PROPOZÍCIE CYKLISTICKÝCH PRETEKOV

"ZDOLAJ ČEJČ"

ako 12.kolo Detskej východ MTB ligy

29.8.2021 Čečejovce

 

Hlavný organizátor : Samospráva obce Čečejovce a Time4fun, o.z. v znení pravidiel Detskej Východ MTB ligy organizuje 12.kolo týchto detských pretekov pod názvom Zdolaj Čejč

Dôležité info : celé podujatie sa vedie spôsobom O-T-P (očkovaní, testovaní a takí, ktorí prekonali COVID do 180 dní).

IBA PRE OBYVATEĽOV ČEČEJOVIEC bude možnosť sa otestovať v danom dni.

Celé podujatie sa bude sa riadiť platnými pandemickými opatreniami v čase organizovania.

 

Presné miesto štartu a cieľa : pri prírodnom javisku v Čečejovciach, pri kaštieli oproti kostolu

GPS : 48.597230, 21.063082   Naplánuj si trasu k registrácii s Google maps zo svojho domu až k nám : KLIK TU rýchlo a jednoducho.

GPS : 48.599153, 21.062015    Naplánuj si trasu k miestu parkovania s Google maps zo svojho domu až k nám : KLIK TU rýchlo a jednoducho.

 

PRIHLÁSENIE

PRE REGISTRÁCIE VOPRED - KLIK TU

Registrovať a prevziať štartové balíčky sa dá aj v deň konania podujatia 29.8.2021 v čase 9:00 - 11:00 v mieste registrácie v Čečejovciach. Žiadame však účastníkov, aby využili online prihlasovací formulár. Vyhnú sa tak zbytočnému čakaniu v rade, v deň pretekov a urýchlia tak prezentáciu a priebeh podujatia.

Pretekári BABY štartujú s nevratnými štartovými číslami. Na štart sa radia podľa pokynov organizátora a podľa vlastného posúdenia rodičov (skúsenejšie deti dopredu).

Pri prezentácii nie je možné vyzdvihnúť štartové čísla pre iných pretekárov (len zákonný zástupca), nezabudnite na kartičky poistenca štartujúcich a prípade vyžiadania ich predložte.

Ostatné kategórie štartujú s vratnými štartovými číslami, ktoré po prejazde cieľom sa zbierajú. Za pochopenie ďakujeme.

Ak ste sa už správne zaregistrovali, nájdete sa v zozname TU

Online registrácie vopred končia 26.8.2021

PROGRAM


Jednotlivé štarty pretekov sú informatívne, organizátor sa ich snaží dodržať, ale pri vlnových štartoch môže dôjsť k určitým časovým posunom. V prípade malého alebo príliš veľkého počtu pretekárov sa môžu jednotlivé štarty v rámci vekových kategórií rozdeliť alebo zlúčiť (chlapci/dievčatá). Pretekári budú o tom vyrozumený najneskôr pred jednotlivými štartmi.

09:00 – 11:00 Miestne registrácie a vyzdvihnutie štartových čísel vopred registrovaných pretekárov.

Štart pretekov 11:30

 

KATEGÓRIE

Zaradenie do kategórie je podľa roku narodenia. Ak pretekár chce môže byť "zostaršený" a zaradený do vyššej kategórie (viď pravidlá Detskej Východ MTB ligy)

MIKRO    rok narodenia 2015 - 2016

MILI        rok narodenia 2013 - 2014

MINI       rok narodenia 2011 - 2012

MLADŠÍ ŽIACI/ČKY        rok narodenia 2009 - 2010

STARŠÍ ŽIACI/ČKY         rok narodenia 2007 - 2008

oceňujú sa zvlášť chlapci a dievčatá

 

BABY     rok narodenia 2017 a viac

cca 15:00 - 15:15  Vyhlásenie výsledkov 12. kola Detskej Východ MTB ligy "Zdolaj Čejč"

Vyššie uvedený časový rozpis je iba približný a počíta s oddeleným štartom chlapcov a dievčat v štartoch MIRKO až STARŠÍ ŽIACI / ČKY. 

V prípade nižšieho počtu štartujúcich, môžu byť štarty chlapcov a dievčat spojené a tým pádom môže dôjsť k posunutiu štartov, podľa pravidiel Detskej Východ MTB ligy. resp k vlnovým štartom, kedy dievčatá štartujú po 30 sekundách za chlapcami.

Pri registrácii vopred ponúkame možnosť zakúpenia športového - rýchloschnúceho trička v cene 10,-€ s logom podujatia (platí do 24.8.2021)

VŠETKY štartové čísla je potrebné po prejazde cieľom vrátiť (okrem kategórie BABY)

 

ŠTARTOVNÉ

0 € kategória BABY

4 € Kategória Mikro až Starší žiaci / žiačky

Štartovné zahŕňa malý štartový balíček ale iba pre vopred online registrovaných.

Všetci účastníci pretekov s trvalým pobytom v Čečejovciach majú štartovné na preteky vo výške 0,-€ bez ohľadu na kategóriu.

