Košická výzva – 3.kolo

POI: N 48°36.438′ E 020°44.928′

3.kolo trvá do 4.4.2021

Registračný poplatok

Zahrňuje medailu, tričko, príspevok na výsadbu zelene.
19,-€

Registračný poplatok

Zahrňuje len medailu alebo len tričko, príspevok na výsadbu zelene.
10,-€

Hrhovský vodopád

Hrhovský vodopád je najväčším a najvýdatnejším vodopádom v oblasti Slovenského krasu. Jeho výnimočnosť spočíva v tom, že sa nachádza priamo v obci Hrhov medzi obytnými domami. Hrhovský vodopád je asi 15 metrov vysoký travertínový vodopád napájaný vyvieračkou Féj.

Vyvieračka počas svojej činnosti neustálym usadzovaním travertínu vytvorila až 16 metrov hrubú vrstvu svetlo hnedého travertínu, ktorého vek sa odhaduje na takmer 5000 rokov. Tento travertín sa nachádza severne od obce Hrhov a čiastočne aj pod samotnou obcou.

V minulosti sa tu travertín ťažil a využíval ako stavebný materiál. Obzvlášť mäkké a silné pórovité vápence dokázali do potrebného tvaru vyrezať pílkou. Odťažením časti travertínovej kopy v dávnych dobách vznikol priamo uprostred obce aj Hrhovský vodopád.

Voda z vyvieračky padá po travertínovej terase s pórovou štruktúrou. Vyvieračka Féj, ktorá vytvára tento vodopád pramení priamo nad obcou pod planinou Horný vrch v nadmorskej výške 225 m.n.m. a vlieva sa do neďalekých Hrhovských rybníkov.

Vyvieračka (výtok krasových vôd na zemský povrch) má viacero názvov, už spomínaný Féj, Hrhovská vyvieračka alebo vyvieračka Veľká hlava. So svojou maximálnou výdatnosťou 1000 l/s je jednou z najvýdatnejších vyvieračiek v celom Slovenskom krase.
Voda vyvieračky Féj v minulosti poháňala 4 mlyny (Dobosov, Tirolyov, Haneszov a Szekfűov). Vyvieračka Féj zasobuje obec Hrhov pitnou vodou.

V oblasti vodopádu a vyvieračky sa našli viaceré skameneliny, ale aj archeologické nálezy. Vodopád spolu s Hrhovskými rybníkmi patria medzi najväčšie prírodné zaujímavosti obce Hrhov.

Návšteva vodopádu je vhodná aj pre malé deti a je zvládnuteľná aj s detským kočíkom.
Priestor pred vodopádom slúži ako oddychovo-relaxačná zóna. Bol tu vybudované lavičky, oporný múrik s altánkom, smetné koše a vstupná brána s mostíkom.

Ako sa dostať k Hrhovskému vodopádu:
Obec Hrhov sa nachádza vedľa cesty I. triedy 16 (I/16) vedúcej v trase Zvolen – Lučenec – Rožňava a Košice.

(Informácie sú čerpané z verejne dostupných zdrojov)