Víťazi súťaže sú známi

Víťazi súťaže o voľné štartovné na prvé kolo Série Adventných behov sú známi.

Naša levanduľa trom výhercom pripravila, drobnú voňavú pozornosť a voľné štartovné na prvé kolo Série Adventných behov, ktorú odovzdáme na prvom kole v Lorinčíku pri registrácii.

Výhercovia : Lea Fazekašová, Mercedes Škovrunska, Monika Maklári Škovrunská.   Gratulujeme.

Motívom účastníckych medailí bude v tomto roku zvonček, ktorý je úzko spätý s vianocami. Každé kolo adventu však má svoju charakteristiku, jedinečnosť a význam aj z pohľadu viery a to sme sa snažili tak trocha preniesť na medaile. Pre viac info WIKI.

Pre prvé kolo je medaila v „železnej farbe“ (to bude farebne pre výrobcov najťažší oriešok namiešať) a nesie sa v duchu hesla „NÁDEJ“.
Počet účastníckych medailí je limitovaný a polovica sa už „minula“.  Nezabudnite, účastnícke medaile sú pre najrýchlejšie registrovaných s prijatou úhradou. Ak ešte nie si registrovaný, pozri sa kto ťa už predbehol. https://www.time4fun.sk/2023abzp/
Trasa a priebeh 1. kola v Lorinčíku je zhodná s minuloročným
Tento rok sme vytvorili pre Vás aj vekové kategórie a na celkového víťaza čaká tiež originálna trofej, (zatiaľ sme takú ešte nevyrábali) aj s menami doterajších celkových víťazov.

Prečo je dôležitá účasť už v prvom kole ? Pri celkovom vyhodnotení v prípade rovnosti bodov bude uprednostnený ten pretekár, ktorý v skoršom kole získal lepšie umiestnenie.

 

Minulý rok sme v Moldave n/B takto štartovali

Naši partneri