Moldavská 12-ka

.zoom {
transition: transform .2s; /* Animation */
display: block;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
width: 350px;
}
.zoom:hover {
transform: scale(1.5);
}

.zoom {
transition: transform .2s; /* Animation */
display: block;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
width: 350px;
}
.zoom:hover {
transform: scale(1.5);
}

.zoom {
transition: transform .2s; /* Animation */
display: block;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
width: 350px;
}
.zoom:hover {
transform: scale(1.5);
}

trava

Popis projektu

Cieľom projektu je vytvoriť tradíciu v regióne, organizovať ročne sa opakujúce cyklistické vytrvalostné preteky, zapojiť doň čo najväčší počet pretekárov z regiónu ale aj z iných kútov Slovenska, resp. aj zo zahraničia, aby pretekári aj ich doprovod strávili tu nejaký čas, spoznávali tento región, prispievali aj takto k rozvoju turizmu okolia.
Nie je problém pre nás zorganizovať športové podujatie. Problémom však je niekedy nájsť dobré, prívetivé a predovšetkým zaujímavé atraktívne prostredie či zázemie pre naše preteky. Krásne scenérie, (preteky na Kojšovskú hoľu) zaujímavé pamiatky (preteky v okolí kaštieľa vo Veľkej Ide) či náročnosť terénu (12 hodinové cyklistické preteky Moldavská 12-ka) to sú hlavné kritériá pri výbere miesta a typu podujatia, ktoré organizujeme. V neposlednom rade je dôležité aj to, aby sme z rôznych kútov štátu, či pohraničných oblastí vedeli prilákať účastníkov na miesta, kde by pravdepodobne inak neprišli.
Pri uvedenom podujatí sme naviazali na úspešné minuloročné podujatie. Moldava je z východnej strany vstupnou bránou do Slovenského raja. Poznáme toto okolie, jeho lesné i asfaltové cestičky, a myslíme si, že uvedený kraj si zaslúži viac pozornosti, turistického ruchu a tým pádom i rozvoj pridružených služieb a vybavenosti.
Podľa predbežných odsúhlasení so zainteresovanými stranami je pripravovaný dátum podujatia 25.6.2022 sobota.
Pri našich podujatiach sa snažíme podchytiť aj deti či mládež, aby dali prednosť pohybu pred vysedávaním pri obrazovkách. Dôsledkom tohto je, že svoju vekovú kategóriu i disciplínu si nájdu už aj tí najmladší.
Na základe minuloročných skúseností aj v tomto 2.ročníku zostane zachovaná okrem najnáročnejšej 12-hodinovky aj menej náročný 3 a 6-hodinový pretek, aby aj menej zdatní pretekári vedeli vyskúšať tieto náročné preteky. Všetky disciplíny sa naviac delia ešte podľa vekových kategórií, resp. na štafetu tímov. Nezabudneme ani na najmladšieho účastníka či absolútneho víťaza. Chceme použiť formát pretekov použitý v minulom roku z dôvodu, že spätné väzby od účastníkov boli iba kladné a vysoko uspokojivé.

Grantová výzva programu Terra Incognita na podporu podujatí s dôrazom na rozvoj
cestovného ruchu

Výška dotácie

3000 EUR

Doba trvania projektu

25.6.2022

Hlavné výstupy projektu

  Tento typ 12-hodinových vytrvalostných cyklistických pretekov je na okolí i na Slovensku výnimočný. Oprávnene predpokladáme, že táto jedinečnosť priláka širokú cyklistickú verejnosť. Samotných pretekárov často sprevádza rodina či priatelia, a celé preteky a príprava na ne sa začína už predchádzajúci deň rozložením stanu, parkovaním karavanov, spoznávaním okolia, atď. Regionálny význam podujatia vidíme hlavne v spolupráci viacerých organizácií, spolupráci miestnych komunít, inštitúcií, športových klubov, ktoré dostanú priestor na prezentáciu svojej činnosti ale aj dosiahnutých úspechov, a môže byť zároveň spojená aj s náborom nových členov a tak podporovať aktivizáciu mládeže.