Priatelia, športovci, rodičia

Sme tu od roku 2014, možno nás poznáte rok, dva a možno sme sa na našich podujatiach ešte nestretli. Každý rok ich organizujeme niekoľko. Pre deti, pre amatérov i výkonnostne vyšší level. Ak sa Vám páči to, čo robíme, podporte nás 2% (3%) z Vašich daní. Pomôže nám robiť veci kvalitnejšie a zvýšiť úroveň organizovaných podujatí. Ak ste nám ako dobrovoľník vypomáhali, kontaktujte nás, vystavíme potvrdenie o Vašej dobrovoľníckej činnosti.

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate:
– 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
– 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

4. Údaje napíšte do Vyhlásenia ( Ktoré si stiahnete z tejto stránky ) spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Alebo si stiahnite TU predvyplnené

5. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2 % (3 %) , zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas zo zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma) novinka od roku 2016.

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

7. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

8. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % (3 %) v náš prospech.

AK SA TO ZDÁ KOMPLIKOVANÉ KONTAKTUJTE NÁS, POMOŽEME.

 

POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY – SZČO

1. Vypočítajte si:
— 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
— 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní pre fyzické (typ A) osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
– IČO: 42406927 (vypisuje sa sprava)
– Právna forma: občianske združenie
– Obchodné meno/názov: Time4fun, o.z.
– Ulica: Hasičská 
– Číslo: 48/5
– PSČ: 045 01
– Obec: Mokrance

3. Ak nám chcete oznámiť , že ste nám poukázali Vaše 2 % (3 %) zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas zo zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma) novinka od roku 2016.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

AK SA TO ZDÁ KOMPLIKOVANÉ KONTAKTUJTE NÁS, POMOŽEME.

 

POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

1. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

3. P O Z O R:
— Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane .

— Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).

4. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.

5. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
– IČO: 42406927 (vypisuje sa sprava)
– Právna forma: občianske združenie
– Obchodné meno/názov: Time4fun, o.z.
– Ulica: Hasičská
– Číslo: 48/5
– PSČ: 045 01
– Obec: Mokrance

6. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

7. Ak súhlasíte zo zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), tak zaškrtnite súhlas zo zaslaním údajov – novinka od roku 2016.

8. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poznámky:
— Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
— Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.

AK SA TO ZDÁ KOMPLIKOVANÉ KONTAKTUJTE NÁS, POMOŽEME.

Okrem vyššie uvedeného hľadáme partnerov, dobrovoľníkov na nami organizované športové podujatia. Radi Vás privítame v našej komunite a ponúkneme reklamný priestor na našich podujatiach, webe, sociálnych, sieťach, plagátoch. 

Ak Vás to neoslovilo, ale napriek tomu s nami sympatizujete a radi by ste podporili rozvoj športu, prácu organizačného tímu či nás podporili v činnostiach s dobrovoľníkmi a deťmi, máte možnosť venovať finančný príspevok na účet, alebo materiálny dar, ktorý vieme použiť pri organizovaní podujatí.

Fio banka 

IBAN: SK88 8330 0000 0020 0209 4708
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Okrem toho radi privítame počas organizovaných podujatí pred / počas / po - pomocnú ruku dobrovoľníkov. Staň sa aj ty právoplatným a plnohodnotným členom tímu.

Ak ťa vyššie napísané riadky oslovili, neváhaj nás kontaktovať.

info@time4fun.sk
Loránt Tóth 0910 191 270
Gabriel Demko 0905 593 722

Každý príspevok a pomoc nám pomôže skvalitniť našu prácu, posunúť nás v pred a v konečnom dôsledku zvýšiť tvoj dobrý pocit na našich podujatiach.

Ak Ťa zaujímajú naše aktivity, vymenovať ich by bolo veľmi zdĺhavé nájdeš nás na týchto miestach :

         

Ďakujeme.