 

CENY

Kategória BABY je nesúťažná, účastníci obdržia účastnícku medailu a malé prekvapenie po prejazde cieľom.

Kategórie MIKRO až STARŠÍ ŽIACI / ŽIAČKY – prví traja medaila.

 

Bodovanie pretekárov podľa pravidiel Detskej Východ MTB ligy. Pre pravidlá klik TU

Priebežné online výsledky počas pretekov budú dostupné TU

 

PODMIENKY ÚČASTI.

Pretekári v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.

Pre kategóriu BABY je povolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Jazdí sa prevažne na rovnom asfalte. dĺžka cca 150-200 metrov

Pre ostatné kategórie sa odporúča horský bicykel, ale zároveň sa zakazujú cyklokrosové a cestné bicykle. Cyklistická prilba je povinná pri všetkých štartoch.

Pretekári sa začnú vyzývať na postavenie na štart približne 5 minút pred príslušným štartom. Prví piati pretekári podľa priebežného poradia Detskej Východ MTB ligy sa vyzývajú ako prví na štart. Pretekár, ktorý sa nedostaví na výzvu k štartu bude štartovať z konca štartového poľa. Prosíme pretekárov aby to rešpektovali a riadili sa pokynmi organizátorov.

Z podujatia sa vyhotovuje zvukový a obrazový záznam. Registráciou a účasťou na  podujatí a pretekoch sa účastníci vzdávajú akéhokoľvek nároku na honorár za použitie týchto záznamov.

 

Parkovanie, situačná mapka : 

Mapka trasy :

Video trasy : 

Trasa BABY:

 

 

Trasa kratšia:

 

Trasa dlhšia:

 

Prípadné ubytovanie :

Zaujímavé miesta na túru v okolí : 

Preteky sa konajú ako súčasť Dňa rodiny v Čečejovciach, ktorý má nasledovný program:

od 9:00 - 11:00 Začiatok miestnych registrácií na :

Detské cyklistické preteky "Detská Východ MTB liga" ktoré sa uskutoční ako 12.kolo série cyklistických pretekov.

 

od 9:00 Registrácia na prekážkový beh "zdolaj Csécs" pre deti, mládež dospelých.

11:30 - 15:00 Detské cyklistické preteky MTB ako 12.kolo "Detskej Východ MTB ligy"

15:00 - 15:15 Predbežný čas vyhodnotenia výsledkov detských pretekov.

15:30 Vystúpenie "Slovenské detské pesničky"

16:30 Ukončenie registrácie na bežecké prekážkové preteky

16:30 Vystúpenie kúzelníka "Gabiho"

17:00 Začiatok bežeckého prekážkového behu "zdolaj Csécs" Beh určený pre deti od 5 rokov, viac o tomto podujatí nájdeš po kliknutí TU.

18:00 Vystúpenie Michal Kentoš & Band

18:30 Vyhodnotenie bežeckého prekážkového behu "zdolaj Csécs"

20:00 Vystúpenie hudobnej skupiny NEOTON FAMÍLIA (HU)

 

Zmena programu vyhradená

 

 

INÉ

PODUJATIE

  1.  Z dôvodu stále pretrvávajúcej svetovej pandémie ochorenia COVID-19 sú všetci účastníci povinní dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné predpisy podľa nariadení Vlády SR určené pre športové podujatia. Viac info na korona. V záujme dodržiavania všetkých vyššie opísaných bezpečnostných opatrení môže pri vstupe do areálu prevádzkovateľ pristúpiť ku kontrole účastníka – jeho ochranných prostriedkov a k meraniu jeho telesnej teploty. Registračné a kontaktné miesta sú upravené tak, aby prichádzalo k minimálnemu kontaktu medzi účastníkmi a so zamestnancami areálu. Dodržujte bezpečnú vzdialenosť. Počty štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na požadované počty, podľa skoršieho dátumu prihlásenia.
  2.  Detská VRL sa uskutoční za každého počasia – za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie súťaže. Sledujte informácie na vychodroadliga.eu alebo www.time4fun.sk
  3.  Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.
  4.  Deťom odporúčame lekársku prehliadku. Podujatia sa zúčastnite iba ak ste zdravý/zdravá.
  5.  Usporiadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou.
  6.  Pre súťaž je povolený horský bicykel v dobrom technickom stave (v kategórii Baby aj odrážadlá, trojkolky).
  7.  Súťaž sa riadi týmito pravidlami, prípadne ak nie je vyššie uvedené, tak súťažným poriadkom Detskej VRL – viď www.vychodroadliga.eu alebo www.time4fun.sk V prípadoch nepodchytených v súťažnom poriadku či pravidlách rozhoduje organizátor súťaže. Proti jeho rozhodnutiu nie je možné odvolanie.
  8. Počas oficiálneho tréningu v čase od 08:30 do 11:20 h sa na trati môžu pohybovať len cyklisti so štartovým číslom.
  9. Pre aktuálne platné opatrenia sledujte https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov resp aktuálne informacie http://korona.gov.sk

 
Dňa 14.08.2021 v Čečejovciach