PROPOZÍCIE BEŽECKÝCH PRETEKOV pre deti, mládež a dospelých

"ZDOLAJ ČEJČ"

Prekážkový beh

29.8.2021 Čečejovce

 

Hlavný organizátor : Samospráva obce Čečejovce a Time4fun, o.z. prekážkový beh pod názvom Zdolaj Čejč

 

Dôležité info : celé podujatie sa vedie spôsobom O-T-P (očkovaní, testovaní a takí, ktorí prekonali COVID do 180 dní).

IBA PRE OBYVATEĽOV ČEČEJOVIEC bude možnosť sa otestovať v danom dni.

Celé podujatie sa bude sa riadiť platnými pandemickými opatreniami v čase organizovania.

 

Presné miesto štartu a cieľa : pri prírodnom javisku v Čečejovciach, pri kaštieli oproti kostolu

GPS : 48.597230, 21.063082   Naplánuj si trasu k registrácii s Google maps zo svojho domu až k nám : KLIK TU rýchlo a jednoducho.

GPS : 48.599153, 21.062015    Naplánuj si trasu k miestu parkovania s Google maps zo svojho domu až k nám : KLIK TU rýchlo a jednoducho.

 

PRIHLÁSENIE

PRE REGISTRÁCIE VOPRED - KLIK TU

Registrovať a prevziať štartové balíčky sa dá aj v deň konania podujatia 29.8.2021 v čase 9:00 - 16:30 na mieste pretekov v Čečejovciach. Žiadame však účastníkov, aby využili online prihlasovací formulár. Vyhnú sa tak zbytočnému čakaniu v rade, v deň pretekov a urýchlia tak prezentáciu a priebeh podujatia.

Pri prezentácii nie je možné vyzdvihnúť štartové čísla pre iných pretekárov (len zákonný zástupca), nezabudnite na kartičky poistenca štartujúcich a prípade vyžiadania ich predložte.

Pretekári štartujú s vratnými štartovými číslami, ktoré po prejazde cieľom sa zbierajú. Za pochopenie ďakujeme.

Ak ste sa už zaregistrovali, nájdete sa v zozname TU

Online registrácie vopred do 26.8.2021

Pri registrácii vopred ponúkame možnosť zakúpenia športového - rýchloschnúceho trička v cene 10,-€ s logom podujatia (platí do 24.8.2021)

PROGRAM:

 

od 9:00 Registrácia na prekážkový beh "Zdolaj Csécs" pre deti, mládež dospelých.

11:30 - 15:00 Detské cyklistické preteky MTB ako 12.kolo "Detskej Východ MTB ligy"

15:00 - 15:15 Predbežný čas vyhodnotenia výsledkov detských pretekov.

15:30 Vystúpenie "Slovenské detské pesničky"

16:30 Ukončenie registrácie na bežecké prekážkové preteky

16:30 Vystúpenie kúzelníka "Gabiho"

17:00 Štart bežeckého prekážkového behu "zdolaj Csécs" Beh určený pre deti od 5 rokov

18:00 Vystúpenie Michal Kentoš & Band

18:30 Vyhodnotenie bežeckého prekážkového behu "zdolaj Csécs"

20:00 Vystúpenie hudobnej skupiny NEOTON FAMÍLIA (HU)

 

KATEGÓRIE

Deti a mládež:

3-6 roční : možnosť absolvovania trasy s jedným rodičom
7-8 roční : možnosť absolvovania trasy s jedným rodičom
9-10 roční
11-14 roční
15-17 roční
ocenia sa zvlášť dievčatá a chlapci

Dospelí :

Ženy 18+ max. 2 kategórie - vekové rozdelenie podľa počtu a veku prihlásených pretekárov
Muži 18+ max. 4 kategórie - vekové rozdelenie podľa počtu a veku prihlásených pretekárov

IBA prvých 130 registrovaných účastníkov prekážkového behu, získa jedinečnú účastnícku medailu.

ŠTARTOVNÉ

Všetci účastníci pretekov s trvalým pobytom v Čečejovciach majú štartovné na obe preteky vo výške 0,-€
Napriek tomu však prosíme účastníkov aby sa registrovali online vopred. Uľahčia tým organizátorom priebeh, urýchlia prevzatie štartovacích balíčkov a zamedzia vzniku dlhým radom pri registrácii a prevzatí štartovacích balíčkov.

3-14 roční 0,-€
15+ roční 4,-€

Štartovné zahŕňa malý štartový balíček ale iba pre vopred online registrovaných.

UPOZORNENIE

Z podujatia sa zhotoví zvukový a obrazový záznam.
Prekážkový beh obsahuje prekážky , pri ktorých môže pri nepozornosti hroziť úraz.

INÉ

PODUJATIE

  1.  Z dôvodu stále pretrvávajúcej svetovej pandémie ochorenia COVID-19 sú všetci účastníci povinní dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné predpisy podľa nariadení Vlády SR určené pre športové podujatia. Viac info na korona. V záujme dodržiavania všetkých vyššie opísaných bezpečnostných opatrení môže pri vstupe do areálu prevádzkovateľ pristúpiť ku kontrole účastníka – jeho ochranných prostriedkov a k meraniu jeho telesnej teploty. Registračné a kontaktné miesta sú upravené tak, aby prichádzalo k minimálnemu kontaktu medzi účastníkmi a so zamestnancami areálu. Dodržujte bezpečnú vzdialenosť. Počty štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na požadované počty, podľa skoršieho dátumu prihlásenia.
  2.  Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.
  3.  Deťom odporúčame lekársku prehliadku. Podujatia sa zúčastnite iba ak ste zdravý/zdravá.
  4.  Usporiadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou.
  5.  Pre súťaž je povolený horský bicykel v dobrom technickom stave (v kategórii Baby aj odrážadlá, trojkolky).
  6.  Súťaž sa riadi týmito pravidlami. V prípadoch nepodchytených v súťažnom poriadku či pravidlách rozhoduje organizátor súťaže. Proti jeho rozhodnutiu nie je možné odvolanie.
  7. Pre aktuálne platné opatrenia sledujte https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov resp aktuálne informacie http://korona.gov.sk

 
Dňa 14.08.2021 v Čečejovciach