MTB XCO séria 2023

HLAVNÉ PROPOZÍCIE A INFORMÁCIE

Toto sú rámcové pravidlá k sérii MTB XCO, ktoré má tri kolá. Presné propozície o jednotlivých kolách sú dostupné na www.time4fun.sk

Termíny jednotlivých kôl:

 

Rámcové pravidlá série „MTB XCO  2023“

určené pre pretekárov a ich zákonných zástupcov

Séria cyklistických pretekov pre juniorov a dospelých s názvom MTB XCO 20203, ktorú v tomto roku zastrešuje občianske združenie Time4fun, o.z. v spolupráci s ProSport Team Košice, o.z. v 2. kole série v Lorinčíku. Pri tejto sérii sa pokúsime oživiť z minulosti úspešnú MTB XC sériu z okolia Košíc, ktorú organizoval ProSport Team Košice o.z. 

1. DÁTUMY PODUJATÍ série MTB XCO 2023

29.4.2023 Castle Cross – Veľká Ida => Organizátor Time4fun, o.z.
24.6.2023 Lorinčík – Košice => Organizátor Time4fun, o.z. v spoluprácí s ProSport Team Košice
15.7.2023 Moldavské limity – Moldava nad Bodvou => Organizátor Time4fun, o.z.

2. ŠTARTOVNÉ, ŠTARTOVÉ ČÍSLA A RADENIE NA ŠTART

Výška štartovného je delená na uhradené štartovné vopred a na plné štartovné.

Štartovné vopred : vo výške 7,-€ – platí pri registrácii a prijatí štartovného na bankový účet organizátora najneskôr týždeň před podujatím. Pri inej registrácii, alebo neskoršej úhrade sa platí plné štartovné.
Plné štartovné : vo výške 15,-€

V prvom kole sa k štartovnému pripočíta aj poplatok za štartové číslo vo výške 2,-€ . Toto štartové číslo je viazané na pretekára série MTB XCO 2023 a platí pre všetky 3 kolá v tomto roku. V prípade straty, poškodenia, nefunkčnosti či zistenia nefunkčnosti čipu, organizátor vydá nové štartové číslo za poplatok 2,-€.

Na štart sa pretekári radia podľa štartového čísla vzostupne.
Na prvom kole vo Veľkej Ide sa pretekárom vydávajú štartové čísla v poradí, akom dôjdu na prezentáciu.

3. PROGRAM a ČASOVÝ HARMONOGRAM

Séria MTB XCO 20023 je sprievodný program detskej TIME4FUN tour série a začína po dojazde posledného pretekára detskej série.

Oficiálny štart je o 15:00, resp. v ojedinelých prípadoch môže nastať krátky časový sklz.

Séria MTB XCO 2023 však nikdy nezačína skôr ako 15:30. Registrácia a prezentácia je do 14:30.

Jednotlivé kolá majú dĺžku od 2,5 – 4,5 km. Presná dlžka a prevýšenia budú dostupné v propozíciách jednotlivých kôl.
Trvanie pretekov cca 1 hodina. Počet kôl bude upresnený pred každým kolom v propozíciách.

Riaditeľa pretekov a rozhodcu určí organizátor.

4. KATEGÓRIE

V jednotlivých kolách sa ocenia prví traja najrýchlejší pretekári v každej nižšie uvedenej kategórii.  

A) JUNIORI 15 -18 rokov (rok narodenia : 2005 – 2008 )

B) JUNIORKY a ŽENY 15+ rokov (rok narodenia : 2008 a starší)

C) MUŽI 19 – 39 rokov (rok narodenia : 1984 -2004)

D) MASTERS nad 40 rokov (rok narodenia : 1983 a starší)

5. SPOSOB VYHODNOTENIA A BODOVANIE

Víťazom sa stáva pretekár, ktorý ako prvý pretne cieľ po regulárnom odjazdení určeného počtu kôl.

Bodovanie série MTB XCO 2023 : v jednotlivých kolách získajú pretekári body podľa svojich umiestnení. V každej kategórii sa prideľujú body v poradí dojazdu do cieľa : 15, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a každý pretekár, ktorí dokončí preteky 1 bod.

V jednotlivých kolách sa oceňujú najrýchlejší traja pretekári v každej kategórii medailou.

Na konci série MTB XCO 2023 sa vyhodnotí v každej kategórii absolútny víťaz s najvyšším počtom získaných bodov.

Pri rovnosti počtu bodov sa v celkovom vyhodnotení absolútneho víťaza uprednostní pretekár s lepším umiestnením v skoršom kole série MTB XCO 2023.

6. VŠEOBECNÉ

Preteká sa podľa týchto základných pravidel a pravidel SZC, MTB:

Pri jazde na trati počas tréningu alebo pretekov je povinná prilba pretekára a regulárne umiestnené štartové číslo vpredu na riadidlách.
Preteky sú určené pre bicykle výlučne s pohonom ľudskej sily bez prídavného pohonu.
Pretekári, tréneri, funkcionári a diváci sa pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo.
Preteká sa za otvorenej cestnej a turistickej premávky.
Organizátor neručí za škody na zdraví a veciach, ktoré účastník zaviní, či spôsobí ujmu na zdraví sebe iným, alebo na majetku tretích osôb.
Osoby mladšie ako 18 rokov sa smú pretekov zúčastniť jedine s písomným súhlasom rodiča, alebo zákonného zástupcu.

Bližšie informácie na www.time4fun.sk , budú priebežne dopĺňané.

V Mokranciach 16.3.2023

                                                                  Organizačný tím Time4fun, o.z.

Partneri