Často kladené otázky

Môžem sa zúčastniť výzvy ak som z iného okresu/kraja ako je daná výzva ?

Áno bez ohľadu na tvoj pobyt sa môžeš registrovať na hociktoré prebiehajúce kolo, v hociktorej výzve. Jednotlivé výzvy sme delili podľa krajov a viažu sa k pamiatkam či zaujímavým miestam daného kraja. Začali sme Prešovom.

Musím sa registrovať na každé kolo výziev opäť ? 

Áno, každá registrácia je platná iba na dané kolo. Je to predovšetkým z dôvodu variability výberu disciplín, variability obce/mesta, ktorej chceš venovať svoje body a predovšetkým z dôvodu, že nie každý motív daného kola ťa musí zaujímať. 

Pri každej registrácii musím venovať tej istej obci/mestu svoje body ? 

Nie. Svoje získané body môžeš venovať hociktorej obci/mestu-mestskej časti na Slovensku. 

Môžem sa zúčastniť aj vtedy ak nežijem na Slovensku ? 

Áno, účastníkom môže byť hocikto, venovať svoje body však môžeš iba obci/mestu-mestskej časti na Slovensku. Zvolenú disciplínu môžeš absolvovať na hociktorom mieste sveta. 

Ak sa registrujem na niektorú výzvu, musím sa zúčastniť všetkých kôl? 

POZOR. Registruješ sa na jednotlivé kolá výzvy a nie na výzvu ako celok. Ak sa registruješ na konkrétne kolo zúčastňuješ sa toho konkrétneho kola.  

Môžem sa naraz zúčastniť viacerých kôl vo viacerých výzvach? 

Áno, nezabúdaj však, že na každé kolo je potrebná samostatná registrácia. 

Spočítavajú sa moje darované body v rôznych výzvach ? 

Nie , každá výzva je vyhodnotená zvlášť, každá výzva má vlastné kolá po poslednom kole sa vyhodnotí výzva.

Čo sa stane ak prvé štyri obce mestá s najvyšším počtom získaných bodov, budú mať rovnaký počet bodov. 

Mysleli sme aj na to , pozri prosím pravidlá, kde je to presne uvedené.V každej výzve bude iba jedna víťazná obec/mesto. Je to riešené spôsobom víťaz berie všetko. (všetky vyzbierané prostriedky na sadenice) 

Registroval som sa na jedno kolo v jednej výzve, vybral jednu konkrétnu disciplínu ale splnil som inú. 

Po prihláške, zaregistrovaní sa na dané kolo už dodatočne nemôžeš meniť  disciplínu, názov obce/mesta. Organizátor za smerodajné považuje údaje uvedené v registrácii. Ak si v skutočnosti splnil väčšiu vzdialenosť ako je ta ktorá je uvedená v prihláške, pridelíme body iba vo výške podľa prihlášky. Ak si splnil kratšiu vzdialenosť ako je v prihláške, považuje sa to za nesplnenie výzvy. Žiaľ v takom prípade ti nevieme zaslať ani tvoju odmenu, lebo odmena je viazaná na splnenie disciplíny, avšak tvoj príspevok “štartovné” sa aj tak použije na výsadbu stromov, počet bodov však tiež nevieme prideliť žiadnej obci/mestu nakoľko si nesplnil výzvu na ktorú si sa registroval. Taktiež, ak si absolvoval, alebo nahral svoju disciplínu mimo stanovené dátumy, považuje sa to za nesplnenie výzvy daného kola. 

Kde vidím koľko bodov, peňazí získala obec?

Počet získaných bodov a rebríček budeme uverejňovať minimálne po každom kole na www.time4fun.sk a aj na podujatí danej výzvy na Facebooku https://fb.me/e/1Q77dQ83h  Za celkovú vyzbieranú čiastku sa nakúpia sadenice stromčekov, ktoré sa následne darujú víťaznej obci vo výzve. Každá výzva má viac kôl a každá výzva sa vyhodnotí zvlášť. 

Môžem svoj registračný poplatok presunúť ak som v danom čase nestihol splniť výzvu?

Žiaľ registračný poplatok nie je možné presúvať, platí iba na jedno dané kolo za ktoré bolo platené. Tu tiež platí, že sa to považuje za nesplnenie daného kola výzvy, neabsolvovanie disciplíny a tým pádom bez nároku na odmenu (športové triko, medaila). Tvoj poplatok však neprepadne, bude použitý na nákup sadeníc. 

Ako mám oznámiť splnenie výzvy? 

Splnenie výzvy je potrebné “zdokladovať” fotkou, screenshoot om z nejakej športovej aplikácie (strava, Edomonndo, Garmin, Suntoo…..) z ktorého je zrejmá disciplína, dĺžka, dátum. Tieto fotky nám môžeš prikladať na Facebook stránku, alebo Facebook skupinu https://www.facebook.com/groups/827422871348540 , alebo zaslaním ako prílohy v emaily. info@time4fun.sk Tieto emaily nearchivujeme, po ukončení kola mažeme. POZOR, každá výzva má vlastnú Facebook stránku podujatia.  

Dokedy je treba absolvovať príslušné kolo.

Jednotlivé kolá trvajú zvyčajne 2 – 4 týždne a končia o 23:59. Do toho času treba mať absolvovanú disciplínu a odoslať info o absolvovaní disciplíny. Prvé kolá plánujeme dlhšie.

Ak som absolvoval disciplínu v termíne a vykonanl aj úhradu registračného poplatku, kedy obdržím odmenu ? 

Odmenu ti zasielame, resp. bude dostupná, alebo si ju môžeš vyzdvihnúť, podľa toho akú možnosť si si zvolil pri registrácii v danom kole, až po ukončení daného kola. Nejaký čas trvá výroba a odoslanie.