, vyhnete sa zbytočným čakaniam v rade na mieste pred pretekmi, zároveň ak pri registrácii a aj úhrade vopred (t.j. iba prevzatie čísel resp. štartovacieho balíčka, vám stačí dôjsť len malú chvíľu pred štartom pre vyzdvihnutie štartovacieho balíčka či štartového čísla.)

Prosíme registrujúcich sa pretekárov o presné zadanie emailovej adresy, nakoľko registrácie – pozvánky pre ďalšie kolá rozposielame emailom, registrácia na ne prebieha už zjednodušene.

Štartovné sa nevracia a nie je ho možné ani prenášať na ďalšie kolá Série adventných behov.

Predpokladá sa organizácia štyroch kôl Série Adventných behov v roku 2022

POZOR, preteky prebiehajú za plnej premávky.

Ak prichádzate autom pri parkovaní dbajte a dodržujte prosím dopravné značenia

V prípade nepredvídaných okolností, zmien, resp. pandemických opatrení si organizátori vyhradzujú právo na zmenu propozícií či podmienok účastí.

V prípade nepredvídaných situácií môže organizátor rozhodnúť o prerušení Série Adventných behov, alebo o jeho presune na iný termín.

O sporných prípadoch vzniknutých a nepodchytených v týchto pravidlách, alebo pravidlách daného kola rozhodne organizátor, voči jeho rozhodnutiu nie je možné odvolať sa.

V prípade limitov počtov účastníkov sa uprednostňujú registrovaní pretekári podľa skoršieho času registrácie.

V prípade vzniku mimoriadnych situácií nezahrnutých a nepodchytených v týchto pravidlách rozhodne organizátor, voči jeho rozhodnutiu nie je možné odvolať sa.   

Pretekári do 18 rokov štartujú iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Súhlas platí pre všetky štyri kolá Série Adventných behov. Podpisuje sa iba pri prvej účasti.

Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, musia mať so sebou preukaz poistenca. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu vecí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu športového podujatia v prípade nepriaznivého počasia. Účastníci súhlasia so zhotovením zvukových, obrazových záznamov a následnom uverejnení

Všeobecné – základné celkové informácie o Sérii Adventných behov nájdete tu https://time4fun.sk/seria-adventnych-behov-2022/

Priebežný stav pretekov a výsledky z jednotlivých kôl budú uverejnené na www.time4fun.sk

Viac informácii na :

web : www.time4fun.sk

Facebook : www.facebook.com/Time4fun.sk

You Tube : https://www.youtube.com/time4funoz

Priebežný stav pretekov a výsledky z jednotlivých kôl budú uverejnené na www.time4fun.sk

Priebežné – online výsledky v deň podujatia, budú online zobrazené na www.time4fun.sk/qr počas pretekov, alebo po zosnímaní QR kódu na mieste podujatia.