PROPOZÍCIE PRE JUNIORI 

Individuálna časovka jednotlivcov s 1/2 minútovým intervalom štartov pretekárov. Trasa je označená ako trasa MODRÁ – ROAD s cieľom pri pomníku.

Preteky pre účastníkov v tejto disciplíne sú otvorené pre bicykle hociakého typu, poháňané iba ľudskou silou.(ROAD, TREK, CITY, KROS, CX aj MTB bez rozdielu hrúbky plášťa) sú určené pre pretekárov ktorí do 31. 12. 2022 dosiahnú 18 rokov. Pretekár by mal mať základné znalosti pravidiel cestnej premávky. Preteky sa organizujú bez obmedzenia cestnej premávky. Pri týchto pretekároch dôrazne odporúčame doprovod rodiča, zákonného zástupcu alebo zodpovednej osoby (tréner) z dôvodu, že nie je v silách organizátora doprevádzať každého jedného neplnoletého pretekára zvlášť.  Doprevádzať ich smú z dostatočnej vzdialenosti a to iba jazdou/doprovodom ZA PRETEKÁROM a to tak, aby svojou jazdou či doprovodom nebrzdili ani nezískali výhodu pre ostatných pretekárov, či svojho zverenca. Porušenie tejto skutočnosti môže organizátor trestať časovou penalizáciou.

DÁTUM PRETEKOV :6.8.2022 – Sobota

MIESTO ŠTARTU: Zlatá Idka spred krčmy pod Roštami pri Zvonici (miesto štartu je zhodné s minuloročným)

MIESTO CIEĽA: Pomník SNP (miesto cieľa je zhodné s minuloročným)

Miestne registrácie od 7:15 do 13:45 pri Rekreačnej chate v Zlate Idke GPS

Prevzatie štart balíkov pre vopred registrovaných s úhradami vopred : od 7:15 do 13:45 pri Rekreačnej chate v Zlatej Idke, GPS, minimálne však 30 minút pred svojím časom štartu.

Štart prvého pretekára : 14:15 hod – spred Krčmy pod Roštami, následne štarty jednotlivých pretekárov s 1/2 minútovým intervalom

DĹŽKA TRASY:  8,2 km

PREVÝŠENIE :   599 metrov.

POVRCH TRASY: asfalt

Miesto registrácie a miesto štartu je od seba vzdialené na 950 metrov.

SITUAČNÁ MAPKA :

ŠTARTOVNÉ:

9,- eur pri registrácii vopred s prijatou úhradou do 16.07.2022

13,- eur pri registrácii vopred s prijatou úhradou po 16.07.2022

18,- eur pri registrácii vopred či úhrade a registrácii na mieste v deň pretekov.

Štartovné zahŕňa :

Vratné štartové číslo

Vratný čip

Zabezpečenie merania času počas pretekov

Zabezpečenie zdravotnej predlekárskej prvej pomoci

Chladený nápoj v cieli

Štartový balík *

Občerstvenie po prejazde cieľom* (v chate Erika)

Účastnícku medailu *

*Pri registrácii či prijatí úhrady štartovného po 16.7.2022, pri úhrade či registrácie na mieste, organizátori nezaručia štartový balík, účastnícku medailu a občerstvenie po pretekoch z dôvodu limitovaného počtu.

 

OCENENIE:

Oceňujú sa najrýchlejší traja pretekári vo vekových kategóriách medailou.

Oceňuje sa vekovo najmladší cyklista.

VEKOVÉ KATEGÓRIE:

DIEVČATÁ

Do 18 rokov

 

CHLAPCI

rok nar.  Do 14 rokov

rok nar. 15-18 rokov