PROPOZÍCIE CYKLISTICKÝCH PRETEKOV

„Hýbme sa spolu“


Materská škola „Stonôžka„, Krátka 10 v Moldave nad Bodvou Vás v spolupráci s občianskym združením Time4fun, o.z. a partnermi podujatia Vás pozývajú na jedinečné detské preteky pre deti materských škôl, dňa 20.5.2023 so začiatkom od 9:00

VŠEOBECNÉ PROPOZÍCIE A PRAVIDLÁ

PARTNERI PODUJATIA : mesto Moldava nad Bodvou – mesto športu, občianske združenie Time4fun, o.z., MŠK Moldava nad Bodvou 

MIESTO KONANIA :Areál Materskej školy „Stonôžka“, Krátka 10 , Moldava nad Bodvou

MIESTO ŠTARTU : Areál Materskej školy „Stonôžka“, Krátka 10 , Moldava nad Bodvou

Nalaďte sa a pozrite si video z jedného z predchádzajúceho ročníka Hýbme sa spolu : KLIK TU

PROGRAM PODUJATIA

9:00 – 10:00 Registrácia detí na mieste, oboznámenie detí s trasou.

10:15 predpokladaný čas prvého štartu.

Podľa počtu detí budú jednotlivé štarty ne/rozdelené podľa dievčat-chlapcov spolu/zvlášť.

Pre jednotlivé vekové kategórie budú k dispozícii rôzne dĺžky trás.
Trasa sa môže absolvovať na bicykli, bicykli s prídavnými kolieskami, trojkolke, kolobežke, odrážadle. Výhodu rýchlosti však budú mať pravdepodobne cyklisti.

6-7 roční pretekári (podľa roku narodenia) absolvujú DUATLONové preteky t.j. najprv na bicykli prejdú trasu, následne zložia bicykel, zložia prilbu a zabehnú ešte krátku trasu.

DETI sú zadelení do vekových kategórií podľa roku narodenia. (nie podľa dátumu narodenia)

rok narodenia : 2021 – 2020 oceňujú sa najrýchlejší 1-2-3 (štartujú spoločne chlapci a dievčatá)
rok narodenia : 2019 – 2018 oceňujú sa medailou najrýchlejší chlapci 1-2-3 , najrýchlejšie dievčatá 1-2-3 (rozhodne sa podľa počtu či štartujú spolu chlapci a dievčatá, alebo samostatne)
rok narodenia : 2017 – 2016 oceňujú sa medailou najrýchlejší chlapci 1-2-3 , najrýchlejšie dievčatá 1-2-3 (rozhodne sa podľa počtu či štartujú spolu chlapci a dievčatá, alebo samostatne)

ŠTARTOVNÉ

ZDARMA

Tí najrýchlejšie registrovaní pretekári obdržia malý štartovací balíček.
Najrýchlejší budú ocenení drobnou odmenou.

Trasy:

Mapka trás : 

Onedlho doplníme

Ako nás nájdeš:

GPS – registrácia

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Všetci účastníci cyklistických pretekov sú povinný mať na hlave prilbu. Prosíme rodičov o tohto pravidla. Dieťaťu bez prilby NEBUDE umožnený štart.
Na podujatí sa vyhotoví video i zvukový záznam. Zákonný zástupcovia svojou účasťou súhlasia s vyššie uvedeným a s tým, že fotografie a video zábery môžu byť použité na reklamné a propagačné účely.
Všetci účastníci sa zúčastnia na podujatí na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť bez nároku od organizátorov za prípadnú vzniknutú škodu. Za spôsobené škody tretím osobám sú zodpovedný zákonný zástupcovia účastníkov podujatia.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu

 

Partneri