Prešovská výzva – 1.kolo

POI: 48° 59′ 23.08″ N, 21° 14′ 39.62″ E
1.kolo potrvá do 31.1.2021

Registračný poplatok

Zahrňuje medailu, tričko, príspevok na výsadbu zelene.
19,-€

Registračný poplatok

Zahrňuje len medailu alebo len tričko, príspevok na výsadbu zelene.
10,-€

Chrám svätého Alexandra Nevského

(Katedrálny chrám sv. kniežaťa Alexandra Nevského) je hlavným katedrálnym chrámom pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Nachádza sa v Prešove na Partizánskej ulici.

História

Pravoslávie na Slovensku je menšinovým náboženstvom. Hlási sa k nemu podľa štatistík z roku 2001 okolo 0,9 % obyvateľov Slovenskej republiky. Pravoslávni veriaci žijú hlavne vo východnej časti štátu. Pravoslávnych veriacich pribúdalo hlavne po vzniku Česko-Slovenska a po zákaze gréckokatolíckej cirkvi po roku 1950.
Pravoslávny chrám sa začal v meste Prešov stavať v roku 1946 a dokončený bol v roku 1950. Na jeho financovaní sa podieľali darmi pravoslávni veriaci z Česko-Slovenska a zahraničia. Posvätený bol 11. februára 1950 s požehnaním pražského metropolitu Jelevferija archimantritom Andrejom.
Chrám je vybudovaný v duchu tradícií pravoslávnej ruskej architektúry. Zdobí ho päť cibuľovitých kupol, ktoré pripomínajú typickú architektúru starého cárskeho Ruska. Zasvätený je kniežaťu svätému Alexandrovi Nevskému, ktorého pravoslávna cirkev považuje za obrancu pravoslávia. Ihlanovitá zvonica sa pristavila v rokoch 1969 až 1970. V rokoch 1981 až 1982 bol nanovo vymaľovaný.
Dominantou interiéru je dvojradový drevený ikonostas. V prvom rade sa nachádzajú ikony Spasiteľa a Presvätej Bohorodičky. V druhom rade sú ikony svätcov pravoslávnej cirkvi (Svätý Kliment, svätý Sergij Radoženský, sv. Ján Ryľský či Nestor). V strede ikonostasu sú cárske dvere.

Súčasnosť

Prešovský pravoslávny chrám navštívili významné osobnosti svetového pravoslávia. V roku 1996 to bol patriarcha Moskvy a celej Rusi Alexej II. a v roku 1998 ekumenický patriarcha z Konštantínopolu Bartolomej I.
V chráme sú uložené relikvie sv. Alexeja Tótha, rodáka z Kobylnice. V areáli katedrálneho chrámu je umiestnený pamätník obetiam hladomoru na Ukrajine, ktorý bol odhalený v roku 2006.

(Informácie sú čerpané z verejne dostupných zdrojov)