PROPOZÍCIE PRE HANDBIKER

 

Časovka jednotlivcov do vrchu s 1/2 minútovým intervalom štartov. Trasa je označená ako trasa MODRÁ – ROAD s cieľom pri pomníku. Účastníci tejto disciplíny sú povinný mať na svojom biku uchytenú vyvýšenú zástavku pre lepšiu viditeľnosť. Prosíme osoby, ktoré doprevádzajú týchto pretekárov, aby si požiadali o prístup na parkovisko pre svoje auto ku chate Erika do 25.7.2023. Budú uprednostnení, ale musia o to požiadať. Ďakujeme za pochopenie

DÁTUM PRETEKOV :5.8.2023 – Sobota

MIESTO ŠTARTU: Zlatá Idka spred krčmy pod Roštami pri Zvonici (miesto štartu je zhodné s minuloročným)

MIESTO CIEĽA: Pomník SNP (miesto cieľa je zhodné s minuloročným)

Miestne registrácie od 7:15 do 12:00 pri Rekreačnej chate v Zlate Idke GPS

Prevzatie štart balíkov pre vopred registrovaných s úhradami vopred : od 7:15 do 13:45 pri Rekreačnej chate v Zlatej Idke, GPS, minimálne však 30 minút pred svojím časom štartu.

Štart prvého pretekára : 13:00 hod – spred Krčmy pod Roštami, následne štarty jednotlivých pretekárov s 1/2 minútovým intervalom

DĹŽKA TRASY:  8,2 km

PREVÝŠENIE :   599 metrov.

POVRCH TRASY: asfalt vynikajúca kvalita

Miesto registrácie a miesto štartu je od seba vzdialené na 950 metrov.

SITUAČNÁ MAPKA :

ŠTARTOVNÉ:

9,- eur pri registrácii vopred s prijatou úhradou do 16.07.2023

11,- eur pri registrácii vopred s prijatou úhradou po 16.07.2023

16,- eur pri registrácii vopred či úhrade a registrácii na mieste v deň pretekov.

Štartovné zahŕňa :

Nevratné štartové číslo

Vratný čip

Zabezpečenie merania času počas pretekov

Zabezpečenie zdravotnej predlekárskej prvej pomoci

Chladený nápoj v cieli

Štartový balík *

Občerstvenie po prejazde cieľom* (v chate Erika)

Účastnícku medailu *

*Pri registrácii či prijatí úhrady štartovného po 27.7.2023, pri úhrade či registrácie na mieste, organizátori nezaručia štartový balík, účastnícku medailu a občerstvenie po pretekoch z dôvodu limitovaného počtu.

 

OCENENIE:

Oceňujú sa najrýchlejší traja pretekári medailou.

VEKOVÉ KATEGÓRIE:

ŽENY

rok nar.  18+

rok nar.

 

 

MUŽI

rok nar. do-29

rok nar. 30-39

rok nar. 40-49

rok nar. 50-59

rok nar. 60+