Preteky Slanských vrchov 3-2-1 ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH