PROPOZÍCIE PRE ROAD 

Individuálna časovka jednotlivcov s 1/2 minútovým intervalom štartov pretekárov. Trasa je označená ako MODRÁ – ROAD.

Preteky pre účastníkov v tejto disciplíne sú otvorené s bicyklami hocijakého typu, poháňané iba ľudskou silou.(ROAD, TREK, CITY, KROS, CX aj MTB so šírkou plášťa rovnajúcej sa 42 alebo menej  napr. pretekár preradený do tejto kategórie z dôvodu nesplnenia šírky plášťa

DÁTUM PRETEKOV :5.8.2023 – Sobota

MIESTO ŠTARTU: Zlatá Idka spred krčmy pod Roštami pri Zvonici (miesto štartu je zhodné s minuloročným)

MIESTO CIEĽA: Pomník SNP (miesto cieľa je zhodné s minuloročným)

Miestne registrácie od 7:15 do 12:00 pri Rekreačnej chate v Zlate Idke GPS

Prevzatie štart balíkov pre vopred registrovaných s úhradami vopred : od 7:15 do 13:45 pri Rekreačnej chate v Zlatej Idke, GPS, minimálne však 30 minút pred svojím časom štartu.

Štart prvého pretekára : 13:00 hod – spred Krčmy pod Roštami, následne štarty jednotlivých pretekárov s 1/2 minútovým intervalom

DĹŽKA TRASY:  8,2 km

PREVÝŠENIE :   599 metrov.

POVRCH TRASY: asfalt

Miesto registrácie a miesto štartu je od seba vzdialené na 950 metrov.

SITUAČNÁ MAPKA :

ŠTARTOVNÉ:

9,- eur pri registrácii vopred s prijatou úhradou do 16.07.2023

13,- eur pri registrácii vopred s prijatou úhradou po 16.07.2023

18,- eur pri registrácii vopred či úhrade a registrácii na mieste v deň pretekov.

Štartovné zahŕňa :

Nevratné štartové číslo

Vratný čip

Zabezpečenie merania času počas pretekov

Zabezpečenie zdravotnej predlekárskej prvej pomoci

Chladený nápoj v cieli

Štartový balík *

Občerstvenie po prejazde cieľom* (v chate Erika)

Účastnícku medailu *

*Pri registrácii či prijatí úhrady štartovného po 27.7.2023, pri úhrade či registrácie na mieste, organizátori nezaručia štartový balík, účastnícku medailu a občerstvenie po pretekoch z dôvodu limitovaného počtu.

 

OCENENIE:

Oceňujú sa najrýchlejší traja pretekári medailou.

VEKOVÉ KATEGÓRIE:

ŽENY

rok nar. 2005 a starší (vek 18+)

MUŽI

rok nar. 1994 a mladší (vek do 29 rokov)

rok nar. 1984 až 1993 (vek 30 až 39 rokov)

rok nar. 1974 až 1983 (vek 40 až 49 rokov)

rok nar. 1964 až 1973 (vek 50 až 59 rokov)

rok nar. 1963 a starší (vek 60+)