Prešovská výzva – 4.kolo

POI: N 49°1’31.83″ E 20°35’19.3″
4.kolo – 5.4.2021 – 18.4.2021

Registračný poplatok

Zahrňuje medailu, tričko, príspevok na výsadbu zelene.

19,-€

Registračný poplatok

Zahrňuje len medailu alebo len tričko, príspevok na výsadbu zelene.

10,-€

Klietka hanby

Stredoveký kovový pranier alebo klietka hanby zo 16. storočia, stojaca na pevnom základe sa nachádza v historickom centre Levoče. Klietka slúžila na trestanie ľahších deliktov.

Klietka hanby patrí k raritným pamiatkam Levoče. Zdobená je kovanými srdcami a ľaliami – symbolmi nevinnosti a lásky. V centre Levoče ju nemožno obísť, stojí hneď vedľa radnice. Historická časť mesta spolu s Dielom Majstra Pavla je od r. 2009 zapísaná v UNESCO.

Do klietky hanby boli umiestňovaní ľudia, ktorí sa dopustili priestupkov ako ohováranie, opilstvo, hlučné nočné správanie či cudzoložstvo. Klietka často slúžila na trestanie žien, ktoré sa po zažatí lámp objavili v uliciach bez sprievodu muža. Pobyt v klietke, ako trest, trval zvyčajne 24 hodín. Prvou takto potrestanou ženou bola richtárova dcéra, ktorá porušila zákaz vychádzania. Nakoľko nebola iným ženám príkladom, dostala dvojnásobný trest.

Klietka slúžila nielen na vystavenie obvineného verejnej potupe, ale zároveň i ako výstraha pre ostatných. Na potrestaných mohla verejnosť aj pľuť. Trest sa často vykonával počas jarmokov, kedy bolo na námestí veľké množstvo ľudí.

Klietka hanby stála pôvodne na mieste dnešného evanjelického kostola. Neskôr bola majetkom a stála v parku rodiny Probstnerovcov, v priestore dnešnej nemocnice. Stredoveký pranier rodina darovala mestu v roku 1933, odkedy stojí pred radnicou. Dnes je pranier veľkou atrakciou pre návštevníkov mesta.